Sejm przyjął wykonanie budżetu państwa za 2019 rok

Finanse publiczne Administracja publiczna
Sejm zdecydował w piątek o udzieleniu Radzie Ministrów absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Podjął też uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za ubiegły rok. Dochody przyniosły nieco ponad 400 miliardów złotych. Deficyt wyniósł natomiast 13,7 miliardów.
Krzysztof Koślicki
24.07.2020
Finanse publiczne Administracja publiczna

Rząd potwierdza prace nad podziałem Mazowsza

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Analizy i prace dotyczące podziału województwa mazowieckiego są już zaawansowane - poinformował w piątek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Ostateczną decyzję w tej sprawie będzie musiało podjąć kierownictwo polityczne naszej formacji - dodał. Nowe województwo objęłoby obecną Warszawę plus przylegające do niej powiaty.
Krzysztof Sobczak
24.07.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Rada miasta stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego. Organ uznał, że radny nie zamieszkuje na stałe na obszarze gminy. Ustalenia w tym zakresie nie były wszechstronne. Należało zbadać, w której miejscowości znajduje się centrum życiowe skarżącego. Organ powinien dotrzeć do szeregu dowodów zanim wydał uchwałę - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
Aleksandra Partyk
24.07.2020
Samorząd terytorialny

Ustawa odorowa wraca do gry, także kontrowersje z nią związane

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
W wykazie prac legislacyjnych rządu znowu pojawiła się tzw. ustawa odorowa, którą krytykują, i rolnicy, i eksperci. Zgodnie z oficjalnym harmonogramem powinna być przyjęta przez rząd w trzecim kwartale tego roku. Ministerstwo Klimatu zakłada jednak, że kontrowersyjny projekt trafi do Sejmu jesienią. Najbardziej spornym problemem jest sztywna odległość dla inwestycji od zabudowań mieszkalnych.
Jolanta Ojczyk
24.07.2020
Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Pozytywna ocena porozumienia przywódców UE w sprawie funduszu odbudowy, oczekiwanie dalszych negocjacji z krajami Unii nad ostatecznym kształtem nowego budżetu oraz ubolewanie z powodu "znacznego osłabienia wysiłków KE i Parlamentu Europejskiego na rzecz przestrzegania praworządności, praw podstawowych i demokracji.
Krzysztof Sobczak
23.07.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie umorzył jako bezprzedmiotowy wniosek RPO o wstrzymanie wykonania decyzji premiera z 16 kwietnia 2020 r. Polecała ona Poczcie Polskiej przygotowanie na 7 maja wyborów prezydenta RP w trybie wyłącznie korespondencyjnym. Sąd dokona zaś merytorycznej kontroli zaskarżonej przez Rzecznika decyzji Mateusza Morawieckiego z 16 kwietnia.
Grażyna J. Leśniak
23.07.2020
Wybory
Pomysł podziału Mazowsza na dwa województwa jest nieracjonalny i szkodliwy. To manipulowanie granicami regionów z powodów politycznych - powiedział w czwartek Adam Struzik (PSL), marszałek województwa mazowieckiego. Zapowiedział obronę integralności województwa mazowieckiego.
Grażyna J. Leśniak
23.07.2020
Samorząd terytorialny
Polski rząd ma zapłacić po 34 tys. euro każdemu z Czeczenów, którym Straż Graniczna kilkadziesiąt razy odmówiła możliwości złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Wnieśli oni na Polskę skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i wygrali.
Krzysztof Sobczak
23.07.2020
Administracja publiczna

Rząd przekaże 12 mld zł na inwestycje lokalne

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse publiczne
W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych rząd proponuje udzielenie wsparcia samorządom na łączną kwotę 12 mld złotych - wynika z informacji przekazanych w czwartek przez wiceszefa MSWiA, pełnomocnika rządu ds. współpracy z samorządem Pawła Szefernakera. Potwierdził to premier Mateusz Morawiecki.
Krzysztof Sobczak
23.07.2020
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse publiczne

Będą pieniądze dla Polski, ale Unia spyta o praworządność

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Polski rząd świętuje zwycięstwo na unijnym szczycie - będą duże pieniądze dla naszego kraju, nie będzie natomiast żadnego ich warunkowania oceną praworządności. Zgoła inny obraz przedstawiają szefowie unijnych instytucji i polscy eksperci. Ich zdaniem nie będzie pieniędzy bez przestrzegania unijnych standardów demokracji i praworządności.
Krzysztof Sobczak
23.07.2020
Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Dodatek za trudne warunki pracy należy się nauczycielowi tylko wtedy, gdy faktycznie taką pracę wykonywał. Trudno, by nauczyciel praktycznej nauki zawodu szkół leśnych dostał pieniądze za pracę w lesie, jeżeli takie zajęcia się nie odbywały. Decyzje w zakresie organizacji pracy jednostki systemu oświaty podejmuje dyrektor tej jednostki - przypomina MEN.
Monika Sewastianowicz
23.07.2020
Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą
Straże gminne i miejskie powinny z mocy ustawy mieć gwarancję swego funkcjonowania. Korzystne byłyby zmiany, że rozwiązanie straży mogłoby następować tylko w przypadku, gdy przynajmniej 1/3 radnych wniosłaby pisemny wniosek w tej sprawie, a taki wniosek byłby zaopiniowany przez komisję rewizyjną rady – mówi Grzegorz Świetlik ze stowarzyszenia gmin na Mazowszu.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.07.2020
Samorząd terytorialny
Odniesienie do praworządności w tekście ze szczytu Unii Europejskiej jest jasne i czytelne - stwierdził w środę unijny komisarz sprawiedliwości Didier Reynders. I dodał, że Komisja Europejska przeanalizuje teraz różne opcje umożliwiające wznowienie prac legislacyjnych nad warunkowością między Radą a PE w celu ochrony budżetu UE i funduszu odbudowy.
Krzysztof Sobczak
22.07.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Samorządy, które straciły pieniądze w wyniku przymusowej restrukturyzacji banku PBS w Sanoku otrzymały subwencje w takiej samej wysokości - poinformował w środę wiceminister finansów Sebastian Skuza. Wyjaśnił, że wymagało to znalezienia specjalnej formuły prawnej, bo rachunki samorządów nie są objęte bankowymi gwarancjami.
Krzysztof Sobczak
22.07.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne
Na nocnym posiedzeniu komisji zdrowia do ustawy regulującej funkcjonowanie służby zdrowia podczas epidemii wprowadzono poprawkę, która ma umożliwić pokrycie kosztów wyborów, które nie odbyły się 10 maja. Chodzi o możliwość i zasady rozliczenia 70 mln zł wydanych na wydrukowanie pakietów do głosowania korespondencyjnego.
Monika Sewastianowicz
22.07.2020
Finanse publiczne Wybory

Sejm chce wyłączyć regułę wydatkową

Finanse publiczne Administracja publiczna
Do projektu nowelizacji ustawy o pracownikach delegowanych została przyjęta poprawka, która wyłączy inwestycje spod działania reguły wydatkowej. Zdaniem posłów Koalicji Obywatelskiej grozi to ogromnym deficytem. Poprawka została przygotowana przez sejmową komisję polityki społecznej i rodziny.
Krzysztof Koślicki
22.07.2020
Finanse publiczne Administracja publiczna

Minister zdrowia będzie bardziej kontrolował NFZ

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą jeszcze bardziej scentralizować Narodowy Fundusz Zdrowia i zmniejszyć samodzielność dyrektorów poszczególnych oddziałów na rzecz prezesa oraz ministra zdrowia. Tłumaczą, że ma to usprawnić działanie instytucji, zwłaszcza w czasie pandemii.
Katarzyna Nowosielska
22.07.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Prawo nie może działać wstecz. Tym samym nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która spowodowała zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości od 1 stycznia 2018 roku, jest niezgodna z Konstytucją. Do takiego wniosku doszedł w środę Trybunał Konstytucyjny.
Krzysztof Koślicki
22.07.2020
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Projekt nowelizacji budżetu znalazł się w wykazie prac rządu na trzeci kwartał 2020 roku. Przyczyną jest epidemia koronawirusa. Zmiany mają dotknąć zarówno dochodów, jak i wydatków państwa. Deficyt może wynieść nawet 100 miliardów złotych. Sejm nowelizacją ma zająć się we wrześniu.
Krzysztof Koślicki
22.07.2020
Finanse publiczne
Zniekształcenia kręgosłupa oraz wady stóp i kolan to najczęstszy problem zdrowotny wśród dzieci i młodzieży. Z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika, że gminy nie są świadome wagi profilaktyki wad postawy u uczniów, a współpraca szkół z rodzicami kuleje. Tornistry wciąż są za ciężkie, szkolne ławki niedostosowane, a rozpoznanie wad postawy u uczniów często nie skutkuje zaplanowaniem i organizacją zajęć gimnastyki korekcyjnej.
Agnieszka Matłacz
22.07.2020
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Po wyłączeniu przez wojewodę ze sprawy wojewódzkiego konserwatora zabytków nie wyznaczono inwestorowi podmiotu do nadzoru nad budową. Minister, który najpierw wskazał wojewodę jako właściwego do podjęcia decyzji o wyłączeniu, uznał jego postanowienie wyłączające za nieskuteczne, oświadczając, że nie będzie się do niego stosował.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.07.2020
Budownictwo

Kozłowski: Pieniądze za praworządność - jeszcze nie było w UE tak twardych reguł

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Opowieść o niedopuszczeniu podczas tworzenia unijnego porozumienia w sprawie nowego budżetu i funduszu odbudowy do wiązania funduszy z praworządnością, nie ma uzasadnienia. Nie znam nigdzie w prawie wspólnotowym tak prostego i bezpośredniego wyrażenia reguły „kto płaci, ten wymaga” – mówi Wojciech Kozłowski, radca prawny, partner w Dentons.
Krzysztof Sobczak
22.07.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Do Sądu Najwyższego wpłynęło 5,7 tys. protestów wyborczych. Tyle odnotowało biuro podawcze sądu do wtorkowego popołudnia, ale cały czas są one rejestrowane, w repertorium zarejestrowanych zostało dotąd ponad 3,5 tys. Protesty są rozdzielane tematycznie na różne grupy w celu przedstawienia Prokuratorowi Generalnemu i Państwowej Komisji Wyborczej
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.07.2020
Wybory
Zapis o praworządności warunkujący dostęp do funduszy znalazł się w porozumieniu ze szczytu UE w wersji łagodniejszej niż w projekcie, ale i tak jest on ważny, ponieważ po raz pierwszy Rada Europejska tak wyraźnie zaakcentowała, że poszanowanie dla rządów prawa w państwach członkowskich jest istotnym elementem ochrony interesów finansowych UE - twierdzi dr Tomasz Zalasiński,
Tomasz Zalasiński
21.07.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Trwający w Brukseli od piątku szczyt UE zakończył się we wtorek nad ranem porozumieniem w sprawie przyjęcia nowego budżetu Unii i utworzenia funduszu odbudowy po skutkach pandemii. Wypłaty środków z funduszu odbudowy oraz budżetu będą warunkowane przestrzeganiem standardów praworządności w państwach członkowskich, ale zasady tej kontroli mają dopiero powstać.
Krzysztof Sobczak
21.07.2020
Prawo unijne Koronawirus a prawo
Nie tylko w tytule, ale i w treści uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości trzeba wskazać, że dotyczy ona przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – stwierdziło Kolegium RIO w Lublinie.
Robert Horbaczewski
21.07.2020
Finanse samorządów Koronawirus a prawo

Uchwały anty-LGBT czekają na kolejne wyroki i orzeczenie NSA

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości
W zeszłym roku samorządy dość masowo przyjmowały uchwały "przeciwko ideologii lgbt", podjęto je na prawie jednej trzeciej obszaru Polski. Wiele z nich trafiło do sądów administracyjnych i nie wszystkie z nich przyjmują tłumaczenie, że takie akty nie dyskryminują ludzi, a są wyłącznie formą okazania sprzeciwu wobec propagowania szkodliwych, zdaniem samorządowców, treści.
Monika Sewastianowicz
21.07.2020
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości
Ustawa o prawach konsumenta wskazuje na prawo konsumenta, który zawarł umowę na odległość, do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, prawo to przysługuje jednak tylko konsumentowi, urząd gminy nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa - wyjaśnia Adam Błaszko, ekspert w LEX Administracja.
Adam Błaszko
21.07.2020
Samorząd terytorialny
W maju ubiegłego roku minister infrastruktury zapowiedział uregulowanie zasad poruszania się na elektrycznych hulajnogach, ale prace nad projektem utknęły. Alarm w tej sprawie podnosi Rzecznik Praw Obywatelskich, który podkreśla, że brak odpowiednich przepisów zagraża pieszym, bowiem użytkownicy hulajnóg poruszają się głównie po chodnikach.
Krzysztof Sobczak
20.07.2020
Administracja publiczna
Ministerstwo Finansów pracuje nad przepisami, na podstawie których nagrody wypłacane Powstańcom Warszawskim przez Radę miasta stołecznego Warszawy nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym. Zaniechanie poboru daniny obejmie świadczenia wypłacone od 16 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
Krzysztof Koślicki
20.07.2020
Finanse samorządów PIT
 • Aktualności
  • Zmiany w Prawie o ruchu drogowym są finansowo niekorzystne dla powiatów

   Po zmianie Prawa o ruchu drogowym powiaty może czekać duży ubytek finansowy, a ewentualne cięcia kosztów będą oznaczały pogorszenie jakości obsługi obywateli. Postulaty legislacyjne powiatów dotyczą utrzymania obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych, zachowania nalepki kontrolnej czy zniesienia karty pojazdu tylko przy jednoczesnym wprowadzeniu obowiązku zarejestrowania każdego nabytego pojazdu.
  • NIK: Brak pasów przeciwpożarowych przy liniach kolejowych groźny dla lasów

   NIK apeluje do Ministerstwa Infrastruktury o zmiany w przepisach, które pozwolą zapobiec nieprawidłowościom lub usprawnią realizację zadań dotyczących urządzania i utrzymania pasów przeciwpożarowych przy liniach kolejowych. Z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika, że w województwie lubuskim ponad 20 proc. pasów przeciwpożarowych przy liniach kolejowych pozostaje nieurządzonych, a blisko połowa istniejących była niewłaściwie utrzymana. To realne zagrożenie pożarowe.
  • Ochrona danych utrudnia znalezienie właściciela

   Do powiatowych i miejskich biur coraz częściej trafiają znalezione na ulicy lub w komunikacji miejskiej telefony, laptopy czy tablety. Ich pracownicy nie mają podstaw prawnych do uruchomienia takiego sprzętu - w celu ustalenia jego właściciela. Już samo przechowywanie nośnika to przetwarzanie danych osobowych. Urzędnicy ryzykują więc ciężkimi naruszeniami RODO.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Współdzielona mobilność powinna mieć grunt i fundament prawny

   Współdzieloną mobilność warto by było określić jako tę, z której można skorzystać, nie posiadając pojazdu. Przepisy powinny powstać głównie po to, żeby samorządy mogły wdrażać mechanizmy promujące tę formę mobilności. Dzisiaj muszą sobie radzić same, bo te kwestie nie są zdefiniowane – mówi Adam Jędrzejewski, prezes Stowarzyszenia Mobilne Miasto.
  • Adwokat Dębska: Lekceważenie praw cudzoziemców ukarane w Strasburgu

   Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w niedawnym wyroku przeciwko Polsce w sprawie odmowy udzielenia ochrony cudzoziemcom wyraźnie podkreślił, że po stronie rządu była zła wola. Wskazuje na to wiele czynników: nastawienie i polityka wobec cudzoziemców i takie przykłady jak uniemożliwienie rozmowy z adwokatem lub ignorowanie zabezpieczenia wydanego przez Strasburg
  • Ochrona sygnalistów w administracji publicznej szczególnie potrzebna

   Działania administracji mają największy wpływ na to, jak chronione są dobra wspólne obywateli i ich prawa, od niej zależy, w jaki sposób wykorzystuje się środki publiczne. Tam też jest większe prawdopodobieństwo ryzyk dla interesu publicznego. Tym bardziej pożądane jest są w niej procedury służące skutecznej identyfikacji i eliminowaniu nieprawidłowości – mówi Marcin Waszak,
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Nie każde opuszczenie mieszkania to podstawa do wymeldowania

   Wnioskodawca wystąpił o wymeldowanie żony i dzieci, ponieważ nie zamieszkiwali z nim od prawie siedmiu lat. Okazało się jednak, że opuścili oni mieszkanie, ponieważ doświadczali przemocy i agresji. Nie przeszkodziło to jednak wojewodzie w orzeczeniu o ich wymeldowaniu. Tymczasem powinien ocenić, czy zachowanie wnioskodawcy miało wypływ na trwałe i dobrowolne opuszczenie mieszkania.
  • WSA: Koszty większe, ale dobro niepełnosprawnego dziecka ważniejsze

   Gmina zwróci koszty przejazdu niepełnosprawnego dziecka do przedszkola, pod warunkiem że będzie to placówka najbliższa. Nie tylko w sensie odległości od miejsca zamieszkania, ale również realizacji indywidualnego toku nauczania - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
  • WSA: Rekompensata za bezczynność organu tylko w szczególnie drastycznych przypadkach

   Jeżeli organ dopuścił się bezczynności, to sąd administracyjny może zasądzić na rzecz skarżącego sumę pieniężną. Instytucja ta powinna być jednak stosowana w szczególnie drastycznych przypadkach. Konieczne jest przy tym wykazanie uszczerbku wynikającego z nieterminowego działania. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Gmina nie zmusi właściciela działki do skoszenia trawy

   Gmina może podjąć prawne kroki zobowiązujące właścicieli nieruchomości, jeżeli na terenie tych nieruchomości znajdują się odpady. Organ gminy nie dysponuje jednak żadnym narzędziem prawnym umożliwiającym mu ingerencję w estetykę nieruchomości - wyjaśnia Piotr Ćwiek, ekspert w LEX Administracja.
  • Gmina może udzielić pożyczki SPZOZ

   Systematyka regulacji prawnych ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym prowadzi do wniosku, że gmina może udzielić pożyczki samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. Zasady określa umowa pożyczki, w praktyce organ wykonawczy - wójt gminy, jest to bowiem stosunek cywilnoprawny, więc jest znaczna swoboda w określeniu warunków umowy pożyczki, w tym jej spłaty - wyjaśnia Marcin Nagórek, ekspert w LEX Administracja.
  • Gmina nie ma prawa do zwrotu towaru w ramach tzw. odstąpienia od umowy zawartej na odległość

   Ustawa o prawach konsumenta wskazuje na prawo konsumenta, który zawarł umowę na odległość, do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, prawo to przysługuje jednak tylko konsumentowi, urząd gminy nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa - wyjaśnia Adam Błaszko, ekspert w LEX Administracja.
  Zobacz więcej