Pytanie
Nasza spółka planuje zawarcie umowy z odbiorcą końcowym o utworzenie w jego siedzibie magazynu (tj. odbiorca wydzieli przestrzeń składową dla naszych wyrobów). Spółka na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego będzie dostarczała do tego magazynu wyroby. Odbiorca będzie miał prawo pobierać z magazynu wyroby spółki (w zależności od potrzeb) i będzie zobowiązany do podania wykazu pobranych narzędzi do 25 dnia każedego miesiąca. Na podstawie wykazu spółka będzie wystawiać fakturę z 30 dniowym terminem płatności. Wyroby w magazynie ustanowionym u odbiorcy pozostaną własnością spółki do momentu zapłaty za wystawione faktury.
Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w tym przypadku? Jeżeli wcześniej niż w dacie wystawienia faktury, to jak powinniśmy to udokumentować?