34 projekty ustaw i rozporządzeń zgłoszonych przez resorty przyjęła Komisja Wspólna Rządu i...
Krzysztof Sobczak
23.10.2013
Samorząd terytorialny
Po referendum ws. odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz do sądów wpłynęło 13...
Jabłoński Marcin
23.10.2013
Samorząd terytorialny
Władze Krakowa chcą doprowadzić do powstania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta. W...
Wosion-Czoba Małgorzata
23.10.2013
Samorząd terytorialny
W ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji zostało rozstrzygniętych 198...
Anna Stańczuk
23.10.2013
Zamówienia publiczne
Kolejne 22 osoby odpowiedzą przed sądem za korupcję w polskiej piłce nożnej. Wśród oskarżonych jest...
Błoński Marek
23.10.2013
Samorząd terytorialny
W poznańskim kościele odnaleziono notatkę z informacją o godzinie wybuchu Powstania...
Szymandera Mateusz
23.10.2013
Projekty rozporządzeń w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro oraz w sprawie kwot...
Anna Stańczuk
23.10.2013
Zamówienia publiczne
Czy starosta jest zobowiązany do usunięcia odpadów powstałych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego...
Janusz Jerzy
23.10.2013
Samorząd terytorialny
Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów będą stanowić dochody jednostek...
Łukasz Matłacz
23.10.2013
Samorząd terytorialny
Nowe unijne przepisy wpłyną na poprawę jakości zamówień publicznych udzielanych winfrastrukturze. W...
Anna Stańczuk
23.10.2013
Zamówienia publiczne
Pomnik upamiętniający ofiary zbrodni katyńskiej został w środę odsłonięty i poświęcony w Tychach...
Błoński Marek
23.10.2013
Zawiązanie konsorcjum nie może prowadzić do sytuacji, w której do udziału w postępowaniu dopuszcza...
Magdalena Sowula
23.10.2013
Zamówienia publiczne
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (Podlaskie) unieważnił w środę uchwałę rady powiatu...
PAP
23.10.2013
Samorząd terytorialny
Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu wszczęła śledztwo w sprawie oświadczeń majątkowych prezydenta...
Pogrzebny Rafał
23.10.2013
Samorząd terytorialny
ING Bank Śląski SA został wybrany przez prezydenta Nowego Sącza na agenta emisji obligacji...
Grzyb Rafał
23.10.2013
Finanse samorządów
Rozpoczęcie procesu usamodzielnienia wychowanka rodziny zastępczej nie musi wiązać się z fizycznym...
Anna Dudrewicz
23.10.2013
Samorząd terytorialny
Za niedopuszczalną należy uznać sytuację, w której dane dotyczące terminu do składania wniosków o...
Anna Dudrewicz
23.10.2013
Samorząd terytorialny
66 samorządów na blisko 2,5 tys. gmin w Polsce ma problemy z wdrożeniem tzw. ustawy śmieciowej -...
Boroń Michał
23.10.2013
Samorząd terytorialny
Odwołanie od wyroku sądu administracyjnego ws. powołania sołectw w Jarocinie (Wielkopolska) złożył...
Koprowski Jan
23.10.2013
Samorząd terytorialny
Obniżenie stawek za odbiór śmieci w Radomiu zapowiedział we wtorek prezydent miasta Andrzej...
Pecka Ilona
23.10.2013
Samorząd terytorialny
Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas sprzeciwił się propozycji zmiany patrona Teatru...
Klapa Marek
23.10.2013
Samorząd terytorialny
Lepszy dostęp do żłobków i przedszkoli, ulgi podatkowe i inne preferencje ekonomiczne oraz...
Błoński Marek
23.10.2013
Samorząd terytorialny
SLD ponownie skieruje do premiera wniosek o wprowadzenie zarządu komisarycznego na Mazowszu, w...
Dąbkowska Sylwia
23.10.2013
Samorząd terytorialny
Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. podpisała kolejną umowę operacyjną w ramach realizacji...
Wiązowska Katarzyna
23.10.2013
Finanse samorządów
Za dwa lata ma być gotowa nowa linia tramwajowa długości 9,5 km w Bydgoszczy, prowadząca do...
Rausz Jerzy
23.10.2013
Samorząd terytorialny
Stadion miejski w Lublinie z widownią na 15,5 tys. miejsc jest już wybudowany w stanie surowym....
Chrzanowska Renata
23.10.2013
Samorząd terytorialny
W Opolu podczas III Ogólnopolskiego Kongresu Branży Spożywczej zawiązał się klaster spożywczy. Na...
Nowak Maciej
22.10.2013
Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło dotychczas dziewięć protestów w związku z przeprowadzonym...
Jabłoński Marcin
22.10.2013
Samorząd terytorialny
Pierwsze umowy z firmami, które mają zagospodarowywać odpady komunalne z terenu Poznania i...
Koprowski Jan
22.10.2013
Samorząd terytorialny
Natalia Piekarska-Poneta - honorowa obywatelka Katowic, która 60 lat temu wraz z dwiema koleżankami...
Błoński Marek
22.10.2013