Kradzież choinek z lasu to już rzadkość. Jeszcze dziesięć lat temu nielegalnie wycięte drzewka liczono w tysiącach, teraz takich przypadków jest po kilkanaście. Osoba przyłapana z ukradzionym drzewkiem zapłaci mandat w wysokości 500 zł, ale kara może być wyższa.
Monika Sewastianowicz
23.12.2020
Prawo karne Środowisko
Brakuje regulacji prawnych określających, kto jest administratorem danych osobowych w samorządach. Obecnie każda gmina czy powiat ustala ich sobie dowolnie – raz jest to wójt, raz urząd albo gmina. Bywa, że w jednym urzędzie jest jednocześnie… kilkunastu administratorów danych. A to szkodzi ochronie danych.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.12.2020
Samorząd terytorialny RODO Poprawmy prawo
Pracownicy urzędu powinni zawsze weryfikować tożsamość petenta w momencie rozpoczęcia realizacji sprawy, której stroną jest dana osoba fizyczna, np. poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza lub okazanie dowodu osobistego. Powoływanie się przez osoby fizyczne na przepisy RODO jest niezrozumieniem interpretacji prawa - wyjaśnia Mariusz Warkoczyński z LEX Ochrona Danych Osobowych.
Mariusz Warkoczyński
23.12.2020
Administracja publiczna RODO
Program rządowy, który jest pakietem pomocowym dla LOT, został notyfikowany przez Komisję Europejską. Funkcjonowanie spółki w czasie pandemii koronawirusa wesprze kwota 2,9 miliardów złotych, która pozwoli na zachowanie tysięcy miejsc pracy.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.12.2020
Finanse publiczne Prawo unijne Koronawirus a prawo
Gminy za 2020 rok będą rozliczały się z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów, a nie wszystkich wytworzonych, dzięki czemu będą mogły wykazać wyższy poziom ich zagospodarowania. Pozwoli to zaoszczędzić gminom ok. 900 mln zł na karach, które musiałyby zapłacić. Metoda rozliczenia recyklingu odnosząca się do wszystkich wytworzonych odpadów zacznie być stosowana do obliczeń za 2021 r.
Katarzyna Kubicka-Żach Agnieszka Matłacz
22.12.2020
Samorząd terytorialny Środowisko

Praca zdalna w administracji przedłużona do 17 stycznia

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Do 17 stycznia 2021 roku przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje opublikowane właśnie rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.12.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus a prawo

Przewlekłość postępowań cały czas zmorą obywateli, a sądy tego nie widzą

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Trybunał w Strasburgu widzi problem w samej długości postępowania - nawet jeśli sąd wykonuje pewne czynności, a mimo to sprawa ciągnie się kilka lat, to jest przewlekłość, a czasami nawet brak zapewnienia dostępu do sądu. Polskie sądy uważają, że samo wydawanie postanowień czy zarządzeń to merytoryczne zajmowanie się sprawą. A z perspektywy skarżącego sprawa stoi w miejscu – mówi radca prawny Agata Bzdyń.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Według samorządowców Główny Urząd Statystyczny w interpretacjach przedstawia stanowisko, zgodnie z którym blokuje wypłaty nagród za realizację Państwowego Spisu Rolnego 2020. A to zdaniem przedstawicieli korporacji samorządowych „bezprawne procedury”, bo zgodnie z ustawą nagrody dla gminnych komisarzy spisowych oraz dodatki i wynagrodzenia dla rachmistrzów powinny być wypłacone.
Katarzyna Kubicka-Żach
21.12.2020
Samorząd terytorialny
Prace nad przepisami wprowadzającymi w Polsce rozszerzoną odpowiedzialność, w której producenci przyszłych odpadów, opakowań mają w całości bądź w części pokrywać koszty ich zagospodarowania, trwają już od miesięcy. Wygląda na to, że dobiegają końca, bo wiceminister klimatu i środowiska zapowiada, że w ciągu najbliższych tygodni projekt zostanie przedstawiony do konsultacji.
Agnieszka Matłacz
21.12.2020
Środowisko

Wojewoda ma lepiej nadzorować nieruchomości publiczne

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Wzmocnienie nadzoru wojewodów na mieniem skarbu państwa i usprawnienie gospodarowania nieruchomościami publicznymi, to cele projektu zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, który właśnie trafił do uzgodnień międzyresortowych. Konieczność zmiany przepisów wskazywała Najwyższa Izba Kontroli.
Robert Horbaczewski
21.12.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Nie chodziło o likwidację obowiązku doskonalenia nauczycieli, a jego efektywność i jakość - w ten sposób resort edukacji i nauki tłumaczy wypowiedź ministra Przemysława Czarnka dotyczącą doskonalenia pedagogów. I deklaruje, że zmiany dotyczące statusu zawodowego jednak będą.
Monika Sewastianowicz
21.12.2020
Zarządzanie oświatą
W niektórych programach dla samorządów kryteria rozdziału środków są niezbyt precyzyjnie określone i w dowolnych momentach administracja rządowa może wpływać - podejmując arbitralne decyzje - na to, w jaki sposób te środki będą udostępniane. Ten sposób najsilniej ogranicza autonomię lokalną – mówi prof. Paweł Swianiewicz,
Katarzyna Kubicka-Żach
21.12.2020
Finanse samorządów Koronawirus a prawo
Rząd pracuje nad przepisami dotyczącymi zapowiadanych zmian w obostrzeniach i prowadzeniu działalności gospodarczej po 28 grudnia. W niedzielę rano w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiły się wstępne założenia. Wiadomo, że zamknięte będę stoki narciarskie, a w sylwestrową noc będą ograniczenia w przemieszczaniu się.
Krzysztof Koślicki
20.12.2020
Koronawirus a prawo
Mieszkaniec osiedla mógł wybrać przejście odśnieżoną drogą, ale wolał przejść „na skróty”. Podczas upadku złamał nogę. Nie może jednak domagać się przyznania mu świadczeń od spółdzielni mieszkaniowej. Zdarzenie, które miało miejsce, to nieszczęśliwy wypadek, za który nikt nie ponosi odpowiedzialności - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie. Wyrok komentuje dr Kamil Szpyt, radca prawny.
Aleksandra Partyk
19.12.2020
Samorząd terytorialny Prawo cywilne

Godzina policyjna w sylwestra - wątpliwe podstawy prawne

Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Wprowadzenie godziny policyjnej w Polsce byłoby sprzeczne z Konstytucją. Zgodnie z zapowiedzią rządu, w wieczór i noc sylwestrową nie będzie można się przemieszczać, jak przy godzinie policyjnej. W stanie epidemii nie ma jednak do tego umocowania prawnego - taka godzina mogłaby być ustanowiona w przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego. A stan epidemii takim nie jest.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.12.2020
Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Prezydent Andrzej Duda podpisał w nowelizację ustawy o opiniowaniu inwestycji w ochronie zdrowia – poinformowało w piątek biuro prasowe Kancelarii Prezydenta. Ustawa ułatwi podmiotom leczniczym uzyskanie dotacji od ministra właściwego do spraw zdrowia, innego ministra, centralnego organu administracji rządowej oraz wojewody, a także od jednostek samorządu terytorialnego.
Krzysztof Sobczak
18.12.2020
Finanse samorządów Budownictwo
To wójt decyduje, czy wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzała pracowniczymi planami kapitałowymi każda jednostka organizacyjna gminy, dokona samodzielnie, czy też zostanie przeprowadzony jeden, wspólny wybór takiej jednostki. Od 1 stycznia 2021 roku ustawa o pracowniczych planach kapitałowych obejmie jednostki sektora finansów publicznych.
Łukasz Skoczeń
18.12.2020
Finanse samorządów Emerytury i renty PPK

Petent poczeka i poszuka – organ może dowolnie wstrzymać bieg sprawy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Ogłoszenie o wstrzymaniu wszystkich spraw przez organ – to nowe rozwiązanie wprowadzone tzw. tarczą 6.0. Co więcej – organ nie musi podawać powodów zawieszenia biegu terminów, ani doręczać stronom informacji – muszą sobie poszukać zawiadomienia na stronie internetowej lub w BIP. Ustawa przewiduje też ponowne wstrzymanie biegu terminów za zgodą organu wyższego stopnia.
Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz
18.12.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus a prawo

Dodatek covidowy dzieli medyków na tańszych i droższych

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Nie widać końca sporu o dodatki dla leczących i sprawujących opiekę nad chorymi na Covid-19. Przepisy i wytyczne, które przyznają tylko niektórym lekarzom, pielęgniarkom czy diagnostom laboratoryjnym, stuprocentowe dopłaty do pensji, to legislacyjny bubel. Dyrektorzy nie mogą go przyznać wszystkim lekarzom czy salowym pracującym z pacjentami covidowymi, ale muszą wszystkim diagnostom.
Beata Lisowska
18.12.2020
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej umożliwia upolitycznienie korpusu służby cywilnej i zmniejsza przejrzystość administracji - stwierdził Senat i opowiedział się w czwartek wieczorem za jej odrzuceniem. Ustawa błyskawicznie wróciła do Sejmu, który w nocy odrzucił senacki wniosek. Zmiany czekają więc już tylko na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.
Katarzyna Kubicka-Żach Agnieszka Matłacz
18.12.2020
Administracja publiczna
Senat zdecydował w czwartek o wniesieniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który ma zwiększyć udział samorządów w dochodach z PIT. Celem projektu przygotowanego przez grupę senatorów ma być wyrównanie ubytków w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, spowodowanych wprowadzeniem w 2019 r. zmian w ustawie o podatku dochodowym
Krzysztof Sobczak
17.12.2020
Finanse samorządów PIT
Państwa członkowskie w ramach Rady UE przyjęły w czwartek rozporządzenie określające budżet unijny na lata 2021-2027. Po środowej zgodzie Parlamentu Europejskiego, jest to już rozporządzenie, które przewiduje długoterminowy budżet w wysokości 1074,3 mld euro dla unijnej "27" w cenach z 2018 r.
Krzysztof Sobczak
17.12.2020
Administracja publiczna Prawo unijne

Sejm uchwalił budżet na 2021 rok - będzie deficyt

Finanse publiczne Administracja publiczna
Sejm uchwalił w czwartek ustawę budżetową na 2021 rok. Zakłada ona deficyt na koniec roku w wysokości 82,3 miliardów złotych. Rozpatrzono niemal 900 poprawek. Mniej pieniędzy będzie na oświatę i wychowanie oraz dla Senatu. Dodatkowe pieniądze trafią natomiast do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ograniczono też część wydatków resortu sprawiedliwości - główną pozycją są wynagrodzenia.
Krzysztof Koślicki
17.12.2020
Finanse publiczne Administracja publiczna
Resort zdrowia wprowadza zmiany do podstawy programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny celem rozszerzenia kompetencji zawodowych opiekunów medycznych. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych sprzeciwia się takim działaniom, uważając je za niezasadne i zbędne, a także nie wynikające z rzeczywistych potrzeb rynku świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.
Katarzyna Redmerska
17.12.2020
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Wiceminister spraw zagranicznych kandydatem na RPO

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich będzie wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk - poinformował w czwartek rano wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Kadencja Adama Bodnara zakończyła się 9 września br., ale zgodnie z ustawą nadal pełni on obowiązki RPO. Kandydatura Wawrzyka ma zostać zgłoszona w najbliższych dniach.
Krzysztof Sobczak
17.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Uzyskanie informacji z rejestru karnego będzie łatwiejsze

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Ułatwienie procesu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Karnego, a także wydawania zaświadczeń przez inne organy administracji w formie dokumentu elektronicznego - to cel uchwalonych w środę zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego. Według Ministerstwa Sprawiedliwości, niektóre informacje z KRK można będzie uzyskać już w ciągu jednego dnia od daty wpływu żądania takiej informacji.
Krzysztof Sobczak
17.12.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Resort klimatu pracuje nad projektem umożliwiającym odejście przez gminy od tzw. odpowiedzialności zbiorowej za brak segregacji śmieci w blokach. Rozwiązanie to wiąże się z praktycznymi problemami, jak przypisanie worków do konkretnego lokalu i postępowanie dowodowe zmierzające do ustalenia, że to właśnie w tym worku odpady nie są należycie gromadzone.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.12.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Wójt gminy nie może mianować dyrektora szkoły zanim nie nastąpi uzgodnienie kandydatury z kuratorem oświaty. Późniejsza akceptacja kandydata przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie naprawia braku porozumienia, wobec czego zarządzenie o mianowaniu jest nieważne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.12.2020
Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą
Awaryjna platforma ePUAP, brak elektronicznego obiegu dokumentów wewnątrz urzędu, brak przeszkolonych pracowników czy brak odpowiedniej liczby podpisów kwalifikowanych – to tylko część problemów, z jakimi muszą mierzyć się petenci chcący załatwić sprawę przez internet - wynika z raportu Sieci Obywatelskiej Watchdog.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.12.2020
Samorząd terytorialny Nowe technologie Koronawirus a prawo
Na mocy nowego rozporządzenia płatności z budżetu UE mogą być wstrzymywane w stosunku do krajów, w których stwierdzone naruszenia zasad praworządności utrudniają zarządzanie funduszami UE - napisano w komunikacie Parlamentu Europejskiego. Poinformowano też, że nowe rozporządzenie "ma zastosowanie do wszystkich funduszy UE od 1 stycznia 2021 roku".
Krzysztof Sobczak
16.12.2020
Prawo unijne