Tym razem Prokuratura Krajowa skarży do Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrok WSA w Gliwicach unieważniający uchwałę "anty-LGBT" z Istebnej. Był to pierwszy wyrok po skargach Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwały samorządów w tej sprawie.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.09.2020
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości
Wysokość kwoty bazowej, na podstawie której obliczane są stawki wynagrodzeń nauczycieli, pozostanie w przyszłym roku na poziomie ustalonym w tegorocznej ustawie budżetowej na dzień 1 września 2020 r., a to oznacza brak zabezpieczenia środków finansowych w budżecie państwa na rok 2021 na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.
Krzysztof Sobczak
17.09.2020
Samorząd terytorialny
Po przekształceniu użytkowania wieczystego gruntu pod mieszkaniem we własność, osoby, które chcą prowadzić w domu działalność gospodarczą, mogą to robić, nie tracąc bonifikaty. Ważne jest, czy przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie oświadczyły zgodnie z prawdą o otrzymaniu pomocy de minimis. Jeśli korzystali, powinni się liczyć z możliwością kontroli
Katarzyna Kubicka-Żach
17.09.2020
Małe i średnie firmy
Śródmiejska strefa płatnego parkowania, automatyczna kontrola prędkości i tablice wskaźnikowe na drodze ekspresowej umieszczane przed pasem wyłączania - takie m.in. zmiany mają być wprowadzone do wykazu obowiązujących w Polsce znaków drogowych. Mają wpłynąć na sposób i zakres informacji przekazywanych kierującym pojazdami,
Krzysztof Sobczak
16.09.2020
Administracja publiczna
Z powodu epidemii i konieczności odbudowy gospodarki obniżka stawek VAT o 1 pkt proc. od 2021 roku nie byłaby uzasadniona. Takie stanowisko ogłosiła kancelaria premiera. Nowelizacja, nad którą Sejm zaczął w środę pracę, zwiąże obniżkę VAT z "trwale dobrą kondycją budżetu". Według obecnych kryteriów niższe stawki można byłoby wprowadzić już od stycznia 2021 roku.
Krzysztof Koślicki
16.09.2020
Finanse publiczne VAT
Projekt wprowadzający zapis, że nie popełnia przestępstwa osoba, która w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub prawo, jeżeli działa w interesie społecznym, ponownie został skierowany do sejmowej komisji. Opozycja chce odrzucenia projektu, bo wprowadzi on bezkarność władzy. Według wnioskodawców to przepisy dotyczące działalności w stanie wyższej konieczności.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.09.2020
Administracja publiczna

Fundusz Szerokopasmowy ma wesprzeć nowoczesne usługi łączności elektronicznej

Samorząd terytorialny Nowe technologie Małe i średnie firmy
Gminy, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, podmioty lecznicze i fundacje będą mogły otrzymać pieniądze z Funduszu Szerokopasmowego na budowę lub przebudowę szybkich sieci telekomunikacyjnych czy wykonywanie przyłączy u użytkownika końcowego. Budżet Funduszu Szerokopasmowego w 2020 roku wyniesie 87 milionów złotych,
Katarzyna Kubicka-Żach
16.09.2020
Samorząd terytorialny Nowe technologie Małe i średnie firmy

Szefowa KE zapowiada obronę unijnych wartości

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Będę nadal broniła tego i integralności naszych instytucji europejskich. Czy chodzi o prymat prawa europejskiego, wolność prasy, niezawisłość sądownictwa czy prawa mniejszości. Europejskie wartości nie są na sprzedaż - zadeklarowała w środę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
Krzysztof Sobczak
16.09.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Resort finansów przypomina, że od lipca prowadzony jest pilotaż programu współdziałania. Współpraca w praktyce ma polegać na pełnej przejrzystości rozliczeń, bieżącym kontakcie ze skarbówką i mniejszej liczbie kontroli. Do programu cały czas można się zgłaszać. Chęć współpracy z fiskusem wyraziło na razie kilkanaście podmiotów.
Krzysztof Koślicki
16.09.2020
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

NSA: Sprzedaż obiadów w szkolnej stołówce bez VAT

Samorząd terytorialny VAT Zarządzanie oświatą
Gmina nie jest podatnikiem VAT w związku ze świadczonymi usługami sprzedaży obiadów w szkolnej stołówce. W takiej sytuacji działa jako organ władzy publicznej, który realizuje swoje zadania własne. Nie można jej więc uznać za usługodawcę i zarzucić, że narusza zasady konkurencji. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził takie stanowisko
Dorian Lesner
16.09.2020
Samorząd terytorialny VAT Zarządzanie oświatą
Powstanie stały rządowo-samorządowy zespół zajmujący się monitorowaniem finansów oświaty, a jego skład będzie znany do końca września. Samorządowcy spotkali się w tej sprawie z ministrem edukacji i wiceministrem finansów na specjalnym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.
Hanna Hendrysiak
16.09.2020
Samorząd terytorialny

Rekonstrukcja rządu to wstęp do zwolnień w administracji

Administracja publiczna Prawo pracy Tarcza Antykryzysowa 2
Cięcia w urzędach państwowych pod hasłem zmian w ministerstwach – tak określają eksperci rządowe plany ograniczeń kosztów administracji. Pewnie nie mogą się czuć także członkowie korpusu służby cywilnej. Tymczasem nieprzemyślana likwidacja ministerstw nie zawsze przyniesie oszczędności.
Grażyna J. Leśniak Jolanta Ojczyk Katarzyna Kubicka-Żach
16.09.2020
Administracja publiczna Prawo pracy Tarcza Antykryzysowa 2

Szczepan Cofta: NFZ powinien mniej płacić za telefoniczne leczenie pacjentów

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Teleporady w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz w podstawowej opiece zdrowotnej – po okresie przejściowym - powinny być inaczej wyceniane. Zniechęciłoby to personel medyczny do ich nadużywania, gdyż mają one swoje ograniczenia – uważa dr hab. med. Szczepan Cofta - dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Józef Kielar
16.09.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Dopiero w tym tygodniu ma być opublikowane rozporządzenie w sprawie nowego projektu budowlanego. Na szczęście jego brak nie zablokuje inwestycji, ponieważ przez rok od 19 września, tego dnia wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego, do wniosków o pozwolenia można załączać projekty opracowane na starych zasadach.
Jolanta Ojczyk
16.09.2020
Administracja publiczna Budownictwo
W 2020 r. subwencja wynosi prawie 50 mld zł, a w momencie kiedy Prawo i Sprawiedliwość przyjmowało władzę było to nieco ponad 40 mld zł - powiedział we wtorek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Przyznał, że w tym czasie miała miejsce inflacja, ale jego zdaniem rząd i tak więcej teraz wydaje na szkolnictwo. Zdaniem szefa MEN wzrosły też inne dochody samorządów.
Krzysztof Sobczak
15.09.2020
Samorząd terytorialny
Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydana przez premiera decyzja o przygotowaniu wyborów przez Pocztę Polską rażąco naruszyła prawo. Sąd uznał nieważność decyzji i stwierdził, że naruszała ona m.in. Konstytucję, Kodeks wyborczy i ustawę o Radzie Ministrów.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.09.2020
Administracja publiczna Wybory

Pierwsze uchylone postanowienie odmawiające śledztwa o przekazaniu danych poczcie przez gminę

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Wybory
Sąd Rejonowy w Wągrowcu rozpoznał zażalenie Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska i uchylił postanowienie prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie przekazania danych osobowych wyborców Poczcie Polskiej S.A. przez wójta gminy Wapno. Do tej pory organizacja złożyła 162 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez gminy.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.09.2020
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Wybory
Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada, że pod koniec września przedstawi "recovery plan", który będzie dotyczył nie tylko zwiększenia dostępności, ale też odbudowy służby zdrowia po zawieszeniu wielu działań w związku z pandemią, a także z dużym przyrostem problemów zdrowotnych.
Krzysztof Sobczak
15.09.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Zarówno wójt gminy, jak i Samorządowe Kolegium Odwoławcze, uznały wniosek o umorzenie zaległości podatkowych za niezasadny. Ustalenia organów były jednak ogólnikowe i dowolne. Zaniechano bowiem zbadania wysokości wydatków ponoszonych w rodzinie podatnika. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Aleksandra Partyk
15.09.2020
Ordynacja Podatki i opłaty lokalne
Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej publicznego zakładu opieki zdrowotnej należy do zadań organu tworzącego, czyli do rady. Nie mogła ona więc przenieść tej kompetencji na prezydenta miasta. Nawet jeżeli żaden przepis prawa jej tego nie zabraniał. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Dorian Lesner
15.09.2020
Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Praca w służbie publicznej nie jest w sposób równy dostępna dla każdego, nabory są uznaniowe, a wybór osób na wyższe stanowiska odbywa się „po linii politycznej”. Prawo nie zobowiązuje do publikacji ogłoszeń o wakatach kierowniczych, więc urzędy ich nie upubliczniają. A to ogranicza liczbę kandydatów i jest niesprawiedliwe,
Katarzyna Kubicka-Żach
15.09.2020
Administracja publiczna
Z ustaleń wynika, że wnioskodawczyni przebywa na terenie gminy W. Na terenie tej gminy jest zatrudniona, a jej dzieci chodzą tam do szkoły. Wnioskodawczyni chce dalej zamieszkiwać na terenie tej gminy. Oznacza to, że ma ona tam miejsce zamieszkania, co ma znaczenie dla ustalenia właściwego organu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Aleksandra Partyk
15.09.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowuje Krajowy Plan Odbudowy, który jest warunkiem uzyskania wsparcia z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy. Według zapowiedzi resortu, wstępny projekt ma być gotowy do końca roku.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.09.2020
Prawo unijne Koronawirus a prawo
Związek Powiatów Polskich apeluje o pilne doprecyzowanie, czy wkład własny do inwestycji realizowanych z Funduszu Dróg Samorządowych może być finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z przepisami środki przeznaczane na realizację zadań na drogi nie mogą obejmować środków z budżetu państwa i budżetu UE. A z takich źródeł są pieniądze w RFIL.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.09.2020
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia oferowanego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację przez kadrę placówek wspierających - to cel projektu realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przy współpracy z Centrum Informatycznym Edukacji (CIE). Unijny grant przeznaczony na ten cel wynosi 50 mln zł.
Krzysztof Sobczak
14.09.2020
Szkoła i uczeń Nowe technologie

Część szpitali już bez szans na wykonanie kontraktów

Finansowanie zdrowia Zarządzanie Koronawirus a prawo
Od 20,3 proc. do 59,4 proc. waha się wartość wykonania przez szpitale ryczałtu za pierwsze półrocze 2020 r. Sytuacja poszczególnych szpitali jest w tym zakresie tak skrajnie różna, że niektóre z placówek bez problemu będą w stanie udzielić wszystkich świadczeń określonych w kontrakcie, inne zaś nie będą już miały możliwości nadrobienia zaległości
Krzysztof Sobczak
14.09.2020
Finansowanie zdrowia Zarządzanie Koronawirus a prawo

Rozwój sztucznej inteligencji szansą dla nauki i gospodarki

Administracja publiczna Nowe technologie Szkolnictwo wyższe
Nowe technologie i rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) mają coraz większy wpływ na budowanie potencjału narodowych gospodarek. Rząd uznał, że Polska także chce tę szansę wykorzystać, a przygotowywany program „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji” ma pomóc w realizacji tego zamierzenia.
Krzysztof Sobczak
14.09.2020
Administracja publiczna Nowe technologie Szkolnictwo wyższe
Jeżeli wójt jest na urlopie bezpłatnym i zawiesił wykonywanie obowiązków w swoim dotychczasowym miejscu pracy na okres sprawowania mandatu w gminie, nie można uznać, że narusza zakaz łączenia funkcji wójta z wykonywaniem innych funkcji. rada gminy nie może w takim wypadku stwierdzić wygaśniecia mandatu.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.09.2020
Samorząd terytorialny
Europejski Bank Inwestycyjny uruchomi dla Polski linię kredytową wysokości do 650 mln euro. Pieniądze będą mogły zostać wykorzystane do pokrycia sfinansowania inwestycji związanych z trwającą obecnie pandemią, m.in. zakupu oraz dostawy aparatury medycznej i niemedycznej, dostawę i produkcję leków, przekształcanie placówek i usług opieki zdrowotnej.
Katarzyna Redmerska
14.09.2020
Finansowanie zdrowia
Specustawa antycovidowa pozwalała na obchodzenie prawa budowlanego. Prawnicy uważają, że zablokowanie budowy osiedla "dla osób na kwarantannie" pod Puszczą Kampinowską w Starych Babicach jest praktycznie niemożliwe. A podobnych inwestycji jest więcej. Niektóre mogą doprowadzić nawet do zniszczenia zabytków. Zdaniem Ministerstwa Rozwoju to niedopuszczalne.
Jolanta Ojczyk
14.09.2020
Administracja publiczna Budownictwo