W kryzysie samorząd ma słuchać poleceń, decydować będą na górze

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Compliance
Z projektu ustawy o ochronie ludności cywilnej oraz o stanie klęski żywiołowej wynika, że nawet decyzje dotyczące zagrożeń lokalnych będą zapadać na szczeblu rządowym lub wojewódzkim. Eksperci alarmują, że to może zdezorganizować wypracowane przez lata mechanizmy i narazić obywateli na niebezpieczeństwo.
Robert Horbaczewski
16.09.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Compliance
W związku ze zmianami w systemie, w tym związanymi z rozpoczęciem uczęszczania do szkół w polskim systemie oświaty uczniów pochodzących z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r., oraz wynikającymi z tego tytułu migracje uczniów, zwiększeniu ulec musi maksymalny limit wydatków dla uczniów na dotację podręcznikową. Nowelizację w tej sprawie uchwalił w czwartek Sejm.
Krzysztof Sobczak
15.09.2022
Szkoła i uczeń
Zawrócenie przez Straż Graniczną do granicy cudzoziemców, którzy nielegalnie ją przekroczyli, zostało dokonane z naruszeniem prawa, na podstawie wadliwie wydanego rozporządzenia i z pominięciem norm hierarchicznie wyższych - stwierdził w czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. - Rozporządzenie zostało wydane z przekroczeniem zakresu ustawowego upoważnienia - stwierdził sąd.
Krzysztof Sobczak
15.09.2022
Administracja publiczna

Opodatkowanie zbiorników cały czas problematyczne

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Doradca podatkowy
Nie chodzi o to, czy dany obiekt posiada powierzchnię użytkową, czy nie. W wielu przypadkach można twierdzić, że zbiornik taką powierzchnię posiada, bo da się ją zmierzyć. Przykładowo, znając średnicę okrągłego zbiornika i grubość jego ścian jesteśmy w stanie wyliczyć powierzchnię użytkową. Nie oznacza to jednak, że powierzchnia użytkowa jest cechą wyróżniającą zbiornika – mówi Daniel Panek, menadżer w Crido Taxand.
Krzysztof Koślicki
15.09.2022
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Doradca podatkowy

Dodatek węglowy wypłacony będzie z opóźnieniem i nie wszystkim

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy
Obecne przepisy ustawy o dodatku węglowym zobowiązują gminy do wypłaty świadczenia w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Termin pierwszych wypłat mija w tym tygodniu, ale na wypłatę wnioskodawcy nie mają co liczyć. Nie dość, że poczekają, to mogą dostać nawet mniej niż 3 tysiące. Ponieważ już jest więcej zgłoszeń niż zakładany limit, zgodnie z ustawą kwoty dodatku mogą być obniżane.
Robert Horbaczewski
15.09.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy
Minimalne wynagrodzenia we wszystkich państwach Unii mają zapewnić godny poziom życia i pracy. Państwa członkowskie mają propagować ustalanie wynagrodzeń w drodze negocjacji zbiorowych - zdecydował w środę Parlament Europejski. Stosunkiem głosów 505 za do 92 przeciw i przy 44 wstrzymujących się od głosu, PE przyjął tego dnia nową dyrektywę o adekwatnym wynagrodzeniu minimalnym w Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
14.09.2022
Prawo pracy Prawo unijne

Kongres Kopernikański z zakazem spontanicznych zgromadzeń

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Podczas planowanego na 2023 r. w Toruniu Światowego Kongresu Kopernikańskiego ma obowiązywać zakaz tzw. zgromadzeń spontanicznych. Interweniuje w tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich, któremu nie wydaje się, aby dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie pierwszego Kongresu konieczne było tak daleko idące ograniczenie podstawowych swobód obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
14.09.2022
Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Najwyższa Izba Kontroli powiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dwoje urzędników Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, którzy przy realizacji konkursu „Po pierwsze rodzina” działali na szkodę interesu publicznego. Nadto Izba złożyła cztery zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Taki jest efekt kontroli przeprowadzonej MRiPS i 10 organizacjach pozarządowych.
Robert Horbaczewski
14.09.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna

Polskie Wody sprzeciwiają się podwyżce opłat za wody i ścieki

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Administracja publiczna
Na 400 wniosków o skrócenie obowiązującej taryfy wodno-ściekowej i zatwierdzenie nowej - Polskie Wody odrzuciły już 150 wniosków. Regulator uzasadnia, że podczas zakończonego w 2021 r. procesu taryfikacji zgodził się na podwyżki, więc dalsze przerzucanie kosztów na mieszkańców zaaprobuje tylko wyjątkowych wypadkach. Spółki z branży alarmują, że brak podwyżek uderzy rykoszetem w odbiorców.
Robert Horbaczewski
14.09.2022
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Administracja publiczna
Pracodawcy zastanawiają się, który przepis przy ustalaniu legalności pobytu cudzoziemców, zwłaszcza obywateli Ukrainy, ma pierwszeństwo. Bo obowiązują przepisy dwóch różnych ustaw, a w przypadku Ukraińców, co potwierdza serwisowi Prawo.pl MSWiA, doszło wręcz do zbiegu uprawnień. Zdaniem prawników to, które przepisy zadziałają, zależy od decyzji rządu, który powinien ją podjąć do końca roku.
Grażyna J. Leśniak
14.09.2022
Rynek Prawo pracy Ukraina
Rząd nie planuje zmian w zasadach przyznawania świadczenia tzw. 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Kryterium dochodowe, od którego uzależnione jest przyznanie tego świadczenia, nie zostanie zniesione. Budzi to wątpliwości środowiska, bo świadczenie wychowawcze 500 plus na każde dziecko do 18 roku życia nie jest obwarowane żadnym kryterium dochodowym rodziców.
Beata Dązbłaż
13.09.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Ważne zmiany dla samorządów przy staraniach o nowe środki unijne

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo unijne
Nowa perspektywa finansowa UE 2021-2027 przyniesie zmiany w kwalifikowalności wydatków. Nowe regulacje w zakresie zamówień udzielanych w projekcie powiązano z zapisami ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zwiększono również do 200 tys. euro (wcześniej 100 tys. euro) wartość projektu, który rozliczany będzie obligatoryjnie za pomocą uproszczonych metod.
Agnieszka Myszka
13.09.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo unijne
W Unii Europejskiej weszła w życie decyzja, która całkowicie zawiesza umowę o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Rosji. Wcześniej UE zawiesiła część tej umowy z 2007 roku, która dotyczyła urzędników rządowych i biznesmenów, teraz ma zamrozić część dotyczącą turystów.
Krzysztof Sobczak
12.09.2022
Prawo unijne
Niewykluczone, że w tym tygodniu dojdzie do kolejnego paraliżu systemu egzaminowania kierowców. Chodzi o pieniądze. Egzaminatorzy nie zgadzają się z zaproponowanym przez ministerstwo infrastruktury modelem wynagrodzeń i skalą podwyżki. Chcą też rozwiązań systemowych dotyczących zasad egzaminowania, które ich zdaniem są archaiczne, przyczyniają się do automatyzmu i krzywdzenia zdających.
Robert Horbaczewski
12.09.2022
Administracja publiczna
W Prawo.pl stworzyliśmy właśnie nową, bezpłatną funkcjonalność, niezwykle korzystną dla naszych Czytelników. Nie tylko umożliwia ona szersze korzystanie z serwisu - np. tworzenie własnej biblioteki tekstów, ale także ze specjalnego dostępu do LEX-a oraz ze zniżek na produkty Wolters Kluwer. Wystarczy się zalogować.
Ewa Usowicz
11.09.2022

Łabędź, gęś i żuraw nadal będą stołować się na koszt rolnika

Środowisko Prawo cywilne Administracja publiczna
Łabędzie i żurawie, które zasiedziały się na zimę, nadal będą żerować na uprawach rolnych. Za darmo, bo państwo nie chce płacić za poczynione przez ptaki szkody. Zdaniem ministerstwa klimatu i środowiska, zmiana przepisów nie rozwiąże problemu, bo trudno oszacować i udowodnić, który gatunek ptactwa zawinił. Resort nie dopuszcza też przesyłania zgłoszeń szkód SMS-em.
Robert Horbaczewski
10.09.2022
Środowisko Prawo cywilne Administracja publiczna
Brak słońca w mieszkaniu to za mało, by wyciąć zdrowe, dorodne drzewo pod blokiem, bez konsultacji z innymi mieszkańcami. Tymczasem tego typu przypadki się zdarzają i skłócają ze sobą sąsiadów. Do tego jest to naruszenie ustawy o ochronie przyrody, która nie pozwala na samowolną wycinkę. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje właściwy organ gminy.
Renata Krupa-Dąbrowska Rojek Socha Patrycja
10.09.2022
Samorząd terytorialny Środowisko Nieruchomości
Nawet jeśli córka niepełnosprawnej matki porzuciła pracę, aby się nią zająć, nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego. Z tego powodu, że mąż chorej jest sprawny i zarabia, choć nie sprawuje opieki nad żoną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości co do takiej interpretacji, a sprawa jest też przedmiotem skargi do Trybunału Konstytucyjnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.09.2022
Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Rząd przygotowuje notę dyplomatyczną w sprawie reparacji dla Polski za II wojnę światową. Jednak nieprawdziwe z międzynarodowo-prawnego punktu widzenia jest twierdzenie, że sprawa reparacji wojennych jest nadal otwarta zarówno prawnie, jak i politycznie. Tak uważa prof. Jerzy Kranz. Nieprawdą - zdaniem profesora - jest twierdzenie, że Niemcy mieli rzekomo zapłacić wielu innym państwom za straty wojenne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.09.2022
Administracja publiczna Wydarzenia
Do 15 września można zgłaszać kandydatów do Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor. Zwycięzcę konkursu wybierze kapituła niezależnych ekspertów, a ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie Kongresu Edukacja i Rozwój, który odbędzie się w dniach 19-20 października 2022.
Monika Sewastianowicz
09.09.2022
Kadry w oświacie
Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.
Robert Horbaczewski
09.09.2022
Samorząd terytorialny Budownictwo
Dr Krzysztof Kurowski, prawnik i przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, został tegorocznym laureatem Nagrody RPO im. dra Macieja Lisa. Nagroda przyznawana jest za szczególne dokonania na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami. Laureat łączy w tym zakresie pracę naukową z monitorowaniem sytuacji i z zabiegami o likwidację barier.
Krzysztof Sobczak
09.09.2022
Prawnicy Administracja publiczna
Ministerstwo Infrastruktury opublikowało aktualizację map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Mapy mają pomóc samorządom przygotować do powodzi oraz zaplanować działania minimalizujące negatywne skutki. Problem w tym, że część gmin z nich nie korzysta, a na terenach zalewowych wydaje pozwolenia na budowę.
Maria Dec-Kiełb
09.09.2022
Samorząd terytorialny Budownictwo
Brakuje mi gwarancji rządowych, że podmioty medyczne nie będą objęte ograniczeniami dotyczącymi dostarczania energii w każdej postaci. Uważam niestety, że może do tego dojść. Dlatego grozi nam całkowita destabilizacja finansowa placówek ochrony zdrowia na skutek zbiegających się negatywnych czynników ekonomicznych, w tym galopującej inflacji.
Józef Kielar
09.09.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Powstanie nowa państwowa agencja ds. informatyzacji

Administracja publiczna Nowe technologie
Centralny Ośrodek Informatyki stanie się Agencją Informatyzacji - przewiduje projekt ustawy opracowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Ma to zapewnić sprawne narzędzia do realizacji polityki państwa w tym obszarze. Przekształcenie ma dotyczyć także Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Fundusz Ewidencji i Rejestrów Państwowych.
Paweł Rochowicz
08.09.2022
Administracja publiczna Nowe technologie
Program Opieka wytchnieniowa był realizowany w niepełnym stopniu i nie zawsze prawidłowo. W latach 2019-2021 jednostki samorządowe wykorzystały tylko nieco ponad połowę przekazanych im na ten cel środków. Nie zapewniono też ciągłości realizacji Programu w kolejnych latach – wytknęła Najwyższa Izba Kontroli.
Robert Horbaczewski
08.09.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Subwencja oświatowa w 2023 r. wyniesie 64,4 mld zł. To o 11,1 mld zł więcej w stosunku do ustawy budżetowej z 2022 r. - informuje resort edukacji. Wylicza, że oznacza to wzrost o blisko 20 proc., czyli rekordowy wobec lat poprzednich. Nie zmienia to faktu, że wydatków na oświatę ta kwota nie pokryje, zwłaszcza w obliczu kryzysu energetycznego. Nie uwzględnia też zapowiadanych podwyżek dla nauczycieli.
Monika Sewastianowicz
08.09.2022

Nie ma węgla, ludzie gromadzą... śmieci

Prawo karne Samorząd terytorialny Środowisko
W Polsce pojawia się nowy trend. Z prowincji do miasta jedzie się ze słoikami, w odwrotną stronę - z płytami paździerzowymi i tym co można spakować do bagażnika, aby spalić w piecu. Niektórzy samorządowcy już obserwują, że niektórych kategorii śmieci jest mniej. A prezes Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych szacuje, że ogólny strumień odpadów wielkogabarytowych, m.in. mebli, zmniejszył się nawet o 50 procent.
Robert Horbaczewski
08.09.2022
Prawo karne Samorząd terytorialny Środowisko
Jeżeli podmiot zobowiązany do udzielenia informacji nie wykaże, że jej udzielenie zakłóci jego normalne funkcjonowanie, będzie musiał to zrobić. Zwłaszcza, gdyby wniosek dotyczył kwestii tak podstawowych dla funkcjonowania nadleśnictwa jak sprzedaż pozyskiwanego drewna - tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
Marek Sondej
08.09.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Polska 10 lat temu przystąpiła do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, ale nadal nie ratyfikowała Protokołu Fakultatywnego do niej, co umożliwiałoby składanie skarg indywidualnych z naszego kraju do odpowiedniego Komitetu ONZ. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że na tę ratyfikację oczekują osoby z niepełnosprawnościami oraz reprezentujące je organizacje.
Krzysztof Sobczak
07.09.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski