Światowe Forum Miejskie w Katowicach, które odbędzie się w 2022 roku, jest w fazie przygotowań. Odpowiedzialne za nie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej chce w najbliższym czasie podpisać umowę z agendą ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich, która jest organizatorem takich imprez oraz zapewnić w budżecie państwa finansowanie Forum.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.08.2020
Samorząd terytorialny
Zgłoszenie narodzin dziecka, zgłoszenie utraty dowodu osobistego i wiele innych spraw można załatwić przez internet. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do tego i przypomina, że to najszybszy i najbezpieczniejszy w czasie pandemii sposób.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.08.2020
Nowe technologie
Wymóg jawności finansowania oraz transparentności finansów organizacji pozarządowych ma przewidywać projekt ustawy, który zaprezentowali wspólnie minister środowiska Michał Woś i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jeśli co najmniej 10 proc. finansowania organizacji w skali roku pochodzi z zagranicy, to informacja o tym znajdzie się w rządowym wykazie.
Krzysztof Sobczak
07.08.2020
Administracja publiczna
Istotne ograniczenie przestrzeni dla wyrażania sprzeciwu wobec działań podejmowanych przez instytucje państwowe - główny wniosek zaprezentowany w raporcie opracowanym przez Amnesty International. Ma to miejsce zarówno na poziomie stanowienia prawa jak i jego stosowania. Autorzy opracowania rekomendują m.in. zmiany w prawie.
Krzysztof Sobczak
07.08.2020
Prawo karne Administracja publiczna
Gminy, powiaty i miasta będą mogły wykorzystać pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych np. na szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale czy domy pomocy społecznej. Pula środków do rozdysponowania to 6 mld zł. Samorządy mają szansę na dotacje w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln zł. Ponad 2,6 mld złotych ma trafić do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
Agnieszka Matłacz
07.08.2020
Finanse samorządów
Resort edukacji nie ma wątpliwości, przynajmniej obecnie – uczniowie po wakacjach wracają do szkoły i do stacjonarnej nauki. A o bezpieczeństwo mają zadbać dyrektorzy. Ci obawiają się jednak, że nie będzie to takie proste. Z ostatecznymi decyzjami i niezbędnymi działaniami czekają na nowe przepisy, które mają pojawić się w najbliższych dniach.
Monika Sewastianowicz
07.08.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Obowiązek meldunkowy, mimo projektów likwidacji, pozostał. W prawie mowa jest jednak częściej o miejscu zamieszkania, które nie musi być z meldunkiem tożsame, na przykład w podatkach. Jednak samorządy wciąż muszą opierać się na zameldowaniu, co jest mylące i bije po kieszeni przy gospodarce odpadami czy bazie szkół. Meldunek ma też znaczenie przy liczeniu dochodów samorządów.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.08.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Jest trzeci wyrok, w którym sąd unieważnił samorządową uchwałę anty-LGBT. Tym razem chodzi o uchwałę Rady Gminy Serniki mówiącą, że jest ona wolna od ideologii LGBT. Zdaniem WSA w Lublinie, nawoływania do ochrony przed LGBT są niebezpieczne i naruszają prawa obywateli.
Katarzyna Kubicka-Żach
06.08.2020
Samorząd terytorialny
Akcja Masz Głos Fundacji Batorego rozpoczyna serię wykładów on-line na temat konfliktów i mediacji. Podczas najbliższego webinarium poruszony zostanie temat lokalnych konfliktów i porad, jak się zachować w trudnych sytuacjach.
Katarzyna Kubicka-Żach
06.08.2020
Samorząd terytorialny
Przedsiębiorcy z Małopolski, którzy w ramach zmowy przetargowej działali na niekorzyść gmin i placówek edukacyjnych zostali ukarani przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z analizy Urzędu wynika, że przedsiębiorcy stosowali mechanizm rozstawiania i wycofywania ofert.
Katarzyna Kubicka-Żach
06.08.2020
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne
Rodzice w wakacje musieli odpocząć od szkoły, bo z dnia na dzień zostali wkręceni w pomoc w zdalnej nauce, jednocześnie wykonując swoją zawodową pracę. Ale dlaczego wakacje zrobił sobie resort edukacji? Środowa prezentacja pracy szkół od września, mrozi krew w żyłach. Brak w niej konkretów i dla rodziców, i dla szkół.
Jolanta Ojczyk
06.08.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem - takiej treści przysięgę złożył w czwartek Andrzej Duda.
Krzysztof Sobczak
06.08.2020
Administracja publiczna Wybory
Duża liczba zakażeń występuje obecnie w 19 powiatach, a największa w 9 - poinformował minister zdrowia. I zapowiedział, że tam, gdzie w ostatnich dwóch tygodniach było najwięcej zachorowań, będą czasowo wprowadzane większe obostrzenia niż na terenie całego kraju. Noszenie maseczek będzie obowiązkowe także na wolnym powietrzu, a jeśli ktoś nie może zakrywać nosa, będzie musiał pokazać zaświadczenie.
Agnieszka Matłacz Katarzyna Nowosielska
06.08.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Rośnie liczba rodzin o niskich dochodach, które oczekują na mieszkanie od gminy. Gminy, pomimo podejmowanych działań, nie doprowadziły do poprawy ich sytuacji - wynika z raportu przygotowanego przez NIK. Kontrola wykazała też, że wieloletnie programy gospodarowania zasobem mieszkaniowym - jeśli w ogóle istnieją - są często niekompletne,
Agnieszka Matłacz
06.08.2020
Samorząd terytorialny
Przy Głównym Inspektoracie Środowiska powstanie specjalny departament, który zajmie się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości w gospodarce odpadowej. Zadaniem nowego departamentu będzie m.in. koordynowanie różnych służb – inspekcji środowiska, prokuratury, policji, KAS czy ITD, w zwalczaniu mafii śmieciowych.
Agnieszka Matłacz
06.08.2020
Środowisko
Wnioskodawca wystąpił o wymeldowanie żony i dzieci, ponieważ nie zamieszkiwali z nim od prawie siedmiu lat. Okazało się jednak, że opuścili oni mieszkanie, ponieważ doświadczali przemocy i agresji. Nie przeszkodziło to jednak wojewodzie w orzeczeniu o ich wymeldowaniu. Tymczasem powinien ocenić, czy zachowanie wnioskodawcy miało wypływ na trwałe i dobrowolne opuszczenie mieszkania.
Dorian Lesner
06.08.2020
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Funkcjonariusz wstępując do służby godzi się na podporządkowanie i dysponowanie jego osobą - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i potwierdził, że funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego może być dwukrotnie delegowany na czas dłuższy niż 12 miesięcy nawet bez jego zgody.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.08.2020
Administracja publiczna Prawo pracy
Ograniczanie kontaktów, rygor sanitarny, a w razie potrzeby przejście w tryb hybrydowy lub zdalny - resort edukacji poinformował o swoich pomysłach na funkcjonowanie szkół od września. Jak wskazują eksperci - problemów jest sporo. Dotyczą bezpieczeństwa, podstawy programowej oraz finansowania edukacji. Ale jest też wiele obaw i wątpliwości.
Monika Sewastianowicz
06.08.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw minister rozwoju wydał objaśnienia dotyczące przesłanek udzielania pomocy przez samorządy. Wskazane zostały formy jej udzielania, okoliczności i dokumenty jakie mają być przedstawiane przez przedsiębiorców oraz kwestie procedury odwoławczej. Minister wyjaśniła także co należy rozumieć przez pogorszenie płynności finansowej.
Katarzyna Kubicka-Żach
05.08.2020
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Wiceminister infrastruktury zapowiedział samorządowcom powstanie nowego rządowego programu dedykowanego obwodnicom miast budowanym w ciągu dróg wojewódzkich. Bo program budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030 dotyczy obecnie tych budowanych w ciągu dróg krajowych. Tymczasem ruszają kolejne przetargi na zadania z programu.
Katarzyna Kubicka-Żach
05.08.2020
Samorząd terytorialny

Wyrok TK w sprawie podatku od wiatraków już w Dzienniku Ustaw

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1336 został we wtorek opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Wynika z niego, że prawo nie może działać wstecz, a zmiany opodatkowania elektrowni wiatrowych wprowadzone w 2018 roku były niezgodne z Konstytucją. Rząd ma teraz 18 miesięcy na poprawienie przepisów.
Krzysztof Koślicki
05.08.2020
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Narodowy Fundusz Zdrowia wraz z Ministerstwem Zdrowia gwarantują placówkom medycznym stabilność finansową w okresie epidemii COVID-19. Szpitale jednoimienne otrzymują dodatkowo środki za gotowość do udzielenia świadczeń. Natomiast pozostałe placówki finansowane są podobnie jak przed pandemią - mówi Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ ds. Medycznych.
Józef Kielar
05.08.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Podatki lokalne z roku na rok coraz wyższe

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Ogłoszone właśnie obwieszczenie ministra finansów umożliwi wprowadzenie w przyszłym roku wyższych stawek podatków i opłat lokalnych. Są to wartości maksymalne. Gminy mogą je dowolnie obniżać, ale z danych zebranych przez Prawo.pl wynika, że z roku na rok coraz więcej samorządów stosuje stawki najwyższe z możliwych. Obniżanie podatków nie zawsze jest dla nich opłacalne.
Krzysztof Koślicki
05.08.2020
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Utrata zaufania do funkcjonariusza może być podstawą zwolnienia ze służby, gdyż jest to decyzja uznaniowa - przyznał Naczelny Sąd Administracyjny. I nie ważne jest, czy funkcjonariusz istotnie popełnił przestępstwo prowadzenia auta pod wpływem alkoholu, lecz fakt niepodporządkowania się poleceniu służbowemu - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.08.2020
Prawo karne Policja
Gminy nie mają uprawnienia do umocowywania swoich straży do nakładania mandatów za nieprzestrzeganie przepisów o zakrywaniu ust i nosa w zamkniętej przestrzeni czy niezachowanie bezpiecznego dystansu. Co więcej, prawo nie precyzuje, czy strażnicy mogą za takie naruszenia karać. W rezultacie funkcjonariusze tylko pouczają i ostrzegają opornych mieszkańców i przyjezdnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
05.08.2020
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo

Związek województw: Bez Warszawy Mazowsze będzie liderem biedy

Samorząd terytorialny Prawo unijne Koronawirus a prawo
Zapowiadany podział województwa mazowieckiego doprowadziłby do powstania dwóch skrajnie różnych regionów: stołecznego – bogatego, generującego wysokie dochody, a zarazem zmuszonego do płacenia olbrzymiego „janosikowego” i mazowieckiego – jednego z najbiedniejszych w kraju, bez perspektyw rozwoju, generującego zaledwie 13 proc. dotychczasowych dochodów
Katarzyna Kubicka-Żach
04.08.2020
Samorząd terytorialny Prawo unijne Koronawirus a prawo
Trudności z dalszym zagospodarowaniem odpadów i wyższe koszty to efekt niewystarczających i nieskutecznych działań podmiotów prowadzących instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów – uważa Najwyższa Izba Kontroli. Negatywnie ocenia też skuteczność monitorowania gospodarowania odpadami po przetworzeniu przez organy administracji publicznej.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.08.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Problemy z opłatami za śmieci od domków letniskowych mają i gminy, i właściciele. Te pierwsze mają kłopot z egzekwowaniem należności, ci drudzy oburzają się, że jest za drogo, bo przebywają krótko lub zabierają śmieci do domu, gdzie i tak za odbiór płacą. Prawo jest jednak nieubłagane – jeśli gmina włącza letników do systemu, musi od nich odpady odbierać, a oni – płacić.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.08.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Gmina zwróci koszty przejazdu niepełnosprawnego dziecka do przedszkola, pod warunkiem że będzie to placówka najbliższa. Nie tylko w sensie odległości od miejsca zamieszkania, ale również realizacji indywidualnego toku nauczania - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Marek Sondej
04.08.2020
Samorząd terytorialny
Samorządowcy, którzy chcą pozyskać wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla swoich gmin, miast, powiatów, mogą zgłaszać pytania na ogólnopolską infolinię. Ministerstwo Rozwoju wydelegowało specjalnych konsultantów oraz ekspertów, którzy przygotują odpowiedzi.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.08.2020
Samorząd terytorialny