Prawo.pl
Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosło 8147,38 zł – podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału 2023 roku wzrosło ono o 607,02 zł, a rok do roku – o 1023,12 zł.
Grażyna J. Leśniak
13.05.2024
Domowe finanse Prawo pracy Rynek pracy
W I kwartale 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 137,2 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W ich wyniku wydanych zostało 9,8 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków przekroczyła kwotę 11,9 mln zł.
Grażyna J. Leśniak
13.05.2024
Ubezpieczenia społeczne
Konieczne są zmiany w ochronie dłużnika przed egzekucją. Na początek ograniczenie poziomu pensji minimalnej wolnej od egzekucji do jej części procentowej, docelowo – opracowanie nowego, efektywniejszego mechanizmu – uważają prawnicy. Bo na ograniczeniu prowadzenia egzekucji z wynagrodzeń tracą nie tylko wierzyciele, ale i budżet państwa. Jak ustalił serwis Prawo.pl, w 2022 r. do egzekucji zgłoszono w sumie 49,5 mld zł, a w 2023 r. kwota ta wzrosła do 57,7 mld zł.
Grażyna J. Leśniak
13.05.2024
Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy
Do systemu kaucyjnego muszą przygotować się nie tylko sklepy i producenci napojów. To też wyzwanie dla firm zajmujących się śmieciami  komunalnymi. Zmieni się bowiem strumień odbieranych przez nie odpadów, a to spowoduje konieczność zawierania nowych i renegocjowania starych umów z gminami.
Zofia Jóźwiak
13.05.2024
Odpady Prawo gospodarcze
Radny był wspólnikiem w spółce prowadzącej market budowlany, w którym zaopatrywały się jednostki organizacyjne gminy. Na przestrzeni trzech lat spółka wystawiła około 200 faktur VAT z odroczonym terminem płatności. Sprzedaż miała więc charakter regularny i zorganizowany, a umowy nie były typowe i ogólnodostępne. Oznacza to, że radny naruszył zakaz łączenia sprawowanej funkcji z prowadzeniem działalności gospodarczej, co wiązało się z wygaśnięciem mandatu.
Dorian Lesner
13.05.2024
Samorząd terytorialny
Wiele osób decyduje się na zakup działki rolnej z uwagi na atrakcyjne położenie oraz cenę. Należy jednak mieć na uwadze, że zakup takiej nieruchomości będzie często obwarowany licznymi formalnościami i ograniczeniami. Kolejnym utrudnieniem będzie zmiana przekształcenia działki z zabudowy siedliskowej na rekreacyjną.
Katarzyna Niemiec
11.05.2024
Budownictwo
Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego - w trybie kontroli następczej - nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców, która zakłada przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 rok. Do Trybunału trafią też nowelizacje ustaw o rachunkowości, o kredycie konsumenckim i o ochronie zabytków. Ustawy te wcześniej zostały podpisane przez prezydenta.
Monika Pogroszewska
10.05.2024
Rachunkowość Administracja publiczna Kredyty
Premier Donald Tusk powołał w piątek Jakuba Jaworowskiego na stanowisko ministra aktywów państwowych. Nowy szef resortu jest ekonomistą i historykiem. W przeszłości był sekretarzem stanu w KPRM, analitykiem ekonomicznym i dziennikarzem. Jaworowski zastąpi na stanowisku szefa MAP Borysa Budkę, który kandyduje w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
is/PAP
10.05.2024
Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawni, będą miały szerszy dostęp do produktów takich jak m.in: komputery, czytniki książek czy telefony komórkowe. Bardziej dostępna ma być również edukacja, transport, ochrona zdrowia czy kultura i praca. W piątek, 10 maja, prezydent podpisał ustawę w tej sprawie.
Beata Dązbłaż Ret
10.05.2024
Rynek i konsument Niepełnosprawność
Krzysztof Paszyk zastąpi Krzysztofa Hetmana na stanowisku ministra rozwoju i technologii - poinformował w piątek premier Donald Tusk. Nowy minister jest prawnikiem i działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 2023 r. po raz trzeci został wybrany do Sejmu z okręgu pilskiego.
Ret/PAP
10.05.2024
Administracja publiczna

Dodatek do renty socjalnej będzie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Od przyszłego roku renta socjalna ma zwiększyć się o dodatek, tak aby łączna suma świadczeń była równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalonemu na dzień 31 grudnia 2024 r. Będą mogły go otrzymać pobierający rentę socjalną całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji. Dodatek będzie przyznawany uprawnionym automatycznie, nie będzie konieczne ponowne orzekanie.
Beata Dązbłaż
10.05.2024
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Premier Donald Tusk ogłosił w piątek zmiany w rządzie. Szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego zastąpi Tomasz Siemoniak, szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych Borysa Budkę - Jakub Jaworowski, ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Hetmana - Krzysztof Paszyk, a ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza - Hanna Wróblewska.
Monika Pogroszewska PAP
10.05.2024
Administracja publiczna
Kto ma obowiązek zadbać o to, aby stanowiska pracy zdalnej odpowiadały nowym wymogom bhp i ergonomii na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe: pracownik czy pracodawca? Odpowiedź wcale nie jest taka oczywista. Tymczasem pracodawcom zostało już tylko parę dni na dokonanie przeglądu oceny ryzyka zawodowego, treści informacji na temat zasad bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej. W piątek, 17 maja, upływa półroczny okres przejściowy na dostosowanie stanowisk utworzonych przed 17 listopada 2023 r. do nowych wymogów.
Grażyna J. Leśniak
10.05.2024
Prawo pracy BHP
Budżety jednostek samorządu terytorialnego mają być zasilane przede wszystkim dochodami własnymi, pochodzącymi z PIT i CIT. Aby wprowadzane przez rząd i parlament zmiany w tych podatkach nie wpływały na poziom dochodów gmin, powiatów i województw, resort finansów proponuje zastąpienie obecnych udziałów specjalnym algorytmem.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
10.05.2024
Finanse samorządów

Szykują się zmiany w łowiectwie

Samorząd terytorialny Środowisko
W Ministerstwie Klimatu i Środowiska powstaje zapowiadany od kilku miesięcy zespół, który będzie pracował nad zreformowaniem zasad polowań. Na pierwszy ogień mają pójść ptaki, a konkretnie wprowadzenie moratorium na cztery gatunki łowne. Nie wiadomo jednak, czy przy obecnym tempie prac uda się to ruszyć przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu polowań na ptaki.
Regina Skibińska
10.05.2024
Samorząd terytorialny Środowisko
Wniesienie skargi nadzwyczajnej wyłącznie w interesie Skarbu Państwa wymaga szczególnej ostrożności – orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Skarga Prokuratora Generalnego dotycząca uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nie dotyczyła ochrony praw człowieka, czyli jednostki. W konsekwencji, pomimo że skarga nadzwyczajna chroni interes publiczny w postaci ochrony lasów, musi uwzględnić prawa człowieka.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.05.2024
Samorząd terytorialny Środowisko
Wzmocnienie społecznej odporności, czyli przygotowanie społeczeństwa do właściwych reakcji w sytuacjach zagrożenia, przewiduje projekt ustawy o ochronie ludności. Będą podejmowane działania takie jak m.in. edukacja dla bezpieczeństwa, szkolenia i ćwiczenia, społeczne kampanie informacyjne oraz samoedukacja. Zostanie w nich uwzględniona rola obywateli, organizacji pozarządowych oraz zawodowych służb ratowniczych - zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.05.2024
Administracja publiczna

Projekty zmieniają się po konsultacjach - i bardzo dobrze

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Trzeba przyznać, że resort rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji całkiem nieźle odrobiły lekcję związaną z tym, w jaki sposób powinny wyglądać konsultacje i uzgodnienia projektów ustaw. Nie wszystko jeszcze oczywiście wygląda idealnie, jednak to widoczna i pozytywna zmiana w porównaniu do działań poprzedniej ekipy rządzącej. Tym bardziej, że konsultacje faktycznie przynoszą widoczne efekty.
Inga Stawicka
09.05.2024
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Wprowadzenie rozwiązań wspierających transformację cyfrową państwa, które mają służyć zapewnieniu koordynacji rozwoju cyfrowego administracji publicznej oraz harmonizacji i komplementarności działań zmierzających w tym kierunku. To główny cel projektu nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, którego założenia zostały opublikowane w wykazie prac legislacyjnych.
Inga Stawicka
09.05.2024
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego. Mandat osoby pełniącej tę funkcję wygasł jednak z mocy prawa w dniu uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego. Pomimo tego zwołała ona sesję rady, na której podjęto uchwałę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wskazał, że rada może podejmować ważne prawnie rozstrzygnięcia należące do jej właściwości wyłącznie na sesji zwołanej zgodnie z obowiązującym prawem.
Dorian Lesner
09.05.2024
Samorząd terytorialny

Przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę – praktyczne trudności

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Małe i średnie firmy
Zaświadczenie, które potwierdza stan prawny wynikający z przekształcenia na mocy art. 584 (1) kodeksu spółek handlowych, zasadniczo nie powinno być w ogóle potrzebne w codziennym obrocie. Powinny wystarczyć bowiem decyzje, uzyskane jeszcze na przedsiębiorcę przekształconego. W praktyce bywa z tym różnie - piszą Marta Lipińska i Jakub Jagiełło z kancelarii GWW.
Marta Lipińska Jakub Jagiełło
09.05.2024
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Małe i średnie firmy
Aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty pracowniczych planów kapitałowych (PPK) na koniec 2023 r. wyniosły 21,8 mld zł, w porównaniu do 12 mld zł na koniec 2022 r., czyli zwiększyły się w 2023 r. o 9,8 mld zł – podał GUS. W 2023 r. zwiększyła się też liczba uczestników PPK o 29,7 proc., czyli o 892,4 tys. względem 2022 r. Z kolei wpłaty podstawowe finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestników PPK stanowiły 97,9 proc. przyjętych wpłat ogółem, wpłaty dodatkowe - 2,1 proc.
Grażyna J. Leśniak
08.05.2024
Domowe finanse Prawo pracy PPK

MF: Dotychczasowa koncepcja rejestru umów wymaga zmian

Administracja publiczna Prawo pracy Finanse RODO
Zespół do opracowania wstępnej koncepcji rejestru umów jednostek sektora finansów publicznych ma wypracować wstępne kierunki zmiany dotychczasowych rozwiązań dotyczących rejestru umów JSFP m.in. w zakresie prawnym i informatycznym – poinformował Andrzej Domański, minister finansów. To reakcja na wątpliwości m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie rejestru umów pracowników sektora finansów publicznych.
Grażyna J. Leśniak
08.05.2024
Administracja publiczna Prawo pracy Finanse RODO
Była prezes ZUS Gertruda Uścińska zdecydowała, że do 30 listopada 2025 roku dyrektorzy oddziałów mogą być powoływani na czas określony, nie dłuższy niż 36 miesięcy. Jak ustalił serwis Prawo.pl, praktyką było powoływanie ich na dwa czy trzy miesiące. ZUS potwierdza takie przypadki, ale twierdzi, że standardowo powołanie wynosi od roku do trzech lat. Zdaniem prawników, powielanie powołań krótkoterminowych jest elementem „krótkiej smyczy”. Nie brakuje też głosów, że taka praktyka może być jakąś formą nadużycia władzy publicznej.
Grażyna J. Leśniak
08.05.2024
Administracja publiczna Prawo pracy

Kto płaci za odstrzały redukcyjne: powiat czy Skarb Państwa?

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów
Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw ustalić, czy odstrzały redukcyjne, o których mowa w przepisach prawa łowieckiego są zadaniem własnym powiatu, czy też powiaty realizują je na zlecenie administracji rządowej. Samorządy twierdzą, że jest to zadanie im zlecone. Innego zdania jest resort klimatu - pomimo że sądy administracyjne wskazują, że finansowanie odstrzałów redukcyjnych obciąża budżet państwa.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
08.05.2024
Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów
W środę, 8 maja, na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Konfederacja Lewiatan popiera cele stawiane przed nową ustawą. Uważa jednak, że projekt wymaga jeszcze kilku zmian, które umożliwią pracodawcom lepsze przygotowanie się do stosowania nowych przepisów.
Grażyna J. Leśniak
07.05.2024
Prawo pracy Prawo unijne
Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw zagranicznych w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego poza granicami Polski powstanie 295 obwodów głosowania. Jednak, zdaniem Państwowej Komisji Wyborczej, to zdecydowanie za mało. PKW wskazuje, że okręgów powinno być niemal dwa razy więcej, bo około 400.
is/PAP
07.05.2024
Administracja publiczna Prawo unijne
Ministerstwo Finansów chce oprzeć wpływy jednostek samorządu terytorialnego na lokalnej bazie podatkowej, a nie udziale w podatkach - zapowiedział minister Andrzej Domański na platformie X. Zmiana ma polegać na naliczaniu dochodów samorządów z PIT i CIT jako procentu od dochodów podatników z terenu danej jednostki, a nie procentu należnego podatku z tego terenu.
Monika Pogroszewska PAP
07.05.2024
Finanse samorządów Finanse
Odmowa przez państwo członkowskie uznania zmiany imienia i płci w innym państwie członkowskim jest sprzeczna z prawami obywateli Unii – uważa rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Państwa członkowskie zachowują jednak kompetencje w zakresie określenia skutków takiego uznania w odniesieniu do małżeństwa i więzi filiacyjnych.
Krzysztof Koślicki
07.05.2024
Administracja publiczna Prawo unijne
Podwyższenie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego finansowanego ze środków PFRON do 2760 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, a w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – do 1550 zł, zakładają założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Grażyna J. Leśniak
07.05.2024
Finanse publiczne Prawo pracy Niepełnosprawność