Uchwalona w czwartek przez Sejm ustawa wydłuża do 16 lipca 2024 r. termin pierwszego wprowadzenia energii do sieci przez nowych wytwórców prądu z OZE. Zdaniem autorów, zmiana jest konieczna, bo inwestorzy mają niezawinione opóźnienia w realizacji tych inwestycji, które mogę skutkować tym, że zakłady energetyczne wypowiedzą umowy przyłączeniowe.
Krzysztof Sobczak
12.05.2022
Prawo gospodarcze

Adam Glapiński powołany ponownie na prezesa NBP

Finanse publiczne Administracja publiczna
Sejm powołał w czwartek Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego na drugą kadencję. Za powołaniem Glapińskiego głosowało 234 posłów, przeciw było 223 posłów, nikt się nie wstrzymał od głosu. Zdaniem opozycji to zły wybór, ponieważ Glapiński jest jednym z głównych odpowiedzialnych m.in. za skokowy wzrost inflacji w ostatnich miesiącach.
Krzysztof Sobczak
12.05.2022
Finanse publiczne Administracja publiczna
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (KRUS) oraz Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK) będą mogli występować o zgodę ministra sprawiedliwości na wielokrotne i nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych - przewiduje nowela ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz zmiany ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych.
Patrycja Rojek-Socha
12.05.2022
Wymiar sprawiedliwości

Nie ma PESEL uchodźcy, nie ma świadczenia 40 zł

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Osoby i podmioty, które składają wniosek o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, mają już obowiązek wpisania numerów PESEL obywateli Ukrainy. Ci, którzy takiej informacji nie umieszczą we wniosku nie otrzymają świadczenia. A wielu uciekinierów wojennych nie było zainteresowanych uzyskaniem PESEL, bo chcieli jak najszybciej wrócić w rodzinne strony lub traktowali Polskę jako kraj tranzytowy.
Robert Horbaczewski
12.05.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Centralny Port Komunikacyjny przeniesiony do polityki regionalnej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Do działu rozwój regionalny włączone zostaną sprawy związane z przygotowaniem i realizacją m.in. inwestycji dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących. W czwartek Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Robert Horbaczewski
12.05.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Z 300 do 480 mln zł zwiększy budżet programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Także alokacja trwającego obecnie drugiego naboru wzrośnie z 70 do 250 mln zł i jednocześnie do 30 września br. zostanie przedłużony termin składania wniosków.
Robert Horbaczewski
12.05.2022
Samorząd terytorialny Środowisko

Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające może uwiarygodnić organizację

Administracja publiczna Compliance Kontrola zarządcza
Organizacje zarówno prywatne, jak i publiczne, wszczynają wewnętrzne postępowania wyjaśniające najczęściej w sytuacji konfrontacji ze znacznym ryzykiem – finansowym lub prawnym. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające jest prowadzone, aby ustalić, czy określone wydarzenie rzeczywiście miało miejsce, jaki był lub jest zakres naruszenia i kto jest za nie odpowiedzialny.
Eliza Iwaniszyn
12.05.2022
Administracja publiczna Compliance Kontrola zarządcza
Zmiany w systemie awansu zawodowego nauczycieli mają pomóc w przyciągnięciu młodych ludzi do wykonywania tego zawodu - zagwarantować ma to wzrost wynagrodzeń na początku kariery. Wiąże się to z likwidacją stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciel na starcie ma - jak wylicza Ministerstwo Edukacji i Nauki - zarabiać o 15 proc. więcej.
Monika Sewastianowicz
12.05.2022
Zarządzanie oświatą
W sprawie o zapłatę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego odszkodowania za szkodę łowiecką sąd jest związany decyzją nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ustalającą wysokość odszkodowania, która nie została zakwestionowana w terminie określonym w Prawie łowieckim - tak orzekła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.05.2022
Środowisko Administracja publiczna

Majątki sędziów jawne, a w TK bez możliwości utajnienia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Do niedawna oświadczenia majątkowe wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego były tajne. Ale ustawa uchwalona w 2016 roku postawiła na całkowitą jawność życia publicznego i wynagrodzenia oraz inne składniki majątku sędziów TK stały się dostępne dla wszystkich. Utajnianie ich jest bezprawne, w przeciwieństwie do majątków sędziów sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.05.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Uelastycznienie i ułatwienie zarządzania budżetami obywatelskimi w gminach to cel nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, którą podpisał Prezydent. Nowela rezygnuje z formuły wydatkowania środków budżetu obywatelskiego w powiązaniu z jednostką pomocniczą gminy. Wprowadza też dodatkowe kryterium: kategorii kwotowych projektów budżetu obywatelskiego.
Krzysztof Sobczak
11.05.2022
Finanse samorządów
Rada Ministrów przyjęła VI aktualizację Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK). Do końca 2027 r. zaplanowane zostało wybudowanie 8 022 km sieci kanalizacyjnej, zmodernizowanie 3 173 km sieci, wybudowanie 60 nowych oczyszczalni ścieków i przeprowadzenie 978 innych inwestycji na istniejących oczyszczalniach.
Robert Horbaczewski
11.05.2022
Samorząd terytorialny Środowisko
Posłowie, co roku do końca kwietnia, są obowiązani do złożenia oświadczeń o swoim stanie majątkowym. Składają je w formie papierowej. Sejmowa Komisja Etyki Poselskiej chce papier zamienić na formularze elektroniczne. Dzięki temu w dokumentach ma być mniej błędów.
Jolanta Ojczyk
11.05.2022
Choć liczba uchodźców maleje wojewodowie z Lubelszczyzny i Podkarpacia zdecydowali się wygasić na razie tylko trzy punkty recepcyjne. Samorządowcy, u których takie punkty funkcjonują przyznają, że sytuacja za wschodnią granicą jest dynamiczna i nie ma pewności czy nie będzie kolejnej fali uciekinierów. A koszty funkcjonowania takich miejsc są niemałe.
Maria Dec-Kiełb
11.05.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina
Rząd zamierza utworzyć system teleinformatyczny, który ma ułatwić nawiązywanie kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który ma to umożliwić. System będzie m.in. umożliwiał wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie informacji z ofertami pracy, z których będą mogli skorzystać obywatele Ukrainy.
Grażyna J. Leśniak
10.05.2022
Prawo pracy Nowe technologie Ukraina
Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadzi nowy wzór legitymacji dla żołnierzy zawodowych. Nie będzie już miała wyglądu książeczki, ale karty ID. Zmieni się także zakres danych zawartych w dokumencie. Nowa legitymacja będzie ważna przez 10 lat.
Robert Horbaczewski
10.05.2022
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie unieważnił uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Rady Powiatu Ryckiego w sprawach "ideologii gender i LGBT". Łącznie po skargach Rzecznika Praw Obywatelskich sądy pierwszej instancji unieważniły już 9 uchwał samorządów dyskryminujących osoby nieheteronormatywne.
Robert Horbaczewski
10.05.2022
Samorząd terytorialny Prawo rodzinne
Co najmniej 408 mln zł w województwie podlaskim i 137 mln zł w lubelskim trzeba będzie wydać na naprawę dróg na granicy polsko - białoruskiej, zniszczonych przez sprzęt wojskowy. Kwoty te jeszcze wzrosną przez budowę zapory. Samorządy nie poradzą sobie same z tym problemem. Rząd mówi, że na szacunki strat jest za wcześnie. Na odszkodowania jednak nie mają co liczyć rolnicy.
Maria Dec-Kiełb
10.05.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Zadaniem dyrektora zakładu karnego jest przygotowanie harmonogramu zajęć sportowych dla osadzonych. Dokument ten jest związany z funkcjonowaniem placówki, wydatkowaniem środków publicznych oraz realizacją zadań o charakterze publicznym. Tym samym zawiera on informacje publiczne i podlega udostępnieniu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Dorian Lesner
10.05.2022
Administracja publiczna RODO
Rząd planuje utworzenie Centralnego Azylu dla Zwierząt inwazyjnych i niebezpiecznych przejmowanych przez policję lub jednostki samorządowe. Celem projektu ustawy jest stworzenie podstaw prawnych działalności tej jednostki organizacyjnej. Najwięcej kontrowersji budzi uregulowanie kwestii uśmiercania zwierząt znajdujących się w Azylu oraz jego zadania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.05.2022
Samorząd terytorialny Środowisko

Prezydent podpisał ustawę wdrożeniową na lata 2021-2027

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Administracja publiczna
Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą wydanie przez Polskę środków z nowego budżetu wieloletniego Unii Europejskiej 2021-2027 oraz ze środków unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Przepisy m.in. określają rozwiązania wdrożeniowe w zarządzaniu programami z zakresu polityki spójności, opisanymi w tzw. umowie partnerstwa.
Robert Horbaczewski
09.05.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Administracja publiczna

Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Nieruchomości
Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Robert Horbaczewski
09.05.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Nieruchomości
Uwzględniono wiele uwag zgłoszonych do projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. I zapowiedział, że zaktualizowany projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji oraz raport z konsultacji i opiniowania zostanie przekazany do kolejnych uzgodnień w poniedziałek 9 maja.
Jolanta Ojczyk
09.05.2022
Zarządzanie

Samorządy nie chcą szukać "obcych agentów" w organizacjach

Samorząd terytorialny Rachunkowość RODO
Po organizacjach pozarządowych także samorządy nie pozostawiają suchej nitki na projekcie ustawy o transparentności finansowaniu organizacji pozarządowych autorstwa Solidarnej Polski. Obowiązki objęłyby też stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą np. małe szkoły. Samorządowcy dowodzą, że projekt jest skrajnym przykładem złe legislacji i jest wewnętrznie sprzeczny.
Robert Horbaczewski
09.05.2022
Samorząd terytorialny Rachunkowość RODO
Projekty dotyczące spłaszczenia struktury sądów trafiły do opiniowania tuż przed Wielkanocą i spowodowały spore emocje wśród prawników. Wynika z nich m.in., że zmiany obowiązywać będą już od 1 stycznia 2023 r. Tymczasem ministerstwo po raz kolejny zmienia właściwości miejscowe sądów rejonowych - tym razem w Lublinie. A sędziowie pytają, po co zmieniać coś co i tak ma zostać wkrótce przekształcone.
Patrycja Rojek-Socha
09.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Polska przestrzeń bez wątpienia wymaga uporządkowania. W tym celu rząd planuje reformę przepisów odnoszących się do ładu przestrzennego. Jednak same regulacje to za mało – może okazać się, że reforma utknie nie tyle na etapie legislacyjnym, co jej wdrażania w życie. Obecnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązują na około 1/3 powierzchni kraju.
Konrad Dyda Renata Krupa-Dąbrowska
09.05.2022
Samorząd terytorialny Budownictwo

Informowanie klientów o zmianach przepisów dużym wyzwaniem dla prawników

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze RODO Prawo unijne
Czasy, w których przedsiębiorca przynosił do swojego prawnika teczkę z dokumentami i niczym się już nie interesował, minęły. Teraz konieczny jest nieustający kontakt, bo niemal każdą transakcję i poradę muszą poprzedzać dyskusje i wyjaśnienia. Klienci muszą wiedzieć chociażby, jak przygotowywać dokumenty, by nie narazić się na dotkliwe konsekwencje.
Krzysztof Koślicki
09.05.2022
Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze RODO Prawo unijne

Brytyjczyk zagłosuje w wyborach lokalnych w Polsce

Samorząd terytorialny Ordynacja Brexit
Opuszczenie przez Wielką Brytanię i Irlandię Północną Unii Europejskiej miało wpływ na prawa wyborcze obywateli polskich i brytyjskich w wyborach lokalnych. Aby mieszkający na wyspach Polak mógł nadal głosować w wyborach samorządowych (i na odwrót), rządy dwóch państw podpisały stosowną umowę. Ale prace legislacyjne nad nowelizacją Kodeksu wyborczego, która ma stanowić jej realizację, nadal trwają.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
07.05.2022
Samorząd terytorialny Ordynacja Brexit

Dopłaty do montażu i zakupu pomp ciepła tylko dla nowych domów

Środowisko Domowe finanse Administracja publiczna
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dopłat do montażu i zakupu pomp ciepła "Moje ciepło". Maksymalna dotacja w przypadku powietrznej pompy ciepła wyniesie 7 tys. zł, w przypadku gruntowej pompy ciepła maksymalnie 21 tys. zł. O wsparcie mogą wystąpić tylko właściciele nowych domów jednorodzinnych.
Robert Horbaczewski
06.05.2022
Środowisko Domowe finanse Administracja publiczna
Sąd Okręgowy w Gdańsku ponownie uniewinnił członków zespołu "Behemoth", w tym jego lidera Adama "Nergala" Darskiego, od zarzutu znieważenia polskiego godła. Sąd uzasadnił, że przedmiotem publicznego znieważenia opisanego w art. 137 Kodeksu Karnego musi być godło. Nie zaś twór graficzny, projekt graficzny, nawiązujący czy podobny do orła.
PAP Robert Horbaczewski
06.05.2022
Prawo karne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski