Gmina ma wpływ na wysokość podatku od nieruchomości

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym. Wpływy z niego stanowią znaczący dochód dla budżetu gminy. Ustawodawca pozostawia więc pewien zakres swobody w jego ustalaniu przez radę gminy. Organ ten ma bowiem kompetencję do określenia stawek podatku. Nie mogą one jednak przekroczyć ustanowionych przez prawodawcę granic.
Dorian Lesner
05.02.2021
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Ministerstwo Infrastruktury nie zamierza modyfikować przepisów obniżających wiek konieczny do uzyskania prawo jazdy kategorii B. W opinii resortu obowiązujące rozwiązanie prawne jest optymalne ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ministerstwo powołuje się też na przepisy UE, gdzie dolna granica wieku pozwalającego na uzyskanie prawa jazdy kategorii B została ustalona na 18 lat.
Robert Horbaczewski
05.02.2021
Prawo karne Policja
Czy w szkole zapewniona jest weryfikacja operacji finansowych? Czy mienie jest ubezpieczone? - pyta dyrektor nauczyciela plastyki. Dostępne w ankiecie odpowiedzi: tak, nie, nie całkiem. Choć to dyrektor decyduje o tym, jak ma wyglądać w szkole proces kontroli zarządczej, to bezrefleksyjne podejście sprawia, że jest to dla nauczycieli jeszcze jeden uciążliwy, biurokratyczny obowiązek.
Monika Sewastianowicz
05.02.2021
Zarządzanie oświatą

Rozporządzenia bez podstaw, ale odpowiedzialność urzędnika raczej teoretyczna

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Administracja publiczna
Czy można sprawić, by urzędniczka z sanepidu zapłaciła z własnej kieszeni za to, że ktoś przez wiele miesięcy musiał walczyć w sądzie o odzyskanie bezprawnej kary, nałożonej na podstawie niekonstytucyjnych przepisów? Raczej nie, choć w mediach społecznościowych pojawiają się pomysły wnoszenia pozwów o zadośćuczynienie wobec konkretnych urzędników.
Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz
05.02.2021
Samorząd terytorialny Prawo cywilne Administracja publiczna
W Polsce ok. 70 proc. wód opadowych jest bezpowrotnie tracona, gdyż systemami kanalizacji odprowadzana jest do rzek, a następnie mórz. NIK zwraca uwagę, że opracowanie przemyślanej strategii, a następnie jej wdrożenie, ma kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania skutkom działalności człowieka, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych, na których systematycznie zwiększa się powierzchnia uszczelniona, uniemożliwiająca wsiąkanie wody opadowej.
Agnieszka Matłacz
04.02.2021
Środowisko

