W czasie, gdy Rosja prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, giną ludzie, a miliony osób musiało uciekać za granicę, w Polsce grupa posłów partii „Solidarna Polska” proponuje rozwiązania prawne zaczerpnięte z Rosji – rozwiązania, które Putin stosuje w celu uderzenia w rosyjskie organizacje społeczne. Tak organizacje oceniają projekt ustawy o transparentności finansowania organizacji pozarządowych.
Krzysztof Sobczak
22.04.2022
Administracja publiczna RODO
W ramach postępowań dotyczących dostępu do informacji niejawnych Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego żąda od lekarzy psychiatrów kopii całości dokumentacji pacjentów leczonych psychiatrycznie. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich wykracza to poza granice zakreślone przez prawo. Prosi więc prezesa UODO o informacje co do prowadzonego przez postępowania w takiej sprawie.
Krzysztof Sobczak
22.04.2022
Administracja publiczna Opieka zdrowotna RODO
W 2021 roku nastąpił wzrost o ok. 37,3 proc. liczby zawiadomień do prokuratury w kontekście podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, a także znaczący, ponad 100 proc., wzrost liczby blokad rachunków. Wątpliwości dotyczyły majątku o wartości ponad 8,5 mld zł – wynika ze sprawozdania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Wiesława Moczydłowska
22.04.2022
Domowe finanse Administracja publiczna Finanse
Od 120 do 200 zł rocznie dodatku za pracowniczy przydział mobilizacyjny – tyle dostaną pracownicy resortu obrony narodowej. Bez ogłoszonej mobilizacji i czasu wojny. Najwięcej zyskają wyżsi rangą urzędnicy i kierownicy. Według MON, to promowanie pracowników, na których został nałożony obowiązek obrony Ojczyzny. Wątpliwości budzi brak takiego dodatku dla innych pracowników z przydziałami.
Grażyna J. Leśniak Robert Horbaczewski
22.04.2022
Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy

MKiŚ: Ustawa kaucyjna ma być uchwalona w tym roku

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady
Celem resortu klimatu i środowiska jest uchwalenie ustawy wdrażającej system kaucyjny w Polsce jeszcze w 2022 roku - przekazał Robert Chciuk, dyrektor z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dodał, że kończą się analizy w sprawie ewentualnego rozszerzenia systemu zbiórki o kolejne dwie frakcje. Obecnie projekt zakłada tylko plastik i szkło.
Grażyna J. Leśniak
21.04.2022
Samorząd terytorialny Środowisko Odpady
Zmniejszenie liczby wymaganych dokumentów, zamiast uchwały rady gminy milczące załatwienie sprawy lub sprzeciw wójta, burmistrza czy prezydenta. Takie zmiany przewiduje nowelizacja Prawa wodnego, która 21 kwietnia weszła w życie. W noweli znajdują się przepisy ułatwiające i usprawniające procedury przy tworzeniu miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
Robert Horbaczewski
21.04.2022
Samorząd terytorialny Środowisko

Administracja publiczna i samorządy wdrożą kolejne e-rozwiązania

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie
Lepsza weryfikacja tożsamości, skuteczne zarządzanie dokumentacją, wideoweryfikacja przy uzyskaniu podpisu elektronicznego, pięć nowych e-usług w obszarze spraw obywatelskich. Takie są między innymi założenia projektowanej ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji.
Robert Horbaczewski
21.04.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie
Rząd przyjął projekt uchwały tworzącej Krajową Grupę Spożywczą. Ma to być duży państwowy podmiot, który będzie ważnym graczem na rynku, mającym wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Według rządu, rynek ten jest zdominowany przez firmy zagraniczne, narzucające często niekorzystne warunki i ceny polskim producentom rolnym.
Krzysztof Sobczak
21.04.2022
Spółki Prawo gospodarcze
Minister Zdrowia określił nowy zakres czynności kierownictwa resortu. Nowy podział obowiązków uwzględnia obowiązki nowego wiceministra Marcina Martyniaka, który przejmie nadzór nad dwoma departamentami. Przy okazji rozporządzenie przypomina zadania pozostałych członków kierownictwa resortu.
Katarzyna Redmerska
21.04.2022

Rząd chce bardziej poluzować obrót ziemią rolną

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Nieruchomości
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje "poluzować" przepisy ograniczające obrót ziemią rolną. Pracuje więc nad kolejną dużą zmianą obowiązujących od 2016 r. przepisów, które już dwukrotnie zmieniano. Nie będzie jednak wywracania do góry nogami obecnych zasad. Podstawowe ograniczenia w obrocie prywatnymi gruntami pozostaną takie same, chyba że w trakcie prac nad nowelą resort zmieni zdanie.
Renata Krupa-Dąbrowska
21.04.2022
Administracja publiczna Prawo gospodarcze Nieruchomości

Firmy i instytucje słabo przygotowane na sytuacje kryzysowe

Administracja publiczna BHP Prawo gospodarcze
Większość polskich firm i instytucji nie jest dobrze przygotowana do zarządzania poważną sytuacją kryzysową, taką jak np. ofiary śmiertelne w czasie produkcji, informacja o podłożeniu bomby, masowy wypadek w transporcie, atak hakerów czy incydent terrorystyczny. Taka sytuacja może prowadzić do realnych strat finansowych czy utraty majątku. Jak więc przedsiębiorcy czy samorządowcy mogą się na to przygotować?
Michał Lorenc
21.04.2022
Administracja publiczna BHP Prawo gospodarcze
Zaprezentowany przez rząd 6 kwietnia br. nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa uwzględnia niektóre wcześniejsze postulaty i wątpliwości samorządowców. Ale wciąż nie bierze pod uwagę przepisów ustrojowych regulujących zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego. A to może budzić niejasności przy realizacji nowych regulacji w praktyce.
Robert Horbaczewski
21.04.2022
Samorząd terytorialny Compliance
Umożliwienie prowadzenia dziennika budowy oraz dokumentowania przebiegu robót budowlanych w formie elektronicznej - przewiduje projekt noweli prawa budowlanego, który w środę przyjęła Rada Ministrów. Będzie to kolejny etap cyfryzacji formalności budowlanych, ale przewidywane jest pozostawienie możliwości prowadzenia dziennika papierowego.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.04.2022
Budownictwo Nowe technologie

Projekt: Nieużytki rolne państwo łatwiej wydzierżawi na potrzeby OZE

Środowisko Administracja publiczna Nieruchomości
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie mógł wydzierżawić nieruchomości z państwowego zasobu na cele związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej przede wszystkim z instalacji fotowoltaicznych - zakłada jeden z przepisów projektu nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa.
Robert Horbaczewski
20.04.2022
Środowisko Administracja publiczna Nieruchomości
Obowiązujące przepisy wciąż nie chronią przed zabudową terenów zielonych spełniających w miastach istotne funkcje klimatyczne, wentylacyjne, czy hydrologiczne. Jak pokazała kontrola przeprowadzona przez NIK, normy prawne regulujące od 18 lat planowanie przestrzenne zamiast wspierać przyrodę wpływają na jej degradację.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.04.2022
Samorząd terytorialny Budownictwo
Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski, korzystają z prawa do ochrony danych osobowych na tych samych zasadach co Polacy. Choć wojna i konieczność zapewnienia osobom przekraczającym granicę bezpiecznego schronienia odsuwa tę kwestię na dalszy plan, trzeba o tym pamiętać. Brak standardów w tym zakresie to gratka dla oszustów – np. wyłudzających „chwilówki” na czyjeś dane.
Monika Sewastianowicz
20.04.2022
RODO Ukraina
Samorządy nie są zadowolone ze sposobu, w jaki rząd ustala wynagrodzenia w służbie zdrowia. Tak wynika dyskusji prowadzonej podczas niedawnego posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W ocenie samorządowców rząd zrobiłby najlepiej, gdyby normowanie wynagrodzeń pracownikom służby zdrowia pozostawił pracodawcom.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
20.04.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Dziś bardziej opłaca się podejść do egzaminu na prawo jazdy, niż wykupić jazdę doszkalającą. Koszty zbliżyły się do siebie, bo opłaty za egzamin nie były podwyższane od ponad 8 lat. Zdaniem województw, bez natychmiastowej podwyżki opłat ośrodkom ruchu drogowego grozi zapaść. Samorządy proponują więc górną granicę stawek maksymalnych, np. egzamin praktyczny na najpopularniejszą kategorię B miałby kosztować 250 złotych.
Hanna Hendrysiak Robert Horbaczewski
20.04.2022
Prawo karne Samorząd terytorialny
Należy zaniechać prac legislacyjnych związanych z projektem ustawy o Akademii Kopernikańskiej - stwierdza w liście otwartym Rada Narodowego Centrum Nauki. Członkowie Rady podkreślają celowość godnego upamiętnienia 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, wskazują jednak uwagę na realne zagrożenia, jakie dla nauki w Polsce może mieć powołanie Akademii Kopernikańskiej.
Krzysztof Sobczak
19.04.2022
Szkolnictwo wyższe
Na karę łączną 7 lat pozbawienia wolności zostali skazani we wtorek Wacław M., wójt zlikwidowanej gminy Ostrowice i jej skarbniczka Krystyna K. Sąd Okręgowy w Koszalinie stwierdził, że oboje swoim działaniem doprowadzili do szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i upadku gminy. Wyrok jest nieprawomocny.
Robert Horbaczewski
19.04.2022
Prawo karne Samorząd terytorialny
Przekazanie zadania związanego z obsługą „świadczenia 40 zł” na rzecz jednostki organizacyjnej gminy lub gminnej osobie prawnej może nastąpić zarówno na podstawie uchwały organu stanowiącego, jak i zarządzenia organu wykonawczego – wyjaśnia MSWiA w odpowiedzi na pytanie Prawo.pl. Wybór należy do jednostek samorządu terytorialnego. W razie wątpliwości mogą one zwracać się do organu nadzoru.
Robert Horbaczewski
19.04.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Pierwsze wypłaty świadczenia 500 plus dla uchodźców z Ukrainy trafią na ich konta bankowe już w maju. Dotychczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął około 318 tysięcy wniosków o świadczenie 500 plus od obywateli Ukrainy. W województwie śląskim takich wniosków złożono ponad 35 tysięcy.
Grażyna J. Leśniak
19.04.2022
Pomoc społeczna Ukraina
Kwestia wysokości stawki podatku lub jego zapłaty za nieruchomości i obiekty budowlane, które należą do przedsiębiorcy, od wielu lat budzi mnóstwo kontrowersji. Wydaje się, że po orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 grudnia 2021 roku będzie je budzić dalej – pisze Kamil Szczęsny, adwokat w kancelarii GWW.
Kamil Szczęsny
19.04.2022
Podatki i opłaty lokalne Doradca podatkowy
W sprawie o rozwiązanie spółki z o.o. zawiązanej przez kilka gmin dla realizowania celu polegającego na zaspokajaniu potrzeb ich mieszkańców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, nie istnieje między spółką a tymi gminami współuczestnictwo bierne konieczne. Ochronę interesu gminy jako wspólnika zabezpiecza możliwość zgłoszenia interwencji ubocznej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.04.2022
Samorząd terytorialny Spółki
W ocenie Unii Metropolii Polskich wdrożenie systemu kaucyjnego bez równoczesnego wdrożenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta to poważny błąd, który spowoduje załamanie się gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wzrost opłat za odbiór odpadów dla mieszkańców. Apelują aby prace legislacyjne nad tymi dwoma systemami były prowadzone łącznie, a oba systemy powinny być ze sobą zintegrowane.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
19.04.2022
Samorząd terytorialny Środowisko Odpady
Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że prowadzone są prace mające umożliwić domom pomocy społecznej zawieranie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług zdrowotnych, a tym samym podwyższenie wynagrodzeń pielęgniarek. Obecnie bowiem te w DPS-ach zarabiają dużo mniej niż koleżanki w szpitalach, a od lipca 2022 roku ta przepaść się pogłębi.
Beata Dązbłaż
19.04.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Nam się mówi: działacie w kryzysie, nie bójcie się, podejmujcie decyzje. Ale niestety, każda decyzja ciągnie za sobą pewne konsekwencje i odpowiedzialność, choćby finansową. Czy zrobisz klasę przygotowawczą czy dasz więcej godzin języka polskiego jako obcego, czy włożysz dzieci do klas - każda taka sytuacja generuje konsekwencje finansowe i organizacyjne.
Beata Igielska
17.04.2022
Zarządzanie oświatą
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie zostanie...
Katarzyna Redmerska
16.04.2022
Ustawa sankcyjna, która zakłada m.in. embargo na import węgla z Rosji i Białorusi obowiązuje od soboty. Przewiduje ona też zamrażanie majątków osób i podmiotów, które zostaną wpisane na listę prowadzoną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Kara za niewykonanie decyzji o zamrożeniu majątków wyniesie do 20 mln zł.
Renata Krupa-Dąbrowska
16.04.2022
Prawo gospodarcze Ukraina
Wycinka żywopłotu nie zawsze wymaga załatwienia formalności. Wystarczy, że swoją powierzchnią nie przekracza 25 mkw., a już takiego obowiązku nie ma. Trzeba upewnić się jednak, czy na żywopłocie nie znajdują się przypadkiem gniazda z pisklętami. Zwyczajowo okres lęgowy ptaków wypada między 1 marca, a 15 października, lecz w przypadku gatunków chronionych ochrona będzie obowiązywała cały rok.
Joanna Maj
16.04.2022
Środowisko Nieruchomości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski