Pandemia niekorzystnie wpłynęła na instytucje kultury. Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w trzecim kwartale w 2020 roku ponad 60 procent jednostek zanotowało spadek przychodów z działalności gospodarczej. Duża większość z nich o ponad połowę.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.02.2021
Samorząd terytorialny
Senat nie wyraził w czwartek zgody na powołanie Piotra Wawrzyka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Za jego powołaniem opowiedziało się 48 senatorów, przeciw było 51, jeden senator wstrzymał się od głosu. Tymczasem kadencja Adama Bodnara zakończyła się 9 września ubiegłego roku, ale zgodnie z ustawą pełni on te obowiązki aż do powołania następcy.
Krzysztof Sobczak
18.02.2021
Wymiar sprawiedliwości
Karę w wysokości 100 tys. zł ma zapłacić Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury za niezrealizowanie ciążących na niej obowiązków administratora danych osobowych. To finał zdarzenia sprzed kilku miesięcy, gdy policja odkryła krążące w sieci dane zgromadzone na platformie szkoleniowej KSSiP, m.in. sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury, referendarzy sądowych.
Krzysztof Sobczak
18.02.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO
Strategia rozwoju gminy nadal pozostanie podstawowym narzędziem zarządzania strategicznego samorządu. Strategię ponadlokalną mogą opracowywać „gminy sąsiadujące, powiązane ze sobą funkcjonalnie”. Jeżeli w jej opracowaniu uczestniczą wszystkie gminy z terenu danego powiatu, jest przygotowywana z udziałem powiatu - pisze dr Joanna Cieślińska z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.
Joanna Cieślińska
18.02.2021
Samorząd terytorialny
Wchodzi w życie ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która zawiera ramy regulacyjne dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku. Możliwość wejścia do nowego systemu ma obowiązywać do 30 czerwca 2021 r., co wynika m.in. z wchodzącej nowej dyrektywy RED II, przewidującej, że systemy wsparcia dla OZE mają mieć charakter konkurencyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Krzysztof Sobczak
18.02.2021
Środowisko Prawo gospodarcze
Nawet Państwowa Inspekcja Pracy jako pracodawca ma problem ze sprawdzeniem swoich dorabiających pracowników w ZUS i w urzędzie skarbowym. Bo pracodawca, zgodnie z prawem, może udzielić zgody na dodatkową pracę, ale nie ma możliwości sprawdzić, czy pracownik jej nie nadużywa. Zdaniem ekspertów, dodatkowe zatrudnienie to problem, który wymaga kompleksowego uregulowania.
Grażyna J. Leśniak
18.02.2021
Administracja publiczna Prawo pracy
Wdrożenie systemu e-Doręczeń przyspieszy rozwój przemian polskiej administracji i wymusi elektroniczny proces obiegu dokumentacji. W roku 2021 Poczta Polska stanie się Narodowym Operatorem Cyfrowym i będzie odpowiedzialna za obsługę e-korespondencji, a pierwsze urzędowe e-listy będą wysyłane od 1 października.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.02.2021
Administracja publiczna Nowe technologie

WSA: Sprawozdania z wizytacji zakładu karnego to informacja publiczna

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Dyrektor zakładu karnego odmówił udostępnienia sprawozdań sędziego penitencjarnego. Zasłaniał się wewnętrznym charakterem tych dokumentów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zwrócił uwagę, że są to także dokumenty urzędowe, więc nie są wyłączone z zakresu przedmiotowego ustawy, a o ich udostępnieniu decyduje ich treść.
Dorian Lesner
17.02.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Rząd szykuje nowe podatki i rekrutuje ludzi, którzy je wymyślą

Ordynacja Finanse publiczne Doradca podatkowy
Okazuje się, że wbrew zapewnieniom przedstawicieli rządu, zobowiązania podatkowe cały czas rosną. Co więcej, w najbliższym czasie pojawią się też kolejne podatki. Ministerstwo Finansów prowadzi już rekrutację ekspertów, którzy zaprojektują nowe daniny. Najprawdopodobniej opodatkowany zostanie majątek – zarówno osób prywatnych, jak i firm.
Krzysztof Koślicki
17.02.2021
Ordynacja Finanse publiczne Doradca podatkowy

Samorządy: Zmiana szyldów na szpitalach powiatowych pogorszy ich sytuację

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Centralizacja ochrony zdrowia i odbieranie szpitali powiatom krytykowane jest przez samorządy, bo mieszkańcy nie będą mieli wpływu na ich działanie, a powiaty stracą jedyny prawdziwy instrument, dzięki któremu mogą wykonywać zadania z zakresu ochrony zdrowia. Powiaty i pracodawcy szpitali powiatowych są zdania, że system powinien być ściśle powiązany z samorządem.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.02.2021
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Unijna dyrektywa w sprawie ochrony sygnalistów budzi obawy w spółkach giełdowych, głównie co do dobrych intencji zgłaszających. Jednak uczestnicy rozpoczętego we wtorek Kongresu Prawników Spółek Giełdowych rekomendują, aby spółki nie zwlekały z wdrożeniem tych rozwiązań do końca roku.
Robert Horbaczewski
16.02.2021
HR Spółki Prawo gospodarcze Prawo unijne
Do realizacji celu dotyczącego efektywności energetycznej będą wliczane inwestycje finansowane m.in. z budżetu państwa, budżetu samorządów, budżetu UE, środków z pomocy udzielanej przez państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z NFOŚiGW, a także wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Krzysztof Sobczak
16.02.2021
Budownictwo Prawo gospodarcze
Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.02.2021
Administracja publiczna

Rząd ma problem z ratyfikacją unijnego funduszu odbudowy

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Prawo unijne
Wbrew zapowiedziom, rząd nie przyjął we wtorek projektu o ratyfikacji decyzji dotyczącej unijnego funduszu odbudowy. W rządzie toczy się na jego temat dyskusja - poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów. Nie powiedział, kto zablokował decyzję, ale zaznaczył, że każdy ma prawo mieć w tej sprawie swoje zdanie i wątpliwości.
Krzysztof Sobczak
16.02.2021
Administracja publiczna Prawo gospodarcze Prawo unijne

Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne
Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.02.2021
Samorząd terytorialny Prawo rodzinne
Premier Mateusz Morawiecki ogłosił Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030. Zgodnie z nią rząd zapewni osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami. Oparta będzie o osiem filarów, między innymi dostępność, edukację, pracę, warunki życia i ochronę socjalną czy zdrowie.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.02.2021
Pomoc społeczna
Konkurs Samorząd Pro Familia 2021 jest kierowany do gmin, które realizują lokalną politykę prorodzinną. Przykładowe działania to becikowe z własnego budżetu, ulgi w opłatach dla rodzin z dziećmi lub wspieranie rozwoju mieszkalnictwa dla rodzin. Tytuł będzie przyznawany w pięciu kategoriach gmin.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.02.2021
Samorząd terytorialny

Warszawa: Rząd przygotowuje kolejną "deformę" w edukacji

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Rząd planuje przekształcenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w centra dziecka i rodziny. Pomysł krytykują warszawscy samorządowcy - nazywając go kolejną "deformą" edukacji. Okres pandemii nie sprzyja kolejnej rewolucji w systemie oświatowym – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.
Monika Sewastianowicz
16.02.2021
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Tożsamość płciowa powinna być szanowana przez państwo, mimo możliwości sądowego ustalenia płci, odpowiednie ustawowe uregulowanie procedury uzgodnienia płci jest niezbędne dla ochrony praw i wolności człowieka – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I przywołuje w tym kontekście wydany w miniony piątek wyrok Sądu Apelacyjnego
Katarzyna Kubicka-Żach
16.02.2021
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Gmina ma prawo zabierać głos w różnych sprawach, można się nie zgadzać, ale to nie powód do uchylania uchwał. Tymczasem wojewoda uznał, że akty przeciwko dyskryminacji naruszają prawo. Jednocześnie wojewodowie nie reagowali w sprawie tzw. uchwał anty-LGBT i dopiero sądy musiały stwierdzać ich brak legalności. A gmina ma dbać o respektowanie zasady równego traktowania.
Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz
16.02.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Konkurs w ramach projektu „Konwersji cyfrowej domów kultury” ruszy w kwietniu. Rząd przewiduje wsparcie w postaci sprzętu do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online oraz rozbudowanego pakietu szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe pracowników domów, centrów i ośrodków kultury.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.02.2021
Samorząd terytorialny
Objęcie kilku powiatów przez jeden zespół mobilny może znacząco zwiększyć koszty transportu na szczepienia – uważają samorządowcy, którzy spodziewali się utworzenia większej liczby zespołów mobilnych. Apelują też o przyspieszenie działania wojewodów, bo informacje od nich docierają do gmin czasem dopiero po dwóch tygodniach.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.02.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Organizacje społeczne i grupy nieformalne, które w ścisłej współpracy z mieszkańcami i władzami lokalnymi chcą zmieniać najbliższe otoczenie, mogą już zgłaszać swój udział w tegorocznej edycji akcji Masz Głos. Otrzymają wsparcie ekspertów zajmujących się aktywnością obywatelską i tematyką samorządową. Zwieńczeniem akcji jest coroczna nagroda Super Samorząd.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.02.2021
Samorząd terytorialny
Wielu samorządowców jest za tym, by sesje rad odbywały się z możliwością udziału zdalnego, bo forma uczestnictwa nie ma związku z zaangażowaniem. W części gmin radni nadal spotykają się, w reżimie sanitarnym, bo przy sesjach online nadal są problemy - z obrazem, dźwiękiem, brakiem połączenia, co powoduje przerwy w obradach. Radni nie lubią też wyciszania przez przewodniczącego.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.02.2021
Samorząd terytorialny

Morskie farmy wiatrowe zapłacą dodatkowy podatek

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Ustawodawca od dłuższego czasu szukał sposobu na opodatkowanie morskich farm wiatrowych. Jako usytuowane na morzu, nie podlegały i nie podlegają podatkowi od nieruchomości. Od 18 lutego będą jednak płaciły dodatkową opłatę koncesyjną. Jak twierdzą eksperci, w praktyce, mimo innej nazwy, będzie to typowy podatek - zamiast do gmin, trafi jednak do budżetu państwa.
Krzysztof Koślicki
15.02.2021
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Cyberatak na urząd marszałkowski i żądanie okupu za odblokowanie systemu z ogromną ilością danych osobowych – to nie scena z filmu, ale fakt z Krakowa. Pomijając to, że to nielegalne, samorząd nie ma jak zapłacić. A kolejny atak hakerski na samorządowy urząd pokazuje, że konieczny jest większy nacisk na procedury bezpieczeństwa i edukację pracowników. Oprócz wizerunku, może ucierpieć też budżet.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.02.2021
Samorząd terytorialny Nowe technologie RODO
Przełożeni policjantów mogą bez ich zgody kształtować i zmieniać istotne elementy stosunku służbowego, jak np. stanowisko, miejsce i czas służby, uposażenie, zakres podporządkowania. To w sytuacji zgłaszania przez funkcjonariusza nieprawidłowości, wywołuje tzw. „efekt mrożący”, a kreowana tak solidarność zawodowa może powodować, że łatwiej odwrócić wzrok, niż ryzykować karierą
Tomasz Oklejak
13.02.2021
Administracja publiczna Policja
W Regulaminie utrzymania porządku i czystości nie można ustalać dla właścicieli sposobu odgarniania śniegu i błota, by ograniczyć śliskość chodnika. A co więcej, gmina nie może nam nakazać tworzenia zapór, by nie wydostawały się z lokali hodowane gady lub ptaki, a pszczoły nie stanowiły zagrożenia dla sąsiadów, jeśli mamy ule - tak stanowi wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.02.2021
Samorząd terytorialny Prawo cywilne
Przygotowanie strategii funkcjonowania służby zdrowia po zakończeniu pandemii COVID-19 - to zadanie postawione przez prezydenta przed powołaną w piątek Radą ds. Ochrony zdrowia. Kolejne posiedzenia Rady ma dotyczyć sytuacji w psychiatrii. Przewodniczącym Rady został prof. Piotr Czauderna.
Krzysztof Sobczak
12.02.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
W ciągu dwóch tygodni do wykazu prac Rady Ministrów powinna trafić tzw. ustawa odległościowa, która ma zliberalizować i uelastycznić obecne uregulowania odległościowe, w tym budowy domów w sąsiedztwie już istniejących elektrowni wiatrowych - powiedział w piątek wicepremier Jarosław Gowin. Według wcześniejszych zapowiedzi, miało to nastąpić już w ubiegłym roku.
Krzysztof Sobczak
12.02.2021
Budownictwo