Po raz pierwszy od kilku lat w 2021 roku nie będzie żadnych podwyżek dla nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie zaopiniował projekt rozporządzenia o minimalnych wynagrodzeniach nauczycieli w 2021 r. Podkreśla, że pensje nauczycieli powinny wzrosnąć o co najmniej 10 proc.
Monika Sewastianowicz
26.02.2021
Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
Ruszył konkurs ofert do tegorocznej edycji programu, w którym samorządy mają szansę na dotacje do projektów tworzenia ośrodków wsparcia „Senior+”, Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Mogą też otrzymać dofinansowanie na działalność już istniejących ośrodków wsparcia.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.02.2021
Pomoc społeczna
Zanieczyszczenie światłem jest problemem uniwersalnym - występuje zarówno w miasteczkach, jak i na wsiach, ale w obszarach metropolitalnych jest skumulowane. Nie da się skutecznie przeciwdziałać zanieczyszczeniom świetlnym bez właściwych przepisów. Tymczasem polskie prawo nie uwzględnia tej kategorii w prawie ochrony środowiska.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.02.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Już od 1 czerwca tego roku obowiązywać będzie zakaz używania telefonów komórkowych w czasie przechodzenia przez jezdnię i - po poprawce Senatu, w momencie wchodzenia na nią. Ustawa Prawo o ruchu drogowym wprowadza też pierwszeństwo pieszego, który stoi na chodniku.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.02.2021
Administracja publiczna

Ustawa uchwalona - łatwiej będzie blokować uciążliwe inwestycje

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Wnioskowanie o zastosowanie środków tymczasowych, czyli czasowego wstrzymania inwestycji, a także danie możliwości sądom administracyjnym wstrzymania decyzji środowiskowej na wniosek skarżącego - m.in. takie rozwiązania przewiduje uchwalona w czwartek nowelizacja ustawy regulującej zasady opiniowania projektów budowalnych.
Krzysztof Sobczak
25.02.2021
Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

Nowe obwody łowieckie później - Sejm zmienił ustawę

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Do końca marca miały powstać nowe obwody łowieckie i umowy ich dzierżawy. Sejm przyjął nowelizację, która przesuwa ten termin do marca przyszłego roku, dzięki czemu nie dojdzie do sytuacji, że część województw nie zdąży zmienić granic obwodów. To utrudniłoby prowadzenie gospodarki łowieckiej w kraju i skomplikowałoby wypłacanie odszkodowań rolnikom za szkody wyrządzone przez zwierzynę.
Katarzyna Kubicka-Żach Patrycja Rojek-Socha
25.02.2021
Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Narodowy spis powszechny będzie wydłużony do końca września

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., która ma na celu wydłużenie czasu trwania narodowego spisu powszechnego o trzy miesiące. Ujednolicone mają zostać stawki wynagrodzenia albo dodatku spisowego dla rachmistrzów, bez względu na metodę zbierania przez nich danych.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.02.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.
Krzysztof Sobczak Jolanta Ojczyk Patrycja Rojek-Socha
25.02.2021

Skarbówka będzie teraz do podatników mówić prosto

Doradca podatkowy Administracja publiczna
Nadchodzi rewolucja w komunikacji fiskusa z podatnikami. - Chcemy mówić i pisać tak, aby odbiorcy naszych komunikatów potrafili usłyszeć i odczytać to, co chcemy im przekazać – to fragment Deklaracji na rzecz upraszczania języka, którą podpisały dziś szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska oraz dyrektor generalna Ministerstwa Finansów Renata Oszast.
Krzysztof Koślicki
25.02.2021
Doradca podatkowy Administracja publiczna

RPO wskazuje największe zagrożenia w ochronie zdrowia w czasie pandemii

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo
Brak miejsc w szpitalach w okresie nasilenia zakażeń koronawirusem, zła koordynacja pogotowia ratunkowego, niedostateczne zapewnienie opieki zdrowotnej dla pacjentów „niecovidowych”, ograniczony dostęp seniorów do świadczeń zdrowotnych oraz wszystkich do testów na SARS-CoV-2 - to najważniejsze zdaniem RPO problemy w zakresie praw pacjentów w czasie pandemii.
Krzysztof Sobczak
25.02.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo

TSUE: Gminy nie odzyskają nadpłaconego VAT

Samorząd terytorialny VAT Doradca podatkowy Administracja publiczna
Czy gmina powinna być uznana za podatnika VAT w zakresie podejmowanych przez nią czynności dotyczących przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność? Czy opłata przekształceniowa stanowi wynagrodzenie za dostawę towaru? Na te pytania odpowiedział w ogłoszonym w czwartek wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Krzysztof Koślicki
25.02.2021
Samorząd terytorialny VAT Doradca podatkowy Administracja publiczna
Obecny system finansowania samorządów funkcjonuje 16 lat i z uwagi na dynamiczne zmiany w otoczeniu gospodarczym i prawnym wymaga dostosowania do obecnych realiów – mówił w czwartek wiceminister finansów podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. Samorządowcy podchodzą do tych zapowiedzi z rezerwą.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.02.2021
Finanse samorządów
Pierwsza prezes Sądu Najwyższego domaga się we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego stwierdzenia niezgodności z konstytucją ustawy o dostępie do informacji publicznej - w zakresie, w jakim jej przepisy nie konkretyzują znaczenia pojęć: ,,władze publiczne", ,,inne podmioty wykonujące zadania publiczne", ,,osoby pełniące funkcje publiczne" oraz „związek z pełnieniem funkcji publicznych".
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.02.2021
Prawo cywilne Prawnicy Administracja publiczna
Dbałość zarządców i przewoźników kolejowych o bezpieczeństwo systematycznie się poprawia - tabor ma właściwy stan techniczny, maszyniści, kierownicy pociągów i konduktorzy odpowiednie kwalifikacje. Problemem wciąż jest jednak liczba poważnych wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że według Agencji Kolejowej Unii Europejskiej jest ich ponad dwa razy więcej niż wynosi europejska średnia.
Agnieszka Matłacz
25.02.2021
W czwartek, 25 lutego, Sejm ma zająć się projektem zmian w procedurze karnej i uchwałą Senatu o odrzuceniu w całości ustawy o służbie zagranicznej. Obie regulacje łączy jedna kwestia - zawierają zapisy ograniczające dostęp do informacji publicznej. Stanowisko w tej sprawie wydały m.in. Sieć Obywatelska WATCHDOG i Fundacja ePaństwo, duże zastrzeżenia mają też prawnicy i Rzecznik Praw Obywatelskich.
Patrycja Rojek-Socha
25.02.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Kwotowo subwencja oświatowa wzrasta z każdym rokiem, tyle że nieproporcjonalnie do zwiększających się wydatków, jakie samorządy ponoszą na oświatę. A te do szkół dokładają drugie tyle z własnych budżetów - z roku na rok coraz więcej. Stąd rosnąca liczba pozwów o wyrównanie poniesionych na edukację kosztów oraz pretensje do premiera, według którego gminy wydają subwencję na inne cele.
Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz
25.02.2021
Finanse samorządów
Ministerstwo rodziny i polityki społecznej ogłosiło wyniki naboru wniosków w ramach tegorocznej edycji programów: „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Oba programy powstały, by wspierać samorządy w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.02.2021
Pomoc społeczna
Obowiązujące do 2016 r. przepisy, które automatycznie kwalifikowały nieruchomości przedsiębiorcy do wyższej stawki opodatkowania niezależnie od faktycznego wykorzystania tej nieruchomości, są sprzeczne z konstytucją - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem TK, podstawą do takiej decyzji nie może być potencjalna możliwość gospodarczego wykorzystania obiektu.
Krzysztof Sobczak
24.02.2021
Podatki i opłaty lokalne
Rząd planuje zwiększenie środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ale i tak nie starczy na wszystkie złożone wnioski. Trwa analiza zgłoszeń od samorządów w ramach trzeciego rozdania funduszu, wyniki mają być znane w połowie marca. W tym czasie rozstrzygnięty ma też zostać Rządowy Fundusz Rozbudowy Dróg. Samorządowcy ponaglają, by móc ogłaszać przetargi.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.02.2021
Finanse samorządów

