Pytanie
Firma prowadząca działalność radiowo-telewizyjną (dalej telewizja) w 2004 r. zawarła umowę licencyjną ze Związkiem Autorów ZAiKS w której zapisano, że wynagrodzenie miesięczne które "telewizja" ma płacić do Zaiksu uzależnione jest od określonych w umowie przychodów, i do pewnej wysokości tych przychodów. Opłaty licencyjne będą stałe, tj. 4500 zł. miesięcznie, a od momentu przekroczenia pewnego określonego w umowie progu przychodów te opłaty będą stanowiły 1,5% przychodu. Według wyliczeń telewizji do końca roku 2004 przychody nie przekroczyły kwoty określonej w umowie i opłaty licencyjne naliczone zostały w koszty w wysokości po 4500 zł miesięcznie. W roku 2005 przeprowadzona została przez ZAiKS kontrola która wykazała że telewizja nieprawidłowo ustalała podstawę do naliczania opłat licencyjnych nie biorąc pod uwagę niektórych przychodów (które w umowie licencyjnej dla telewizji nie były jasno określone) i zaniżyła opłaty o kilkadziesiąt tysięcy.
W którym okresie telewizja powinna zaliczyć koszty naliczonych przez ZAiKS opłat do kosztów uzyskania przychodu? Czy należy korygować koszty 2004 r. czy można ten wydatek uznać za koszty, których telewizja nie wiedziała i zaliczyć do kosztów z okresu kontroli?