Pytanie
Spółka z o.o. dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z Hiszpanii. Na koniec roku nieuregulowane zobowiązania wobec zagranicznego dostawcy zostały wycenione według kursu NBP z dnia 31 grudnia 2004 r. Różnice kursowe niezrealizowanie zaksięgowano na przychody lub koszty niepodatkowe. W tej chwili w momencie płatności tych faktur są one korygowane do wielkości faktycznie zrealizowanych. Storno różnic kursowych niezrealizowanych powinno być dokonywane na tym samym koncie ze znakiem minus.
Czy korekta ujemnych różnic kursowych księgowanych na konie Pozostałe koszty operacyjne powoduje w momencie zapłaty powstanie pozostałych przychodów operacyjnych, czy kosztów z minusem?