Radny na kwarantannie nie dostanie diety, bo nie wykonuje mandatu

Samorząd terytorialny Prawo pracy Koronawirus a prawo
Jeśli radny został odizolowany z powodu przebywania na kwarantannie bądź w izolacji, np. w związku z zarażeniem się koronawirusem, nie otrzyma za ten czas diety - zostanie ona potrącona jak za nieobecność podczas sesji czy posiedzenia komisji. Zgodnie z przepisami, decyzja o kwarantannie czy izolacji nie jest podstawą usprawiedliwienia nieobecności.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.02.2021
Samorząd terytorialny Prawo pracy Koronawirus a prawo
Osoba, przeciwko której wszczęto postępowanie karnoskarbowe złożyła wniosek o udzielenie informacji o wynagrodzeniach pracowników skarbówki związanych z jej sprawą. Organ odmówił, zasłaniając się prywatnością tych osób. Rozstrzygnięcie to zostało jednak uznane za przedwczesne, ponieważ informacja o zarobkach na określonym stanowisku jest publiczna.
Dorian Lesner
24.02.2021
Administracja publiczna RODO
Szkoła i jej organ prowadzący nie mogą ot tak sobie zaoszczędzić na wypłatach „trzynastek”. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczyciela wynika wprost z ustawy i dyrektor, który odmawia wypłaty wynagrodzenia pedagogowi, naraża się na odpowiedzialność. Wyjątkiem są szkoły niepubliczne.
Monika Sewastianowicz
24.02.2021
Kadry w oświacie Prawo pracy
Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.02.2021
Administracja publiczna
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił we wtorek skargę Głównego Geodety Kraju na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w kwocie 100 tys. zł za udaremnienie przeprowadzenia kontroli. Chodzi o głośną w ubiegłym roku sprawę Geoportalu 2.
Krzysztof Sobczak
23.02.2021
Administracja publiczna Budownictwo RODO
W ostatnich pięciu latach wzrost subwencji był bezprecedensowy. Dziś subwencja to jest powyżej 50 mld zł, a około 5 lat temu było to poniżej 40 mld zł, ok. 39 mld zł - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że część samorządów świetnie radzi sobie z pokryciem kosztów edukacji z subwencji.
Monika Sewastianowicz
23.02.2021
W sytuacji wystąpienia incydentu cyberbezpieczeństwa czy cyberataku najważniejsza jest szybkość reakcji – przypomina pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa i apeluje do samorządów o większy nacisk na procedury związane z zapobieganiem atakom. Przypominamy rekomendacje.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.02.2021
Samorząd terytorialny Nowe technologie
Agencję Rezerw Materiałowych pozostającą w gestii ministra właściwego do spraw energii, która odpowiada między innymi za logistykę szczepionek przeciwko Covid-19, zastąpi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Będzie nadzorowana przez premiera i dofinansowana. Rocznie na inwestycje dostanie 30 mln złotych. Takie zmiany wprowadza obowiązująca od wtorku ustawa o rezerwach strategicznych.
Jolanta Ojczyk
23.02.2021
Mimo że w latach 2016-2019 w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano najmniej wypadków na 100 tys. mieszkańców w Polsce, to region ten wypadał najgorzej w całym kraju pod względem ciężkości wypadków i odsetka wypadków z udziałem pieszych. NIK sprawdziła więc, czy działania podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa w tym województwie są skuteczne.
Agnieszka Matłacz
23.02.2021
Administracja publiczna Policja
Trwają prace NASK nad stworzeniem modułu rozdzielania korespondencji przez sztuczną inteligencję. Ma pomóc w przekazywaniu setek tysięcy dokumentów w elektronicznym zarządzaniu dokumentacją, aby oszczędzić czas urzędników. Ryzyko, że korespondencja zostanie źle zadekretowana jest, ale zawsze „na końcu łańcucha jest człowiek”, który dokona weryfikacji.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.02.2021
Administracja publiczna Nowe technologie

WSA: Status bezrobotnego nie blokuje prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Pomoc społeczna Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
Uzyskanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego ma wpływ na status osoby bezrobotnej. Posiadanie takiego statusu nie jest jednak przeszkodą, aby uzyskać prawo do świadczenia. Samorządowe kolegium odwoławcze miało inne zdanie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał więc, że decyzja organu była nieprawidłowa i wyeliminował ją z obrotu prawnego.
Dorian Lesner
23.02.2021
Pomoc społeczna Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy