Pytanie
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Miejscem prowadzenia działalności jest dom należący do mojego ojca, matki oraz brata - niepodzielna współwłasność.
Czy z racji faktu, że jestem członkiem rodziny właścicieli posesji, gdzie prowadzę działalność, mogę w oparciu o art. 16 ust. 2 u.p.d.o.f. stwierdzić, że od umowy użyczenia lokalu na działalność gospodarczą nie nalicza się wartości czynszowej, czyli firma nie ma dodatkowego przychodu z racji bezpłatnego użyczenia, a użyczający też nie mają dodatkowego przychodu?
Czy od ewentualnej wartości czynszowej, w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) należy naliczyć VAT?