TSUE: Uczestnik postępowania administracyjnego też ma prawo do milczenia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze
Osoba fizyczna, wobec której toczy się postępowanie administracyjne w sprawie czynu niedozwolonego w postaci wykorzystania informacji poufnych, ma prawo do zachowania milczenia, jeżeli jej odpowiedzi mogłyby prowadzić do pociągnięcia jej do odpowiedzialności za czyn niedozwolony zagrożony sankcjami administracyjnymi mającymi charakter karny lub odpowiedzialności karnej
Krzysztof Sobczak
04.02.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze
Resort sprawiedliwości chce, by w szybkim trybie usuwać z social mediów wpisy godzące w „uczciwość wyborczą”, problem w tym, że nie definiuje, czym ona jest. Ustawa o ochronie wolności słowa w internecie może ograniczać wolność słowa w czasie kampanii wyborczej. Problem dotknie też sądy - jak wskazują prawnicy - zostaną zmuszone do bycia cenzorami.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
04.02.2021
Wybory
Ruszył projekt Samorząd 3.0, do końca maja można nadsyłać propozycje zmian przepisów samorządowych, które ograniczają rozwój lokalny. Wśród najważniejszych jest problem inwestycji i barier, nowe źródła finansowania samorządu oraz poprawa jakości usług publicznych.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.02.2021
Samorząd terytorialny
Osoby o najniższych dochodach nie są chronione przed skutkami wzrostu kosztów usług opiekuńczych. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o wdrożenie odpowiedniego mechanizmu zabezpieczającego, bo są gminy, gdzie wzrost opłat za usługi opiekuńcze osób otrzymujących np. najniższą emeryturę i rentę wyniósł od 200 proc. do 600 proc.
Grażyna J. Leśniak
03.02.2021
Pomoc społeczna
Odebranie prawa do oddania głosu w wyborach do parlamentu ze względu na pozbawienie zdolności do czynności prawnych nie narusza prawa skarżących do wolności wyborów - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 2 lutego 2020 r. Zdaniem ETPC duńskie prawo jest w tym zakresie zgodne z międzynarodowymi umowami chroniącymi prawa człowieka.
Katarzyna Warecka
03.02.2021
Wybory
Zmniejszenie roli ambasadorów i zlikwidowanie zawodowej służby dyplomatycznej - to przewidywane skutki wejścia w życie ustawy o służbie zagranicznej. Senacka komisja spraw zagranicznych zarekomendowała jej odrzucenie. Wskazywano też na poważne błędy natury konstytucyjnej. Wśród zarzutów jest również dyskryminacja ze względu na płeć i wiek.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Katarzyna Kubicka-Żach
03.02.2021
Administracja publiczna
Cudzoziemcy, którzy  na przejściu granicznym w Terespolu chcą złożyć wniosek o status uchodźcy, często nie mają takiej możliwości - są zawracani na Białoruś. Nie zapewnia im tego praktyka Straży Granicznej, która najczęściej nie dopuszcza do złożenia takiego wniosku - stwierdza Rzecznik Praw Człowieka w opracowaniu w tej sprawie dla Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. praw człowieka migrantów.
Krzysztof Sobczak
02.02.2021
Administracja publiczna
Zmiany w procedurze homologacji pojazdów kolejowych, a także nowe dokumenty związane z bezpieczeństwem, wydawane przewoźnikom kolejowym, aby umożliwiać im dostęp do infrastruktury kolejowej po spełnieniu określonych warunków - to m.in. cele nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, który we wtorek przyjęła Rada Ministrów.
Krzysztof Sobczak
02.02.2021
Prawo gospodarcze Prawo unijne
Strażacy wspierający Narodowy Program Szczepień dowożą potrzebujących, czyli osoby starsze lub niepełnosprawne, do punktów szczepień. Mają też informować o procedurze zapisów i organizacji szczepień, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Liczba osób, które wsparła straż zbliża się do tysiąca.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.02.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Podczas obrad rady gminy, które mają charakter jawny, nie należy upubliczniać imienia i nazwiska wnoszącego skargę. W przypadku gdy dane osobowe zostaną ujawnione, to w razie umieszczenia nagrania z obrad rady gminy na stronie internetowej, należy w nagraniu zanonimizować te dane osobowe - wyjaśnia Dominik Kucharski z LEX Ochrona Danych Osobowych.
Dominik Kucharski
02.02.2021
Samorząd terytorialny RODO
Banki, które są zainteresowane wzięciem udziału w programie „Czyste Powietrze”, jako partnerzy bezpośrednio współpracujący z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, mogą składać aplikacje do 23 lutego. Do projektu mogą włączyć się banki komercyjne i zrzeszenia banków spółdzielczych.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.02.2021
Środowisko Prawo gospodarcze
Nowo powstały klub radnych miał prawo delegować swojego przedstawiciela do komisji rewizyjnej. Projekt uchwały w tej sprawie nie uzyskał jednak wymaganej większości głosów w radzie gminy. Akt ten więc nie wszedł w życie i nie obowiązuje, przez co sąd nie może go skontrolować. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
Dorian Lesner
02.02.2021
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości
Dawca osocza pojedzie autobusem za darmo, a tramwajem nie? Prawo do zniżki wprowadzono zbyt szybko, nie było czasu na konsultacje czy sesje rad. Powoduje też koszty, bo nieznany jest czas trwania uprawnienia, a druk biletów kosztuje. Co gorsza, nie wiadomo do końca, kto może zniżki wprowadzać, bo przepis jest niejasny i wzbudza problemy interpretacyjne.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.02.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w sprawie postępowania sądowego wobec osoby będącej w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej i majątkowej, a mimo to pozbawionej przysługującego jej z mocy prawa uprawnienia do lokalu socjalnego.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.02.2021
Prawo cywilne Pomoc społeczna Budownictwo

