NFOŚiGW ogłosił w poniedziałek nabory na dofinansowanie projektów poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak podano, w przypadku inwestycji w budynkach zabytkowych, do naboru mogą przystąpić państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne, w tym szpitale i przychodnie. W przypadku budynków nie będących zabytkami o dotacje mogą ubiegać się tylko państwowe jednostki budżetowe.

Dofinansowanie na ocieplenie 

Jak poinformował NFOŚiGW, dotacje będą przyznawane na inwestycje dotyczące m.in. ocieplenia budynków, wykorzystania technologii odzysku ciepła, przyłączenia do sieci ciepłowniczej, instalacji OZE, wymiany oświetlenia na bardziej energooszczędne oraz modernizacji systemów wentylacji i klimatyzacji.

"Wspierane będą także elementy niewynikające z audytów energetycznych, jeżeli projekty realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym unijnej strategii Fali Renowacji. Dotyczy to w szczególności rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia powierzchni zielonych i rozwoju elektromobilności, np. punktów ładowania pojazdów elektrycznych" - dodano.

Możliwy będzie też montaż urządzeń do magazynowania energii oraz infrastruktury związanej z dostępnością, w tym podjazdów dla osób niepełnosprawnych. W projekcie możliwe jest także sfinansowanie wydatków na podnoszenie społecznej świadomości ekologicznej. Wszystkie prace muszą zostać zrealizowane do końca 2029 roku.(is/PAP)