GUS przytacza rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej

W wyniku obliczeń Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wzrosła o 1 159 ha powierzchnia woj. pomorskiego - w jego obrębie powiatów: puckiego o 904 ha i nowodworskiego o 255 ha oraz o 484 ha woj. zachodniopomorskiego - miasta na prawach powiatu Świnoujście.

GUS wyjaśnia, że zgodnie z informacją Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w wyniku obliczeń dokonanych na podstawie tego rozporządzenia, wzrosła o 1 159 ha powierzchnia woj. pomorskiego (w jego obrębie powiatów: puckiego o 904 ha i nowodworskiego o 255 ha) oraz o 484 ha woj. zachodniopomorskiego (miasta na prawach powiatu Świnoujście).

Gdzie przyrosło?

Przyrost powierzchni dotyczy gmin Hel (123 ha), Jastarnia (218 ha), Krokowa (266 ha) i Władysławowo (297 ha) w pow. puckim, Krynica Morska w pow. nowodworskim (255 ha) oraz w woj. zachodniopomorskim Świnoujście.

Przyrost powierzchni miast wynikający ze zmian w podziale terytorialnym wynosi 9 166 ha, w tym 6 260 ha to obszar siedmiu nowoutworzonych miast. Największe wśród nich są Radoszyce w powiecie koneckim, woj. świętokrzyskie (1 717 ha), najmniejsze – Józefów nad Wisłą w pow. opolskim, woj. lubelskie (365 ha).

Więcej nas

W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ludności Polski zwiększyła się o 566 osób (tegoroczna liczba ludności w odniesieniu do ubiegłorocznej, przyjmując rok poprzedni za 100, nie uległa zmianie). Wzrost liczby ludności nastąpił w pięciu województwach; największy był w woj. mazowieckim (18 719 osób, 100,3), następne województwa to małopolskie (9 120, 100,3) oraz pomorskie (8 640, 100,4). Liczba ludności zmniejszyła się w jedenastu województwach. Największy spadek w bezwzględnej liczbie ludności odnotowano w woj. śląskim (minus 10 984 osoby, 99,8).
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Ubytek liczby mieszkańców w porównaniu z poprzednim rokiem nastąpił w 1 497 gminach, największy w gminach miejskich: Łódź, Sosnowiec, Katowice i Częstochowa. Liczba mieszkańców nie uległa zmianie w 26 jednostkach. Największy przyrost odnotowano w gminach miejskich m. st. Warszawa, Kraków i Rzeszów oraz gminie Żukowo w pow. kartuskim, woj. pomorskie (1 655, 104,6).

Gęstość zaludnienia constans

Na terenach wiejskich nastąpił wzrost liczby mieszkańców o 24 410 osób (100,2 w stosunku do ubiegłego roku). Największy przypadł, tak jak w poprzednim roku, na województwa: wielkopolskie (11 509, 100,7) pomorskie (9 566, 101,2) i małopolskie (8 667, 100,5). Spadek liczby mieszkańców terenów wiejskich był największy w województwach opolskim (o 6 935 osób, 98,5) i świętokrzyskim (6 486, 99,1).

Gęstość zaludnienia w Polsce nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim rokiem i wynosi 123 osoby na 1 km2. Wyższą wartość wskaźnika ma sześć województw: śląskie (369 osób/km2), małopolskie (223), mazowieckie (151), dolnośląskie (146), łódzkie (136) i pomorskie (127). Najmniej osób na 1 km2 (po 59) występuje w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim.

Jak poinformował GUS według stanu na 1 stycznia 2018 r. w Polsce jest 16 województw, 314 powiatów, 66 miast na prawach powiatu oraz 2 478 gmin: 302 miejskie (w tym 66 gmin mających również status miasta na prawach powiatu), 1548 wiejskich i 628 miejsko-wiejskich.