Marszałkowie wynegocjowali wyższe o 400 proc. dochody z opłaty produktowej

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgodziło się, aby samorządy województwa otrzymywały nie jeden, a pięć procent od opłat produktowych ponoszonych przez przedsiębiorców. Był to warunek pozytywnego zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projektu nowelizacji ustawy odpadowej.
Robert Horbaczewski
28.01.2022
Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów
Sejm odrzucił w czwartek uchwałę Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wskazującej procedury środowiskowe towarzyszące budowie elektrowni jądrowej. Ustawa dotyczy jedynego toczącego się obecnie postępowania w sprawie budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, które zostało wszczęte przez inwestora w 2005 r., a obecnie pozostaje zawieszone.
Grażyna J. Leśniak
27.01.2022
Środowisko Prawo gospodarcze

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Administracja publiczna Budownictwo Prawo gospodarcze
Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.
Robert Horbaczewski Grażyna J. Leśniak
27.01.2022
Administracja publiczna Budownictwo Prawo gospodarcze

ZUS wypłaca już świadczenia 500 plus

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłaty pieniędzy w ramach programu Rodzina 500 plus. Od 1 stycznia ZUS przyjmuje bowiem wnioski o świadczenie 500 plus na nowo narodzone dzieci. Pierwsze pieniądze zostaną wypłacone w czwartek, 27 stycznia. Dzień później, 28 stycznia, ZUS przeleje kolejne środki, co łącznie daje kwotę prawie 600 tys. zł.
Grażyna J. Leśniak
27.01.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse
Wpisywanie danych dzieci zagrożonych uprowadzeniem przez rodzica, członka rodziny lub opiekuna oraz dzieci, którym należy uniemożliwić podróżowanie ze względu na konkretne i realne zagrożenie - przewiduje nowelizacja ustawy o Systemie Informacyjnym Schengen. Chodzi m.in. o dzieci, które mogą stać się ofiarami terrorystów lub zmuszone do udziału w działaniach wojennych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.01.2022
Prawo karne RODO Prawo unijne
O podwyższonym dodatku osłonowym będzie decydować tylko zgłoszenie, a nie wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Taka poprawka do ustawy o dodatku osłonowym znalazła się w uchwalonej w środę przez Sejm ustawie o ochronie odbiorców gazu. Zdaniem pracowników pomocy społecznej nie wiadomo jak traktować tych, którzy złożą wniosek do czasu aż ustawa wejdzie życie.
Robert Horbaczewski
27.01.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Czas na dokonanie określonych czynności w postępowaniu administracyjnym jest ściśle określony, a jego niedochowanie pociąga dla strony negatywne skutki. Do pouczeń organu należy się zatem stosować, gdyż nie wszystkie terminy podlegają przywróceniu.
Marek Sondej
26.01.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Rada gminy zadecyduje za jaki okres dochód najemcy będzie weryfikowany

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Nieruchomości
Gmina zna najlepiej potrzeby swoich mieszkańców, dlatego też to rada gminy ma ustalać za jaki okres będzie badać i weryfikować dochody osób ubiegających się o najem mieszkania komunalnego. Taką zmianę do ustawy o ochronie praw lokatorów zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W ocenie samorządów 3- miesięczny okres jest zbyt krótki.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
26.01.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Nieruchomości

