W styczniu i lutym 2024 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz resorty odpowiedzialne za realizację KPO oceniły stan jego wdrażania. Konsultacje społeczne projektu rewizji KPO trwały od 15 marca do 15 kwietnia 2024 r. Uczestniczyli w nich przedstawiciele strony samorządowej, organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni oraz gospodarczy. W ramach wszystkich działań konsultacyjnych łącznie zgłoszono ponad 1100 uwag od ponad 100 różnych podmiotów.  Raport z konsultacji został opublikowany na stronie internetowej MFiPR.

30 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła, przedłożoną przez Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, uchwałę w sprawie zmiany Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Następnie rewizja została przesłana do Komisji Europejskiej. Komisja miała dwa miesiące na jej formalną ocenę. 1 lipca br. zatwierdziła rewizję.

16 lipca br. planowane jest przyjęcie zmienionej decyzji wykonawczej przez Radę do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Publikacja decyzji nastąpi jeden-trzy dni po jej podjęciu i to zakończy proces rewizji. Na przełomie sierpnia i września Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje wysłać drugi i trzeci wniosek o płatność z KPO, a ich refundacja spodziewana jest pod koniec 2024 r.

Czytaj też w LEX: Łacny Justyna, Wyboista droga Polski przez kamienie milowe do krajowego planu odbudowy >

 

Polska opóźniona w realizacji KPO

W komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje, że rewizja KPO była konieczna ze względu na opóźnienia i zaległości pozostawione przez poprzedni rząd.

Rewizja KPO objęła 7 komponentów.

Dotyczyła 18 z 55 reform z czego

  • 12 z części grantowej
  • 6 z części pożyczkowej

39 z 56 inwestycji z czego

  • 26 z części grantowej
  • 13 z części pożyczkowej KPO.

Czytaj też w LEX: Zielona transformacja w KPO a zasada „niewyrządzania znaczącej szkody” >

 

Krajowy Plan Odbudowy - 56 inwestycji i 55 reform

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który składa się z 56 inwestycji i 55 reform. Ma wzmocnić polską gospodarkę oraz sprawić, że będzie łatwiej znosić wszelkie kryzysy.

Polska otrzyma z KPO 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym

  • 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji
  • 34,54 mld euro (154,81 mld zł)  w formie preferencyjnych pożyczek.

Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO jest przeznaczona na cele klimatyczne (44,96 proc.) oraz transformację cyfrową (21,28 proc.).

Zobacz szkolenie online w LEX: Zielona gospodarka w Krajowym Planie Odbudowy – korzyści dla gmin i gminnych jednostek organizacyjnych >