Plan jest dokumentem rocznym, który określa, jakim budżetem na dany rok będzie dysponował NFZ. W projekcie określono również, jak zostanie rozdzielona kwota 183,6 mld złotych. Z tej puli przewidziano środki m.in. na:

  • podstawową opiekę zdrowotną: blisko 20 mld zł (wzrost o 12,5 proc. w porównaniu do 2024 r.)
  • ambulatoryjną opiekę specjalistyczną: ponad 16,7 mld zł (wzrost o 11,6 proc. do 2024 r.)
  • leczenie szpitalne: 95,8 mld zł (wzrost o 22 proc. do 2024 r.)
  • refundację leków: ponad 12 mld zł (wzrost o 22 proc. do 2024 r.)
  • opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień: ponad 6 mld zł (wzrost o 10,1 proc. do 2024 r.).

Jednocześnie utrzymanie samego Funduszu to 0,8 proc. całego budżetu, który jest do dyspozycji NFZ.

Więcej pieniędzy w  budżecie

Pieniądze na zdrowie zwiększono o 26 mld zł w porównaniu do tego roku, ponieważ NFZ prognozuje większe wpływy do budżetu. Jak wyjaśnia fundusz, po stronie przychodów projektu planu finansowego bierze się pod uwagę przede wszystkim wskaźniki makroekonomiczne, w tym dotyczące dynamiki wynagrodzeń i zatrudnienia w gospodarce narodowej i w sektorze przedsiębiorstw, które pokazują kondycję gospodarki. Łącznie ponad 20 wskaźników i liczne prognozy służą do opracowania projektu planu finansowego NFZ. Projekt jest oparty m.in. o szacunki dotyczące środków, które wpłyną do NFZ ze składki zdrowotnej oraz informacje o dotacjach z budżetu państwa. A te według prognoz mają rosnąć. Wyższe więc będą też przyszłoroczne wpływy do NFZ ze składki zdrowotnej. Te szacuje się na poziomie ponad 173 mld zł, czyli o blisko 20 mld zł więcej niż w 2024 r.

Do budżetu, którym będzie dysponował Fundusz w przyszłym roku, wejdą również środki z budżetu państwa. Udział tych środków w budżecie NFZ jest różny, w zależności od roku. W 2025 r. dotacja z budżetu państwa wyniesie 18,3 mld zł.

Projekt planu - i co dalej?

Prezes NFZ przekazał projekt planu finansowego do Sejmu i Rady  NFZ. Teraz zajmą się nim komisje zdrowia i finansów publicznych, a także Rada Funduszu. Ich opinia jest niezbędna do zatwierdzenia dokumentu. Ostatecznie plan, aby mógł obowiązywać, musi uzyskać akceptację ze strony ministra zdrowia i ministra finansów.