Samorząd w pandemii bezbronny, nawet gdy lokator demoluje lokal i nie płaci

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Koronawirus a prawo
Przepisy blokujące postępowanie eksmisyjne w czasie pandemii są nadużywane przez niesolidnych lokatorów i skutecznie blokują możliwość prowadzenia przez gminy racjonalnej gospodarki mieszkaniowej. Nawet decyzja o wyłączeniu budynku z użytkowania, wydana przez nadzór budowlany, nie pozwala na eksmisję. Samorządowcy pytają: czy musi dojść do tragedii, aby rząd podjął działania?
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
26.01.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Koronawirus a prawo
Opłaty za śmieci szybują w górę, a wraz nimi emocje mieszkańców. Odpady stały się też tematem politycznym oraz powodem społecznych protestów. Nie raz też gościły na wokandzie sądowej. Prawdziwe rekordy pobito w Warszawie, gdzie uchwały rady miasta wprowadzające system naliczania opłat zmieniano kilkakrotnie, ostatnio w styczniu 2022 roku. 
Renata Krupa-Dąbrowska
26.01.2022
Samorząd terytorialny Odpady Nieruchomości
Rodzic, jako członek rodziny zawodowego strażaka, uwzględniany jest przy świadczeniach mieszkaniowych. Przy przyznawaniu tego świadczenia problemy może jednak wywoływać niedoprecyzowane pojęcie wieku użyte w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej. Dotyczy m.in. rodziców strażaka, którzy ze względu na wiek, są niezdolni do wykonywania zatrudnienia.
Robert Horbaczewski
25.01.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna Poprawmy prawo
Zadłużenie szpitali powinno zostać spłacone, ponieważ niesie ryzyko wyprowadzenia z systemu ochrony zdrowia gigantycznych funduszy z tytułu przeterminowanych zobowiązań. W interesie publicznym jest przeznaczanie składek zdrowotnych na zaspokajanie potrzeb obywateli, a nie na odsetki od długów - przekonuje Marcin Pakulski, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
Józef Kielar
25.01.2022
Finanse samorządów Finansowanie zdrowia
Śląski Związek Gmin i Powiatów apeluje o podjęcie pilnych działań legislacyjnych dotyczących nowelizacji ustawy o OZE w zakresie rozliczania prosumentów wytwarzających energię z instalacji fotowoltaicznych. Dotyczy to instalacji wybudowanych w ramach projektów parasolowych oraz grantowych, realizowanych na rzecz mieszkańców przez samorządy terytorialne.
Robert Horbaczewski
24.01.2022
Samorząd terytorialny Środowisko

Rząd zapowiada przepisy mające ograniczyć ataki spoofingowe

Prawo karne Administracja publiczna Nowe technologie
Niedługo pokażemy propozycje rozwiązań, mające na celu ograniczenie możliwości realizowania ataków spoofingowch - zapowiedział w poniedziałek pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Wyjaśnił, że chodzi o zarówno o narzędzia techniczne, ale także przepisy, które będą potrzebne do ich wykorzystania.
Krzysztof Sobczak
24.01.2022
Prawo karne Administracja publiczna Nowe technologie
Pełnomocnictwo udzielone przez reprezentującego podmiot gospodarczy nie jest dokumentem urzędowym. Zostało ono wystawione przez podmiot prywatny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Dokument ten nie jest informacją publiczną i nie podlega udostępnieniu.
Dorian Lesner
24.01.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Spółki

WSA: Rozwiązanie zespołu szkół bez opinii organizacji związkowej

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Prawo pracy
Organizacja związkowa zaskarżyła uchwałę w sprawie rozwiązania zespołu szkół specjalnych. Twierdziła, że akt ten wywołuje skutki w sferze warunków zatrudnienia pracowników, więc powinien zostać przez nią zaopiniowany. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie podzielił jednak tego poglądu i uznał, że sporna uchwała nie dotyczyła zadań związków zawodowych.
Dorian Lesner
24.01.2022
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Prawo pracy
Po zaledwie dwóch tygodniach zakończył się nabór na dofinansowanie do ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy co najmniej 150 kW, w ramach programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru. Budżet programu został wyczerpany – poinformował NFOŚiGW.
Robert Horbaczewski
23.01.2022
Samorząd terytorialny Środowisko
Błędne wskazanie podstawy prawnej do wydania aktu prawa miejscowego nie skutkuje jego nieważnością. Biorąc jednak pod uwagę, że ustawodawca przywiązuje dużą wagę do prawidłowości zapisu, należy znać kilka ważnych reguł.
Marek Sondej Ireneusz Krześnicki
22.01.2022
Samorząd terytorialny
Przepisy antycovidowe nie precyzują, kto na ceremonii ślubnej w USC może być zwolniony z konieczności zakładania maseczki. Czy tylko para młoda czy też świadkowie i goście? Nie wiadomo też, czy zwolnienie obejmuje całą ceremonię, czy tylko czas na składanie przysięgi małżeńskiej. Przepisy nie określają też precyzyjnie limitu osób na ślubach cywilnych.
Robert Horbaczewski
22.01.2022
Samorząd terytorialny Poprawmy prawo

Administracja przechodzi na pracę zdalną - rozporządzenie opublikowane

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Administracja publiczna przechodzi od poniedziałku na pracę zdalną, chyba że realizacja określonych zadań jest niezbędna do zapewnienia pomocy obywatelom i nie jest "zdalnie" możliwa. Obowiązek taki znalazł się w opublikowanym w piątek wieczorem rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Krzysztof Sobczak
21.01.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus a prawo

Będą nowe zasady szkolenia młodych kierowców

Prawo karne Administracja publiczna
Ministerstwo Infrastruktury chce poprawić jakość szkolenia kandydatów na kierowców. Poinformowało, że rozpoczęło prace nad nowelizacją ustawy. Projekt zakłada jazdy doszkalające z opiekunem prawnym, zmiany w egzaminie na prawo jazdy, kurs doszkalający w okresie próbnym jedynie dla łamiących przepisy i nowy przedmiot - wychowanie komunikacyjne w 4. klasie szkoły podstawowej .
Robert Horbaczewski
21.01.2022
Prawo karne Administracja publiczna
Artur Białoszewski z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, został powołany przez wojewodę mazowieckiego Konstantego Radziwiłła na urząd konsultanta w dziedzinie zdrowia środowiskowego w województwie mazowieckim.
Katarzyna Redmerska
21.01.2022
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podpisał w czwartek rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkie funkcjonujące w Polsce schroniska dla zwierząt mają rok na dostosowanie się do nowych wymogów.
Krzysztof Sobczak
21.01.2022
Środowisko Administracja publiczna
Choć od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisu dotyczącego świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób niepełnosprawnych minęło 7 lat, rząd nie kwapi się do zmiany przepisu. Ośrodki pomocy społecznej obawiając się kontroli wojewody wydają decyzje odmowne wiedząc, że i tak zostaną uchylone przez SKO lub sąd. A cierpią na tym osoby niepełnosprawne.
Robert Horbaczewski
21.01.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Poprawmy prawo
Senat podjął w czwartek uchwałę o przyjęciu ustawy o dokumentach paszportowych z poprawkami. Regulacja zakłada utworzenie Rejestru Dokumentów Paszportowych i uruchomienie w związku z tym nowych e-usług. Teraz ustawą ponownie zajmie się izba niższa Parlamentu.
Grażyna J. Leśniak
20.01.2022
Administracja publiczna
Senat podjął w czwartek uchwałę o przyjęciu nowelizacji ustawy o płatnościach dla rolników bez poprawek. Wprowadza ona dodatkową dopłatę do płatności bezpośrednich. Na ten cel rząd przeznaczy w ciągu najbliższych dwóch lat 400 mln zł. Dopłatą tą zostanie objęte ponad 1 mln rolników. Tydzień wcześniej Sejm uchwalił tę ustawę jednogłośnie.
Robert Horbaczewski Grażyna J. Leśniak
20.01.2022
Prawo unijne
Odwołanie w sprawie decyzji w podatku od nieruchomości musi wyrażać niezadowolenie strony z decyzji. Ale to nie wystarczy. Trzeba jeszcze podnieść zarzuty przeciwko decyzji, określić istotę i zakres swojego żądania, i co najważniejsze, wskazać dowody uzasadniające to żądanie.
Marek Sondej
20.01.2022
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne

NIK: Gminy w województwie opolskim tolerują nielegalne odprowadzanie ścieków

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Ograniczone zasoby kadrowe, brak odpowiedniego rozeznania i duży opór społeczny - to główne przyczyny nielegalnego odprowadzania do środowiska nieczystości płynnych przez właścicieli nieruchomości w województwie opolskim – wykazała kontrola NIK. Tylko 6 procent nieczystości ciekłych odbieranych było taborem asenizacyjnym i tyle samo oczyszczanych w przydomowych oczyszczalniach ścieków.
Robert Horbaczewski
20.01.2022
Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Podwyżki cen paliw gazowych w Polce stanowią bezprecedensowe zagrożenie płynności finansowej nie tylko w odniesieniu do gospodarstw domowych, ale także podmiotów wykonujących działalności leczniczą, w tym szpitali i przychodni - pisze w wystąpieniu do premiera Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. I zwraca uwagę na zagrożenie dostępności do świadczeń medycznych.
Krzysztof Sobczak
20.01.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Od 20 stycznia obowiązuje nowela w prawie zamówień publicznych, na podstawie której wojsko ma nabywać sprzęt z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych, z powołaniem się na unijne wyłączenie. Wprowadzone zmiany są ściśle związane z obecnym kryzysem imigracyjnym na granicy polsko-białoruskiej
Renata Krupa-Dąbrowska
20.01.2022
Zamówienia publiczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski