Po nadaniu numeru PESEL osoby z ukraińskim obywatelstwem mogą korzystać z cyfrowego dokumentu tożsamości Diia.pl (Дія пл) w aplikacji mObywatel. Pozwala ona na identyfikację na potrzeby refundowanych usług medycznych czy podczas zawierania umowy o pracę - informuje Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.
Robert Horbaczewski
17.03.2022
Samorząd terytorialny Ukraina
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnie, czy pojęcie „przekształcenia własnościowe” obejmuje także nabycie własności lasów państwowych w drodze zasiedzenia. Pozytywna odpowiedź na to pytanie byłaby bowiem równoznaczna ze stwierdzeniem, że nie jest możliwe takie zasiedzenie. Ta natomiast kwestia stanowi zasadniczy problem prawny wskazany w podstawach skargi kasacyjnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.03.2022
Środowisko Administracja publiczna

Specustawa nie dla wszystkich obywateli Ukrainy

Administracja publiczna Prawo pracy Ukraina
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaczęła już obowiązywać. Pomimo zgłoszonych przez Senat poprawek, mających na celu objęcie ochroną szerszej grupy osób, nadal nie reguluje ona sytuacji tych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski inną drogą, aniżeli przez granicę ukraińsko-polską. Wyłączeni są zatem ci, którzy do Polski przyjechali przez np. Mołdawię, Rumunię, Węgry czy Słowację.
Anna Wierzchowska
17.03.2022
Administracja publiczna Prawo pracy Ukraina
Pomoc dla uchodźców z niepełnosprawnościami z Ukrainy w Polsce ma opierać się głównie na programie Rady Nadzorczej PFRON, który będzie wypełnieniem zapisów zawartych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Nie wiadomo jednak, czy zostanie on uchwalony na najbliższym posiedzeniu 18 marca. A pomoc coraz bardziej potrzebna. Mają z niej skorzystać zarówno osoby indywidualne, jak i samorządy i organizacje pozarządowe.
Beata Dązbłaż
17.03.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Samorządy nie wzbraniają się przed realizacją zadań z obszaru ochrony zdrowia, ale niekoniecznie w formie programów polityki zdrowotnej. Mają bowiem problem z określeniem celu programu i oceną jego efektywności. Z drugiej strony nie ma dokładnych danych o realizacji programów. Tak naprawdę więc nie wiadomo, ile i jakie programy realizują samorządy, i co o nich wiedzą pacjenci.
Beata Dązbłaż
17.03.2022
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna
Na wortalu publicznych służb zatrudnienia pojawiła się nowa zakładka adresowana do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną w ich kraju. Dostępna również w języku ukraińskim zakładka Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy – zawiera informacje dotyczące m.in. rynku pracy w Polsce, Unii Europejskiej, a także pomocy w innych obszarach.
Grażyna J. Leśniak
16.03.2022
Prawo pracy Ukraina
Uproszczenie formalności przy przekazywaniu uzbrojenia, gdy końcowym użytkownikiem tego uzbrojenia ma być inne państwo - to cel ustawy, którą w ubiegły piątek ostatecznie uchwalił Sejm, przyjmując poprawkę Senatu. Teraz ustawa została przez prezydenta RP i może wejść w życie. W przepisach nie mówi się wprost, ale chodzi o wsparcie Ukrainy.
Krzysztof Sobczak
16.03.2022
Prawo gospodarcze Ukraina
Powództwo cywilne o ochronę dóbr osobistych przysługuje organom władzy publicznej jedynie wyjątkowo, inaczej stanowiąc naruszenie wolności wyrażania opinii - stwierdził w wyroku z 15 marca br. Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zdaniem Trybunału, atak na reputację zainteresowanego podmiotu musi być wystarczająco poważny, aby udzielenie takiej ochrony było zasadne i proporcjonalne do innych interesów.
Katarzyna Warecka
16.03.2022
Prawo cywilne Administracja publiczna
Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi na opóźnienia przy rozpoznawaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy. Ustawa przewiduje na to na dwumiesięczny termin. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta ZUS o przyczynę tych opóźnień.
Robert Horbaczewski
16.03.2022
Pomoc społeczna
Ostatnie dni pokazały, że umiemy się zmobilizować w trudnych chwilach i potrafimy realizować założenia logistyki humanitarnej, która polega na organizowaniu, planowaniu, kierowaniu i sprawdzaniu efektywnych przepływów materiałowych, finansowych i informacyjnych od momentu ich wytworzenia aż do ich zużycia w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców w ramach akcji humanitarnych.
Józef Kielar
16.03.2022
Opieka zdrowotna Zawody medyczne Ukraina
Specustawa zakładająca m.in. uproszczoną legalizację pobytu obywateli Ukrainy, którzy przedostali się do Polski szukając schronienia przed wojną, nie obejmuje osób, które ubiegają się o status uchodźcy. Można jednak - zgodnie z jej zapisami taki wniosek lub deklarację wycofać. Urząd do Spraw Cudzoziemców informuje, że wystarczy zrobić to pisemnie.
Patrycja Rojek-Socha
16.03.2022
Administracja publiczna Ukraina
Uciekinierzy z Ukrainy niecierpliwie czekali na polską specustawę legalizującą ich pobyt. Problem w tym, że obejmuje ona głównie tych, którzy przedostali się bezpośrednio ze swojej ojczyzny. Spod jej działania wyłączeni są np. rodzice dziecka z ukraińskim obywatelstwem, którzy sami go nie mają. Polscy urzędnicy zapewniają, że działa tu ochrona czasowa, ale jej przepisy - zdaniem prawników - są nieprecyzyjne.
Patrycja Rojek-Socha
16.03.2022
Administracja publiczna Ukraina
Pracodawcy wciąż nie wiedzą, jakich dokumentów potwierdzających legalny pobyt w Polsce mają żądać od obywateli Ukrainy, którzy wjechali do naszego kraju po 24 lutego 2022 r., by móc ich legalnie zatrudnić. Zdaniem prawników, komfortową sytuacją jest, gdy cudzoziemiec ma ważny paszport biometryczny z pieczątką wjazdową lub zwykły paszport z pieczątką wjazdową, albo - pomimo braku takich dokumentów - złoży wniosek o nadanie numeru PESEL.
Grażyna J. Leśniak
16.03.2022
Prawo pracy Ukraina

Nie wiadomo, czy rejestr umów "500 plus" zwalczy patologie, na pewno przysporzy kłopotów i pracy

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Administracja publiczna
Od 1 lipca wszystkie podmioty publiczne będą musiały zgłaszać do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Finansów umowy o wartości powyżej 500 zł. Według samorządowców, rejestr nie ma większego sensu i tylko przysporzy pracy. Prawnicy zwiastują liczne kłopoty z realizacją obowiązku, już od momentu kwalifikowania umowy do rejestru, po przepisy RODO. Zaniepokojony jest też Rzecznik Praw Obywatelskich.
Robert Horbaczewski
16.03.2022
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Rozporządzenie ws. wysokości świadczenia dla pomagających obywatelom Ukrainy opublikowane

Samorząd terytorialny Domowe finanse Administracja publiczna Nieruchomości Ukraina
Rządowe rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zostało opublikowane we wtorek w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nim, maksymalna wysokość wypłacanego świadczenia to 40 zł za osobę dziennie.
Grażyna J. Leśniak
15.03.2022
Samorząd terytorialny Domowe finanse Administracja publiczna Nieruchomości Ukraina
Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do konsultacji zieloną księgę certyfikacji zamówień publicznych. Jednym z głównych celów certyfikacji jest ograniczenie obowiązków formalnych wykonawców przy pozyskiwaniu zamówień publicznych. Certyfikaty docelowo zastąpią inne dokumenty, które dotychczas byli oni zobowiązani składać wraz z ofertą.
Renata Krupa-Dąbrowska
15.03.2022
Zamówienia publiczne Rynek
Obywatel został ukarany grzywną za hodowlę owiec na swej nieruchomości w Warszawie, wbrew obowiązującemu zakazowi. Sąd wydał wyrok w trybie nakazowym, czyli bez wysłuchania ani jego, ani świadków, oparł się na materiale zebranym przez Straż Miejską. Według składającego kasację RPO, tryb ten możliwy jest jednak tylko wobec braku jakichkolwiek wątpliwości, a w tej sprawie były istotne wątpliwości.
Krzysztof Sobczak
15.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Zarząd Związku Województw RP wnioskuje o zmianę zapisów regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego w ramach perspektywy finansowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Województwa wskazują, że w związku z mniejszym budżetem programu, część lokalnych strategii rozwoju może nie otrzymać wsparcia. Proponują konkretne rozwiązania.
Robert Horbaczewski
15.03.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo unijne
Osoby, które przebywają na terytorium Unii Europejskiej, mogą korzystać z praw, jakie daje im RODO - informuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. I podkreśla, że z tej ochrony i wynikających z RODO uprawnień mogą korzystać również uciekinierzy z będącej celem rosyjskiej agresji Ukrainy.
Krzysztof Sobczak
15.03.2022
RODO Ukraina
Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, pomimo ciągle zmieniającego się otoczenia prawno-podatkowego, pozostaje wciąż najchętniej wybieranym sposobem na stworzenie własnego przedsiębiorstwa w Polsce. Czy jednak założenie i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest możliwe również dla osób nieposiadających polskiego obywatelstwa? Odpowiedź brzmi – tak. Piszą o tym Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk, adwokat oraz Paweł Żujewski, prawnik.
Katarzyna Wojarska – Aleksiejuk Paweł Żujewski
15.03.2022
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Proces nadawania PESEL uchodźcom z Ukrainy rozpocznie się w środę 16 marca. Wąskim gardłem może być niewystarczająca liczba urzędników, których można oddelegować do tego zadania i czytników do pobierania odcisków palców. W gminach wiejskich problemem jest dostęp do fotografa, który zrobi zdjęcie biometryczne. Rząd i samorządowcy obawiają się również, że wszyscy nagle ruszą do urzędów.
Robert Horbaczewski
15.03.2022
Samorząd terytorialny Ukraina
Właściciele mieszkań będą mogli liczyć na refundację kosztów utrzymania uchodźców, których przyjmą pod swój dach. Wsparcie wyniesie dziennie 40 zł od osoby za dzień i będzie ograniczone w czasie. Można na nie liczyć przez 60 dni. Tylko nieliczni będą mogli przedłużyć ten okres. Nikłe są też szanse, by wnioski można było składać już od środy, jak zapowiada rząd.
Renata Krupa-Dąbrowska Robert Horbaczewski
15.03.2022
Nieruchomości Ukraina

Po nowy dowód osobisty trzeba pójść do urzędu

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wniosek o dowód osobisty musi złożyć każdy, kto ukończył 18 lat i nie ma jeszcze takiego dokumentu. Można to zrobić w dowolnym urzędzie, niezależnie od adresu zameldowania. Wniosku nie można złożyć przez internet. Konieczna jest osobista wizyta w urzędzie, gdzie zostaną pobrane odciski palców i złożony wzór podpisu, który zostanie zamieszczony w dowodzie.
Robert Horbaczewski
15.03.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Polski Ład i ZUS dzielą skarbówkę na "lepszych" funkcjonariuszy i "gorszych" urzędników

PIT Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej nie muszą płacić składki zdrowotnej od nagród i trzynastek. Taką interpretację wydał ZUS dla Krajowej Administracji Skarbowej i przekazał do wszystkich swoich oddziałów w kraju. Zdaniem prawników, choć interpretacja jest zgodna z prawem, to wyłączenie jest niesprawiedliwe dla pracujących w KAS cywili i nie znajduje uzasadnienia zwłaszcza po wejściu w życie Polskiego Ładu.
Grażyna J. Leśniak
15.03.2022
PIT Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Od 1 lipca 2022 roku jednostki sektora finansów publicznych będą musiały prowadzić jawny rejestr umów, także umów o pracę, w tym o wynagrodzeniu za pracę. RPO sygnalizuje, że zakres informacji zamieszczanych w rejestrze jest zbyt daleko idącą ingerencją w ich sferę prywatności.
Grażyna J. Leśniak
14.03.2022
Prawo cywilne Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy

Samorządy już pomagają przyjmującym uciekinierów wojennych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Bezpłatna komunikacja miejska, zerowe stawki opłat za postój samochodów w strefie płatnego parkowania, ulgi i zwolnienia do miejskich basenów, pomoc w zatrudnieniu - to inicjatywy miast, które mają pomóc uchodźcom z Ukrainy. Niektóre samorządy nie czekając na rządowe przepisy decydują się same wesprzeć obywateli, którzy przyjęli uciekinierów pod swój dach.
Robert Horbaczewski
14.03.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Specustawa o wsparciu dla obywateli Ukrainy już obowiązuje

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Ukraina
W ciągu kilku godzin ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy została podpisana przez prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Regulacja wprowadza uproszczoną legalizację pobytu, rejestracje przez gminy, numer PESEL, ułatwienia w zatrudnieniu, 500 plus i pakiet świadczeń socjalnych, ale - co ważne - dla obywateli Ukrainy, którzy przedostali się do Polski bezpośrednio ze swojej ojczyzny.
Robert Horbaczewski Patrycja Rojek-Socha
12.03.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Ukraina

System rejestracji uchodźców z Ukrainy ruszy od środy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Od środy 16 marca ruszy rejestracja obywateli Ukrainy, którzy przed rosyjską agresją uciekli do Polski, będą nadawane im numery PESEL. Równocześnie od tego dnia rodziny ich goszczące będą mogły składać wnioski o refinansowanie kosztów - w sumie chodzi o 40 zł na dobę, w przypadku każdego uciekiniera wojennego.
Robert Horbaczewski
12.03.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Od środy 16 marca Polacy, którzy przyjęli pod swój dach obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, będa mogli występować o refinansowanie kosztów ich utrzymania. Chodzi o 40 zł dziennie i na osobę. Takie wsparcie jest przewidziane na dwa miesiące, wzór wniosku ma być znany najpóźniej w poniedziałek.
Robert Horbaczewski Jolanta Ojczyk Patrycja Rojek-Socha
12.03.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakłada też pomoc głuchym osobom z Ukrainy. Będą mogli uczyć się m.in. polskiego języka migowego (PJM) czy systemu językowo-migowego (SJM). Dzięki specustawie także polscy obywatele głusi będą mogli wystąpić o dofinansowanie kursów języka polskiego.
Beata Dązbłaż
12.03.2022
Pomoc społeczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski