Pytanie
Osoba fizyczna której podstawową działalnością jest prowadzenie sieci sklepów detalicznych, zamierza zakupić zestawy komputerowe w celu zarządzania i administrowania obrotu w danych punktach handlowych. Zestawy komputerowe zostaną przekazane na bezpłatne używanie zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny tj. umowy użyczenia.
1) Czy przy zakupie środków trwałych oraz oprogramowania przysługuje prawo odliczenia VAT?
2) Czy może korzystać ze zwolnienia VAT jako nieodpłatne świadczenie usługi?
3) Czy komputery nabyte na nieodpłatne użytkowanie można zakwalifikować do środków trwałych z prawem naliczania amortyzacji, czy powinny stanowić inwestycje długoterminowe, jako aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych (transakcje handlowe)?
4) Czy w punktach sprzedaży detalicznej, powstanie z tego tytułu, nieodpłatne świadczenie jako przychód podlegający podatkowi dochodowemu?