Jerzy Szafranowicz jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Skończył też studia MBA z zarządzania w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Był m.in. prezesem Centrum Rehabilitacji w Chorzowie, Dyrektorem Lecznicy Lekarzy Specjalistów Sanomed w Katowicach, dyrektorem katowickiego oddziału Medycyny Rodzinnej Warszawa. W latach 2009 - 2015 był dyrektorem Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Od lutego 2015 r. pełnił funkcję zastępcy prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych, odpowiedzialnego m.in. za zdrowie. W latach 2016 - 2019 pełnił funkcję dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach. Od 2019 r. był dyrektorem Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, oraz wiceprezesem Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. 

Oprócz Jerzego Szafranowicza, rolę podsekretarzy stanu w Ministerstwie zdrowia pełnią również: Urszula Demkow, Katarzyna Anna Kacperczyk oraz Marek Kos.