Pytanie
Z dniem 1 września 2003 r. nauczycielka przedszkola rozpoczęła staż na awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Z dniem 31 sierpnia 2005 r. zakończyła pracę w przedszkolu miejskim, w którym rozpoczęła staż i przeniosła się do pracy w innym przedszkolu.
Poprzednie przedszkole, w którym była zatrudniona i w którym odbyła 2 lata stażu, od dnia 1 września 2005 r. zostało przekształcone w przedszkole niepubliczne (prywatne).
Nauczycielka złożyła w dniu 24 września b.r. wniosek i teczkę o ocenę dorobku za okres 2 lat stażu do dyrektora placówki, w której była poprzednio zatrudniona (a więc już do dyrektora placówki niepublicznej).
Pani dyrektor odmówiła dokonania oceny dorobku za okres 2 lat stażu, argumentując to faktem, że placówka w której nauczycielka rozpoczęła staż już nie istnieje (zlikwidowana z dniem 1 września 2005 r.).
Czy pani dyrektor postąpiła słusznie - w tym przypadku nauczycielka straciła 2 lata stażu, i czy mogła tak postąpić?