Pytanie
W październiku 2005 r. wspólnik spółki z o.o. udzielił spółce pożyczki oprocentowanej na kwotę 50.000 zł. Wspólnik posiada mniej niż 25% udziałów, tj. 23% (37.500 zł). Jest to już druga pożyczka od tego samego wspólnika. Pierwsza pożyczka opiewa na kwotę 60.000 zł i została zawarta w 2004 r.
Czy umowa pożyczki zawarta w październiku 2005 r. podlega rejestracji w urzędzie skarbowym? Czy umowa ta podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy wypłacone odsetki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu dla spółki, bez względu na wysokość oprocentowania i wysokość pożyczek zawartych z tym samym wspólnikiem?