Rodzic już nie wymusi stacjonarnego nauczania

Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Koniec z furtką do wymuszania na dyrektorach szkoły stacjonarnego nauczania dla starszych uczniów. Do tej pory dyrektor musiał zorganizować stacjonarne lekcje, gdy rodzic złożył oświadczenie, że nie ma możliwości prowadzenia zdalnego nauczania w domu. Obowiązująca od 1 lutego zmiana rozporządzenia daje dyrektorowi prawo decyzji w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
01.02.2021
Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym będą kontynuować naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego - wynika z wchodzącej właśnie w życie kolejnej nowelizacji rozporządzenia szefa resortu edukacji i nauki.
Krzysztof Sobczak
01.02.2021
Szkoła i uczeń Koronawirus a prawo
Gmina, jeśli uzna, że w materiałach prasowych podano nieprawdę, może się bronić. Ma trzy sposoby, począwszy od sprostowania. Oskarżanie o zniesławienie powinno być wyjątkowe, bo może wywołać „efekt mrożący u dziennikarza”, a prasa ma kontrolować władzę. Ważna jest też jawność procesu. ETPC uważa jednak, że większy jest zakres dopuszczalnej krytyki gmin i aparatu państwowego.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.02.2021
Prawo karne Samorząd terytorialny

Służby w administracji - sposób na wyższą emeryturę

Emerytury i renty Administracja publiczna Policja Prawo pracy
Funkcjonariusze służb pracują w administracji publicznej na kierowniczych, często eksponowanych stanowiskach. Są tam oddelegowanymi funkcjonariuszami służb mundurowych lub emerytami mundurowymi. Dzięki temu mogą sobie podwyższyć emeryturę albo pobierać i emeryturę, i wynagrodzenie. Zdaniem ekspertów, to korzystanie z systemu i zabieranie miejsc pracy urzędnikom. Bez konkursów i oficjalnych naborów.
Grażyna J. Leśniak
01.02.2021
Emerytury i renty Administracja publiczna Policja Prawo pracy
Po 1 czerwca br., gdy wejdą w życie zmiany w prawie o ruchu drogowym, zniknie przepis pozwalający na jazdę w nocy z prędkością do 60 km na godzinę w terenie zabudowanym. Obowiązywać będzie ta sama norma przez całą dobę, czyli 50 km. Ważną zmianą będzie też obowiązek utrzymywania odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.01.2021
Organ samorządu może korzystać z portali społecznościowych typu Facebook lub Twitter albo prowadzić własne forum internetowe. Jeśli jednak decyduje się na taką formę komunikacji, to musi zdawać sobie sprawę z tego, że informacje o trybie jego działania w tym obszarze będą publiczne. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.
Dorian Lesner
30.01.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Rządowe dotacje psują samorząd i państwo

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Dotacje centralne rozdzielane samorządom z klucza partyjnego to psucie państwa, kolejny element rozmontowywania demokracji i niszczenie samorządności - uważają eksperci i samorządowcy, komentując zasady dzielenia rządowych funduszy. A bez samorządu nie ma państwa. Tymczasem są też problemy z przejrzystością działań władz lokalnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.01.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Ustawa budżetowa na 2021 rok opublikowana

Finanse publiczne Administracja publiczna
W piątek 29 stycznia br. wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa budżetowa na 2021 rok. Przewiduje ona, że dochody państwa w tym roku wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Zdaniem resortu finansów, zapewni to środki na wzmocnienie polskiej gospodarki dotkniętej pandemią.
Krzysztof Koślicki
29.01.2021
Finanse publiczne Administracja publiczna
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził nieważność Konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania ze względów formalnych. Do czasu uchwalenia nowych utrzymał w mocy dotychczasowe Konkluzje. Zmieniona ma być między innymi procedura głosowania - piszą radca prawny Magdalena Ukowska i Anna Meres z Greenpeace Polska.
Anna Meres Magdalena Ukowska
29.01.2021
Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne

Powiaty: Reforma szpitali musi uwzględnić głos samorządów i podmiotów leczniczych

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Powiaty z kolejnych województw zabierają głos w sprawie ministerialnych planów centralizacji szpitali. Ich zdaniem w zespole przygotowującym propozycje przepisów o restrukturyzacji nie powinno się pomijać przedstawicieli samorządów i szpitali. Te podmioty podejmowały decyzje finansowe i organizacyjne oraz rozwiązywały problemy, powinny więc być włączone do dyskusji.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.01.2021
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Wójt, burmistrz, prezydent - kto jest kim w samorządzie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Czym różni się wójt od prezydenta miasta, kto stoi na czele zarządu województwa, jakie kompetencje mają poszczególne jednostki samorządu terytorialnego i ich organy czy kto jest przełożonym burmistrza? Przypominamy strukturę i zależności między różnymi rodzajami samorządów.
Dorian Lesner
29.01.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna