Nowy PESEL to kłopot z certyfikatem osoby zaszczepionej

Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Co roku około dwóch tysięcy obywateli zmienia PESEL, na przykład na podstawie orzeczenia sądu o zmianie daty urodzenia lub płci. Osoba, która ma nowy PESEL, nie tylko musi na nowo zmienić dokumenty tożsamości i aktualizować wpisy w rejestrach, ale obecnie traci też dostęp do unijnego cyfrowego potwierdzenia szczepienia przeciwko COVID-1.
Robert Horbaczewski
11.09.2021
Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Straż Graniczna nie może odmawiać przyjmowania od cudzoziemców wniosków o ochronę międzynarodową - stwierdza w opublikowanym właśnie raporcie Helsińska Fundacja Praw Człowieka. I podkreśla, że w przypadku wystąpienia przez cudzoziemca z wnioskiem o ochronę, powinno zostać wszczęte postępowanie uchodźcze,
Krzysztof Sobczak
10.09.2021
Administracja publiczna
Tworzenie warunków do pełnego wdrożenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych to cel umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, którego celem jest opracowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Umowa została podpisana w piątek 10 września br. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.
Krzysztof Sobczak
10.09.2021
Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Pięć osób, które miały wręczać i przyjmować łapówki w zamian za korzystne rozstrzygnięcia spraw administracyjnych w Krakowie, zatrzymało Centrale Biuro Antykorupcyjne. Wśród nich jest była wiceprezydent miasta oraz wicedyrektor Zarządu Dróg Miasta i byli urzędnicy.
Robert Horbaczewski
09.09.2021
Prawo karne Samorząd terytorialny Prokuratura
Braki kadrowe łata się, przydzielając nauczycielom więcej godzin - czasem z przekroczeniem norm, które wyznacza Karta Nauczyciela. Z drugiej strony część pedagogów, zwłaszcza w małych miejscowościach musi pracować w wielu szkołach, by wyrobić etat. Proponowane przez resort edukacji zmiany, m.in. podwyższenie nauczycielskiego pensum, mogą pogłębić te problemy.
Monika Sewastianowicz
09.09.2021
Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą
Miasta powyżej 20 tys. mieszkańców będą miały obowiązek opracowania planu adaptacji do zmian klimatu, a w budżetach obywatelskich co najmniej 30 proc. środków będą musiały wyodrębnić na działania proekologiczne – przewiduje projekt ustawy, która ma wzmocnić klimatyczny wymiar polityki miejskiej. Samorządowcy przyznają, że działania są potrzebne, ale mają wątpliwości,
Robert Horbaczewski
09.09.2021
Samorząd terytorialny Środowisko

WSA: Covidowe obniżenie etatu bez uszczerbku dla prawa do zasiłku

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Pracodawca mógł otrzymać wsparcie na rzecz ochrony miejsc pracy i dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Nie oznacza to jednak, że mógł zmniejszyć wymiar czasu pracy tylko na ten czas. Tym samym twierdzenie organów, że wyłącznie ten okres można zaliczyć do okresu uprawniającego do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych było błędne.
Dorian Lesner
09.09.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Połączenie kontroli zarządzania z systemem zarządzania jakością i celami oraz ze strategią rozwoju miasta przynosi efekty. Kontrola zarządcza wpisana jest w codzienne działania urzędników - mówią Małgorzata Mach-Dudek, dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu Miasta Lublina oraz Marta Kulbaka, zastępca dyrektora tego wydziału.
Hanna Hendrysiak
09.09.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Kontrola zarządcza

RPO interweniuje w sprawie przemocy w MOW w Renicach

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do kuratorium oraz starosty o wyjaśnienia dotyczące nadużyć, do jakich miało dochodzić w młodzieżowym ośrodku wychowawczym w Renicach. Z doniesień medialnych wynika, że miało tam dochodzić do zmuszania wychowanków do handlu narkotykami, wymuszania pieniędzy, kradzieży, molestowania seksualnego.
Monika Sewastianowicz
08.09.2021
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
W gronie dyrektorów szkół niepublicznych dominuje negatywna ocena obecnej sytuacji w oświacie. Zdecydowanie źle lub raczej źle ocenia ją dwóch na trzech respondentów (65,5 proc.), a przeciwnego zdania jest jedynie 8,5 proc. ankietowanych - wynika z badania „Barometr Edukacji Niepublicznej” przeprowadzone przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe.
Monika Sewastianowicz
08.09.2021
Zarządzanie oświatą

Straż Graniczna będzie karać za naruszenie zakazów stanu wyjątkowego

Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Straż Graniczna będzie mogła karać mandatami za naruszenie niektórych obostrzeń wynikających z wprowadzenia stanu wyjątkowego, m.in. brak dokumentu tożsamości, bezprawne przebywanie w strefie lub fotografowanie infrastruktury granicznej i funkcjonariuszy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt nowelizacji stosownego rozporządzenia.
Robert Horbaczewski
08.09.2021
Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Dyrektor ma obowiązek zorganizować pracę szkoły tak, by uczniowie mogli realizować podstawę programową. Przy obecnych brakach kadrowych w oświacie jest to jednak często niewykonalne. I tak zamiast angielskiego, dzieci nawet miesiące mogą spędzić czas, odrabiając lekcje z innych przedmiotów pod okiem czujnego bibliotekarza lub mając zastępstwo z nauczycielem innego przedmiotu.
Monika Sewastianowicz
08.09.2021
Zarządzanie oświatą
Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników - żołnierzy WOT nie tylko muszą akceptować ich absencję, ale również nie są w stanie uzyskać od wojska rekompensat za ich nieobecności w pracy i wynagrodzenie, które w tym czasie muszą im wypłacać. Po kilka lat czekają na pieniądze, bo wojsko odmawia wypłat, dopóki żołnierz jest w służbie czynnej. Zdaniem prawników, przepisy wymagają pilnej zmiany.
Grażyna J. Leśniak
08.09.2021
Finanse publiczne Prawo pracy
Przy okazji przygotowywanej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, mającej zaostrzyć kary za przestępstwa i wykroczenia drogowe, rząd chce rozwiązać problem ściągania wymierzonych grzywien. Proponuje, w przypadku kilku wykroczeń, wprowadzić 10-procentową bonifikatę, jeśli ukarany zapłaci grzywnę „na drodze”.
Robert Horbaczewski
08.09.2021
Prawo karne Administracja publiczna
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Wykaz wykroczeń zostanie opublikowany osobno.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.09.2021
Administracja publiczna

Samorządy apelują, aby rząd hojniej podzielił się wpływami z PIT

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Stowarzyszenie Samorządy dla Polski apeluje o zwiększenie udziału samorządów terytorialnych w podatku PIT bez wzrostu obciążeniami podatkowymi mieszkańców. Domaga się, aby udział w podatku PIT gmin wynosił 48,16 proc., a dla miast 13,25 procent. Wskazuje, że dalsze odbieranie samorządom dochodów obije się na jakości usług komunalnych.
Robert Horbaczewski
07.09.2021
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

NIK wskazuje słabości nadzoru nad rynkiem funduszy inwestycyjnych

Rynek i konsument Administracja publiczna Finanse
Blisko dwa lata temu, w czasie kontroli działalności organów i instytucji państwowych wobec spółki GetBack, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że instytucje te nie zapewniły skutecznej ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego. Dlatego teraz przyjrzała się bliżej działaniom Komisji Nadzoru Finansowego i jej Urzędu.
Agnieszka Matłacz
07.09.2021
Rynek i konsument Administracja publiczna Finanse
Były podstawy do uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę i odmowę udzielenia pozwolenia na budowę we wznowionym postępowaniu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Dodał, że nową okolicznością, o której organ w momencie podejmowania decyzji nie wiedział, były kominy na sąsiednim budynku, nie uwzględnione w projekcie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.09.2021
Administracja publiczna Budownictwo
Rzecznik Praw Obywatelskich nie dostrzega podstaw prawnych do kwestionowania zasadności stanu wyjątkowego, ale ma poważne wątpliwości wobec niemożności relacjonowania przez media sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, a także ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej. Podkreśla, że rolą środków społecznego przekazu jest informowanie obywateli o tego typu problemach.
Krzysztof Sobczak
07.09.2021
Administracja publiczna

Stan wyjątkowy uderza w finanse samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Administracja publiczna
W związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego, odwołany został m.in. Festiwal Trzech Kultur we Włodawie. Powiat włodawski musiał wydać na jego organizację około 200 tys. złotych. Starosta zastanawia się, kto mu odda te pieniądze. Podobne problemy mają też inne samorządy i już zaczynają liczyć straty. Okazuje się, że rykoszetem oberwały także te spoza strefy z ograniczeniami.
Robert Horbaczewski
07.09.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Administracja publiczna

Sejm nie uchylił stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
W poniedziałek wieczorem, przy poparciu posłów z partii Kukiz 15 i Konfederacji, Sejm utrzymał w mocy rozporządzenie prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. Koalicja Obywatelska była za uchyleniem rozporządzenia – ale nie udało jej się do tego zebrać bezwzględnej większości. PSL wstrzymało się od głosu.
Krzysztof Koślicki
06.09.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

27 grudnia – będzie nowe święto państwowe?

Administracja publiczna Prawo pracy
Do prezydenta Andrzeja Dudy, w poniedziałek 6 września trafił apel o ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym. Inicjatywa została poparta ośmioma tysiącami podpisów. Nowe święto państwowe ma uczcić rocznicę Powstania Wielkopolskiego, które wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu.
Krzysztof Koślicki
06.09.2021
Administracja publiczna Prawo pracy
Cudzoziemcy przebywający w polskich ośrodkach dla uchodźców nie cierpią głodu, nie można więc tak uzasadniać tragedii rodziny, której dwoje dzieci zmarło po zjedzeniu trujących grzybów. Jest natomiast problem z edukacją w tym zakresie, ale też podwyższona powinna być stawka żywieniowa w tych placówkach - mówi dr Hanna Machińska, zastępca rzecznika praw obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
06.09.2021
Administracja publiczna
Straż Graniczna i policja poinformowały, że osoby udające się na nabożeństwa do kościołów lub cerkwi znajdujących się na obszarze objętym stanem wyjątkowym nie muszą w tym celu się ubiegać o pisemne zezwolenie od Straży Granicznej. Zgodnie z rozporządzeniami o stanie wyjątkowym, na terenie nim objętym mogą przebywać tylko stali mieszkańcy i osoby tam pracujące.
Krzysztof Sobczak
06.09.2021
Administracja publiczna
Przemysław Koch objął 6 września stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki największej w kraju firmy realizującą projekty IT dla sektora publicznego – poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej był pełnomocnikiem ministra finansów dod spraw informatyzacji, nadzorował organizację IT Ministerstwa Finansów.
Robert Horbaczewski
06.09.2021
Rynek

Bez zmian w spółkach wodnych, zaleje nas... woda

Samorząd terytorialny Środowisko
W wielu miejscach Polski - potop, bo rowy melioracyjne nie wytrzymują. Co do zasady, za ich utrzymanie powinny odpowiadać spółki wodne. Nie wywiązują się jednak z tego obowiązku, bo jest ich za mało i nie mają odpowiednich środków ani narzędzi prawnych. A kolejne zmiany w prawie wodnym pomniejszają ich rolę. Skutek jest taki, że w czasie suszy pola i łąki przypominają pustynie, a po gwałtownych opadach - jak ostatnio - jeziora.
Robert Horbaczewski
06.09.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Nowy mechanizm usuwania cudzoziemców z polskiego terytorium znalazł się w projekcie zmian ustawy o cudzoziemcach. Proponowane przepisy w sposób radykalny naruszają prawa cudzoziemca do ubiegania się zarówno o ochronę międzynarodową, jak i krajową. Eliminują one drugą instancję odwoławczą, a mają wejść w życie następnego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.09.2021
Od początku ogłoszenia stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią wydano już ponad 100 pozwoleń na wjazd do strefy objętej ograniczeniami związanymi z rozporządzeniem - poinformowała rzecznik Straży Granicznej ppor. Anna Michalska. Od wprowadzenia stanu wyjątkowego w czwartek po południu na tym terenie mogą przebywać tylko mieszkańcy
Krzysztof Sobczak
05.09.2021
Administracja publiczna
W związku z kryzysem migracyjnym na granicy z Białorusią Straż Graniczna w komunikatach prasowych zaczęła używać nowego pojęcia: „udaremnienie nielegalnego przekroczenia granicy”. To przekaz niejasny i nieprecyzyjny, ponieważ ani ustawa o ochronie granicy państwowej, ani ta o straży granicznej nie definiują, ani nie zawierają takiego pojęcia.
Robert Horbaczewski
04.09.2021
Prawo karne Administracja publiczna
Niewątpliwym jest, że nagłe zjawiska i zmiany pogodowe mogą być przyczyną powstawania szkód w mieniu. Tegoroczne nawałnice zbierały żniwa, uszkadzając zwłaszcza budynki czy samochody, stojące na parkingach lub w garażach podziemnych. Jednak uzyskanie odszkodowania w takim przypadku może być wyzwaniem - pisze radca prawny Anna Kuprewicz.
Anna Kuprewicz
04.09.2021
Środowisko Prawo cywilne