Co najmniej 1,5 biliona dolarów - to kwota wymieniona w raporcie o reparacjach wojennych, które zdaniem jego autorów Polska powinna otrzymać od Niemiec. Dokument o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej został zaprezentowany w czwartek, w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Rząd Niemiec uważa sprawę reparacji dla Polski za zamkniętą.
Krzysztof Sobczak
01.09.2022
Finanse publiczne
Ministerstwo Obrony Narodowej po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich zapowiada zmianę przepisów w sprawie kwalifikacji wojskowej osób, które nie poruszają się samodzielnie. Nowe regulacje pozwolą na uprzednie dostarczenie dokumentów wskazujących na stan zdrowia, co pozwoli na zwolnienie z obowiązku osobistego stawiennictwa.
Robert Horbaczewski
01.09.2022
Samorząd terytorialny
Osoba zatrudniona, która zadeklarowała niedokonywanie wpłat do pracowniczego planu kapitałowego przed zawarciem dla niej umowy o prowadzenie PPK i w związku z tym nie została „zapisana” do tego programu, także będzie objęta tzw. autozapisem, jeżeli ponownie nie złoży deklaracji rezygnacji. Warto uwzględnić to przy planowaniu budżetu na 2023 rok.
Anna Puszkarska
01.09.2022
Domowe finanse Emerytury i renty PPK

WSA: Nieudolnego dyrektora szkoły należy odwołać bez zbędnej zwłoki

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Niewłaściwe zarządzanie szkołą, czy wadliwa organizacja jej pracy mogą być przyczyną odwołania dyrektora szkoły bez wypowiedzenia. Organ zarządzający musi jednak ustalić, że okoliczności te zagrażają funkcjonowaniu szkoły, a decyzję o odwołaniu podejmie natychmiast po ujawnieniu nieprawidłowości - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Marek Sondej
01.09.2022
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Brakuje tysięcy nauczycieli, a ci, którzy z zawodu nie odeszli, szykują się do akcji protestacyjnej. Choć nie wiadomo, czy dojdzie do strajku, rodzice uczniów są przerażeni, bo nie wiadomo, czy ich dzieci będą miały lekcje z niektórych przedmiotów. Ci, którym się nie poszczęści, skazani są na płacenie za korepetycje, bo prawo nie daje im zbyt wielu możliwości.
Monika Sewastianowicz
01.09.2022
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Ministerstwo Sportu i Turystyki chce utworzyć Polską Agencję Obiektów Sportowych, której zadaniem będzie zarządzanie i utrzymanie Stadionu Narodowego w Warszawie. Agencja będzie mogła zajmować się zarządzeniem i utrzymaniem także innych podobnych obiektów przekazanych jej np. przez skarb państwa. Krytycznie projekt oceniają samorządy.
Robert Horbaczewski
31.08.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
W piątek na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejm zajmie się projektem o dodatku grzewczym. Mniej za ciepło mają płacić nie tylko osoby ogrzewające swoje domy węglem, ale m.in. gazem LPG, drewnem, olejem opałowym. Na wsparcie będą też mogły liczyć osoby, które korzystają z ciepła systemowego pochodzącego z ciepłowni gazowych. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP proponuje zmiany w zasadach udzielania wsparcia.
Renata Krupa-Dąbrowska
31.08.2022
Nieruchomości
Trwają prace nad zmianą ustawy - Prawo o ruchu drogowym, których celem jest likwidacja opłat wnoszonych przez stacje kontroli pojazdów oraz jednostki samorządu terytorialnego - przyznaje Cyfryzacja KPRM. Jednak zastrzega, że celem nie jest podniesienie opłat dla towarzystw ubezpieczeniowych. - Ceny ubezpieczeń samochodowych nie pójdą w górę - zapewnia sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM Janusz Cieszyński.
Krzysztof Sobczak
31.08.2022
Administracja publiczna

Zmowa w przetargach na utrzymanie zieleni - jest kara UOKiK

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję dotyczącą zmowy przetargowej, w której nałożył karę w łącznej wysokości ponad 100 tys. zł. Firmy Zwyż – Dźwig i FHU Berger uzgadniały warunki ofert i podejmowały działania prowadzące do wyboru oferty z wyższą ceną, czym wpływały na wynik zamówień publicznych na utrzymanie zieleni w woj. lubuskim i dolnośląskim.
Renata Krupa-Dąbrowska
31.08.2022
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne

Zwolnienie lekarskie na COVID-19 to nie kwarantanna - pracować nie można

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Pracodawcy, idąc na rękę pracownikom zakażonym koronawirusem, zgadzają się na wykonywanie pracy zdalnej na zwolnieniu lekarskim. Szkopuł w tym, że od 28 lutego 2022 r. nie ma ani kwarantanny, ani izolacji. Nie ma też w tej sytuacji możliwości wykonywania pracy na zwolnieniu lekarskim. Jest za to luka w prawie, bo przepisy, które to umożliwiają, ciągle obowiązują.
Grażyna J. Leśniak
31.08.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo

Województwa coraz więcej dokładają do zadań zleconych przez rząd

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna
Samorządy województw twierdzą, że z roku na rok muszą coraz więcej dokładać do zadań zleconych przez państwo. W ciągu ostatnich 3 lat to łącznie 105 mln zł. Domagają się więc aktualizacji algorytmów finansowania zadań zleconych dla poszczególnych JST, przejrzystej indeksacji w oparciu o wskaźniki rynkowe, umożliwienie elastycznych przesunięć niewykorzystanych środków pomiędzy działami i udziału w planowaniu koszyka kosztów.
Robert Horbaczewski
31.08.2022
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna
Tysiące warszawskich nieruchomości mogą trafić pod lupę Komisji Weryfikacyjnej tylko dlatego, że były objęte w przeszłości dekretem Bieruta. Nie chodzi tylko o znane i medialne pojedyncze sprawy, w których do takich zwrotów dochodziło w kontrowersyjnych okolicznościach, ale o obrót prawami dekretowymi na rynkowych, uczciwych zasadach. To efekt poniedziałkowego orzeczenia NSA.
Renata Krupa-Dąbrowska
31.08.2022
Prawo cywilne Nieruchomości
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy budżetowej na 2023 rok. Zakłada on waloryzację rent i emerytur wskaźnikiem na poziomie 113,8 proc. oraz wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 7,8 proc. Rząd przewiduje też wzrost bezrobocia na koniec 2023 r. do 5,4 proc. Ostateczna wersja projektu ma zostać przyjęta pod koniec września.
Grażyna J. Leśniak
30.08.2022
Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy
Z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wyciekły dane obywateli, którzy korzystając z internetowego formularza zgłaszali urzędowi nieprawidłowości i problemy związane z zatruciem Odry. Stało się tak, bo urzędnicy drogą mailową rozpowszechnili szereg zgłoszeń obywateli zawierających ich dane osobowe, w tym imiona i nazwiska, adresy e-mail i zamieszkania oraz numery telefonów.
Krzysztof Sobczak
30.08.2022
Środowisko Administracja publiczna RODO
Z serwerów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przez lata wyciekały dane osobowe, na skutek czego można było uzyskać dostęp m.in. do imion, nazwisk i numerów PESEL. Interwencję w tej sprawie podjął Rzecznik Praw Obywatelskich, według którego konsekwencją nieuprawnionego wykorzystania takich danych może być np. kradzież tożsamości czy oszustwa.
Krzysztof Sobczak
30.08.2022
Administracja publiczna RODO
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział we wtorek, że w 2023 roku wydatki na ochronę zdrowia przekroczą 6 punktów procentowych liczonych do PKB. - Osiągniemy cel, nawet go przekraczając na poziomie około 6,2-6,3 proc. - dodał szef rządu prezentując przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy budżetowej.
Katarzyna Nocuń
30.08.2022
Finansowanie zdrowia

Dyrektorzy: Szkoły niepubliczne pozostawione same sobie

Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą
Społeczne Towarzystwo Oświatowe po raz kolejny zbadało nastroje dyrektorów szkół niepublicznych - dyrektorzy oceniali je głównie negatywnie. Nie inaczej było tym razem – aż 69,9 proc. respondentów uznało, że sytuacja w edukacji jest „zdecydowanie zła” lub „raczej zła”. Krytyka dotyczy m.in. niewystarczającego finansowania, częstych zmian prawa, postępującej biurokratyzacji i pozbawiania szkół autonomii.
Monika Sewastianowicz
30.08.2022
Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą
Do 30 września będą obowiązywały obostrzenia covidowe nakazujące noszenie maseczek w lecznicach i aptekach. Jak ustalił serwis Prawo.pl, nowych - m.in. w zakładach pracy - Ministerstwo Zdrowia, póki co, wprowadzać nie zamierza, mimo wzrostu zachorowań. Odpowiedzialność konstytucyjna za zdrowie i życie pracowników ciąży więc na pracodawcach, którzy będą mieli trudne zadanie pogodzenia BHP z RODO.
Grażyna J. Leśniak
30.08.2022
Prawo pracy BHP RODO Koronawirus szczepienia

Precedensowy wyrok NSA: Handlarz roszczeniami nie mógł skutecznie nabyć kamienic

Prawo cywilne Finanse samorządów Administracja publiczna
Zapadły przełomowe rozstrzygnięcia w sprawie gruntów warszawskich. W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że osoba, która kupiła roszczenia do nieruchomości dekretowej od jej właściciela lub spadkobierców, nie może być stroną postępowania dekretowego. Tym samym nie mogła skutecznie nabyć nieruchomości lub otrzymać odszkodowania. 
Renata Krupa-Dąbrowska
29.08.2022
Prawo cywilne Finanse samorządów Administracja publiczna
Złożenie wniosku o świadczenie z programu "Dobry start" do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września – przypomina prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. To 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
Agnieszka Matłacz Monika Sewastianowicz
29.08.2022
Domowe finanse Szkoła i uczeń Administracja publiczna

Miasta: Nowelizacja ustawy nie daje dodatkowych pieniędzy, tylko je przesuwa

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład
Proponowana przez rząd zmiana nie stanowi żadnego dodatkowego wsparcia finansów jednostek samorządu terytorialnego. Jest tylko przesunięciem o kilka miesięcy przekazania kwot, które byłyby należne JST według nowego, ryczałtowego mechanizmu redystrybucji udziałów w PIT - uważają przedstawiciele Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich odnosząc się do projektu zmian w ustawie o dochodach JST.
Robert Horbaczewski
29.08.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład
Od 1 września do 30 listopada 2022 r. będzie realizowany pilotażowy projekt zmiany w funkcjonowaniu przejść granicznych dla ruchu pojazdów ciężarowych. Poinformowało o tym właśnie Ministerstwo Finansów. Dostępność przejść granicznych będzie uzależniona od ciężaru pojazdu.
Krzysztof Koślicki
29.08.2022
Ordynacja Administracja publiczna
Myślę, że ten nieustanny zgiełk wokół polskiej szkoły i wciąż obecna Karta Nauczyciela, która niszczy życie nauczycielskie, to wciąż nierozwiązany problem. A także brak zmian systemowych, które proponowaliśmy, a które będą konieczne do przeprowadzenia, ale na taką skalę, jak chcieliśmy to zrobić, to już chyba dopiero po wyborach, w nowej kadencji - zapowiada minister Przemysław Czarnek.
Monika Sewastianowicz
29.08.2022
Kadry w oświacie

Zatruta Odra - sprawca katastrofy ekologicznej może nawet trafić za kratki

Środowisko Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Za zanieczyszczenie Odry grozi odpowiedzialność karna, administracyjna i cywilna. Konsekwencje może ponieść zarówno firma, jak i odpowiedzialne za to osoby fizyczne. Rybacy, właściciele hoteli i inni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie szeroko rozumianej turystyki, którzy ponieśli straty z powodu zanieczyszczenia Odry, mogą dochodzić odszkodowania od sprawcy lub sprawców zanieczyszczenia.
Regina Skibińska
29.08.2022
Środowisko Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Wykonywanie urządzeń melioracji wodnych należy do właścicieli gruntów. Wprawdzie można je wybudować na koszt Skarbu Państwa, ale wtedy ponosi się opłatę melioracyjną w wysokości 20 proc., całkowitych kosztów, którą reguluje się w 15 równych ratach rocznych. Więcej na ten temat w Legal Alercie
Martyna Sługocka
29.08.2022
Budownictwo

Przez dodatek węglowy rodzina w kryzysie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Od kilku tygodni dynamicznie rośnie liczba małżeństw deklarujących faktyczną separację, a także skonfliktowanych domowników i usamodzielnionych dorosłych dzieci. To nie trend socjologiczny, ale wpływ... dodatku węglowego. Dostrzega to ministerstwo klimatu i środowiska, które chce uszczelnić przepisy, bo dziś, nie przyznając się do rodziny, można wziąć od państwa nie 3 tys. zł, ale i cztery razy więcej.
Robert Horbaczewski
29.08.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Zamiast uporządkować przepisy dotyczące chodników i dróg dla pieszych, ustawodawca mocno w nich namieszał. Od 21 września 2022 r. chodnik będzie częścią drogi przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych. Pojawi się więc pytanie, czy i w jakich sytuacjach będzie można na nim zaparkować. Obecnie jest to pod pewnymi warunkami dozwolone i powszechnie praktykowane.
Monika Sewastianowicz
29.08.2022
Drogi

WSA: Bez zaświadczenia o samodzielności lokalu można przegrać w sądzie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Zaświadczenie o samodzielności lokalu można wydać również na wniosek osoby, która nie ma do niego tytułu prawnego. Wystarczy, że wykaże, iż zaświadczenie ma być dowodem w postępowaniu, w którym spodziewa się uzyskania określonych korzyści - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, uchylając decyzje prezydenta Rzeszowa i samorządowego kolegium odwoławczego.
Marek Sondej
27.08.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Rząd chce uczyć Polaków strzelać, ale strzelnic powstaje mało

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Zachęca Ministerstwo Obrony Narodowej, strzelać nakazuje Ministerstwo Edukacji, tylko strzelnic w kraju jest za mało. Realizacja rządowego programu "Strzelnica w powiecie” ślimaczy się od 4 lat, bo samorządy nie garną się do budowy strzeleckiej infrastruktury. Do tej pory zrealizowano tylko 3 wnioski dotyczące budowy strzelnic wielkogabarytowych, 2 strzelnic pneumatycznych i 43 strzelnic wirtualnych. Wkrótce będzie ich więcej.
Maria Dec-Kiełb
27.08.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Rząd nie daje nam żadnych dodatkowych środków, a jedynie przyspiesza wypłatę pieniędzy, które i tak się nam należą - tak samorządowcy oceniają projekt doraźnego wsparcia finansowego w związku z rosnącymi cenami energii. Zwracają uwagę, że projektu z nimi nie konsultowano i nie przeszedł on właściwej procedury wewnątrz samego rządu.
Paweł Rochowicz
26.08.2022
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski