Wnioski o 500 plus do ZUS i przez internet - rząd przyjął projekt ustawy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podczas gdy dotychczas robiły to gminy. A wnioski można będzie składać tylko przez internet.
Robert Horbaczewski
01.09.2021
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna

Trwa nabór wniosków o "Dobry Start", ZUS wypłacił już ponad 1 mld zł

Domowe finanse Szkoła i uczeń Administracja publiczna
Rodzic lub opiekun ucznia, bez względu na osiągane dochody, może raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko w formie elektronicznej – przez PUE ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.
Agnieszka Matłacz
01.09.2021
Domowe finanse Szkoła i uczeń Administracja publiczna

Powiat zapłaci, jeśli apteka ma działać późno w nocy

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Zniesienie obowiązku całodobowych dyżurów aptek zakłada projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego. W zamian w porze nocnej apteki mają dyżurować w godzinach 21.00 - 23.00, a w dni wolne od pracy do 18.00. Za te dyżury zapłaci NFZ. Jeśli powiat uzna, że apteka ma działać dłużej, będzie musiał zapłacić. Samorządy protestują, bo uważają, że zapewnienie dostępności aptek nie powinno należeć do ich zadań.
Robert Horbaczewski
01.09.2021
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Żołnierz i pogranicznik na granicy, zanim przystąpi do pracy, składa przysięgę na wierność Konstytucji RP. Przysięga ta mówi, że jest on zobowiązany udzielić pomocy stosownej do przepisów obowiązujących w tym kraju, wynikających z Konwencji Genewskiej i art. 56 Konstytucji. W związku z tym nie udawajmy, że taki żołnierz nie popełnia przestępstwa umyślnego - mówi prof. Monika Płatek,
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.09.2021
Prawo karne Prawnicy Administracja publiczna

Apel samorządowców i organizacji w obronie szkoły

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
O zaniechanie prac nad zmianami dewastującymi polską szkołę, o szerokie konsultacje i dialog dla wypracowania programów wspierających polską szkołę, która jest w bardzo trudnej sytuacji po okresie nauki zdalnej w czasie pandemii i boryka się z wieloma wyzwaniami oraz problemami uczniów i nauczycieli - zaapelowali we wtorek samorządowcy, organizacje społeczne i związki nauczycielskie.
Krzysztof Sobczak
31.08.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Najmniej doświadczony w urzędzie zyskuje najszybciej

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Zdaniem resortu pracy podwyżka płacy minimalnej będzie kosztowała jednostki samorządu terytorialnego około 74 mln złotych. Samorządowcy uważają, że tę kwotę trzeba zwielokrotnić. Wskazują, że systematyczne podwyższanie pensji minimalnej powoduje spłaszczenie płac w samorządach, a to coraz bardziej zniechęca doświadczonych urzędników i specjalistów.
Robert Horbaczewski
31.08.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów

SN: Mniejsza nagroda roczna funkcjonariuszy w 2018 r.

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Brak przepisu przejściowego przy wprowadzaniu ustawy w życie nie zamyka pola interpretacji. Ustanie obowiązku składkowego na ubezpieczenie społeczne pracownika nie oznacza utraty obowiązku płacenia składek od nagrody rocznej, gdy funkcjonariusz Urzędu Celnego był zawodowo aktywny - taki jest sens uchwały Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższegp z 26 sierpnia br.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.08.2021
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Umowa o pracę osoby pełniącej funkcję publiczną stanowi informację publiczną. Z jej treści mogą wynikać kwestie dotyczące dysponowania majątkiem publicznym oraz zasady działania danej jednostki. Nie oznacza to jednak, że wyłączona zostaje ochrona prywatności. Organ powinien ustalić czy wnioskowana informacja jest niezbędna z punktu widzenia celów prawa do informacji
Dorian Lesner
31.08.2021
Administracja publiczna Prawo pracy RODO
Kontynuujemy dialog na temat praworządności i innych istotnych kwestii zarówno dla Polski, jak i UE z premierem Mateuszem Morawieckim - poinformowała w poniedziałek wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viera Jourova. I dodała, że czeka na szczegółowe informacje, w jaki sposób Polska zamierza wdrażać ostatnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE.
Krzysztof Sobczak
30.08.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Nowa ustawa ma podnieść rangę parków narodowych

Środowisko Administracja publiczna
Podkreślenie rangi parków narodowych w ochronie dziedzictwa przyrodniczego kraju, ale także ochrona dziedzictwa kulturowego - to główne cele ustawy, nad którą pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jak podkreśla minister Michał minister Kurtyka, park narodowy pozostanie najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce.
Krzysztof Sobczak
30.08.2021
Środowisko Administracja publiczna
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała w poniedziałek, że jej przewodniczacy Witold Kołodziejski wysłał do operatorów telewizyjnych zgodę na wpis do rejestru programu „TVN24” na koncesji Discovery Communications Benelux B.V. Z komunikatu KRRiT wynika, że nie jest to oczekiwana przez tę stację koncesja, ale decyzja pozwoli TVN24 na nadawanie w oczekiwaniu na koncesję.
Krzysztof Sobczak
30.08.2021
Administracja publiczna
Od 31 sierpnia strażnicy gminni i miejscy będą mogli karać mandatami osoby kierujące hulajnogami elektrycznymi oraz innymi urządzeniami transportu osobistego. Mandat do 500 zł strażnicy będą mogli wymierzyć za poruszanie się zbyt szybko po chodniku lub drodze dla pieszych, a także za nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu.
Robert Horbaczewski
30.08.2021
Prawo karne Administracja publiczna
Wprowadzenie co najmniej dwuletniego okresu przejściowego dla projektowanych zmian w systemie rozliczeń prosumentów wytwarzających energię z instalacji fotowoltaicznych postuluje Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Wskazuje, że nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii generuje potencjalne problemy w przypadku samorządów,
Robert Horbaczewski
30.08.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka, medycy rzadko inicjują procedurę „Niebieskiej Karty”. RPO napisał w tej sprawie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Rzecznik pyta,  jakie działania do tej pory podjął minister, by te statystyki zmienić. Dopytuje także o pomoc psychologiczną dla ofiar przemocy domowej.
Katarzyna Redmerska
30.08.2021

Gminy powinny doceniać audytorów wewnętrznych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Kontrola zarządcza
Zatrudnienie audytora wewnętrznego jest ściśle określone przepisami prawa i zależne od wartości planu finansowego. Jednak progi kwotowe nie mają znaczenia, jeśli chodzi o kwalifikacje audytora, bo im bardziej wszechstronny audytor, tym większa skuteczność jego pracy. Stosunkowo duża rotacja audytorów związana jest też często z niskimi warunkami płacowymi – mówi Patrycja Szulin,
Hanna Hendrysiak
30.08.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Kontrola zarządcza
Ceny materiałów budowlanych w ostatnich miesiącach znacznie wzrosły, w niektórych przypadkach nawet o kilkadziesiąt procent. Wykonawcy robót budowlanych w ramach zamówień publicznych składają już wnioski o zmianę ustalonej wysokości wynagrodzenia. Jednak nie w każdym przypadku taka zmiana będzie możliwa - twierdzi radca prawny Agnieszka Dudko-Romańczuk.
Agnieszka Dudko-Romańczuk
30.08.2021
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne

WSA: To nie wójt ustala zasady przyznawania nagród dla uczniów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Szkoła i uczeń
Wójt nie może wydać zarządzenia w sprawie trybu i zasad przyznawania nagród dla wyróżniających się uczniów. Uregulowanie tej materii należy do wyłącznej kompetencji rady gminy. Przekroczenie uprawnień upoważnia do wyeliminowania zarządzenia z obrotu prawnego, chyba że zachodzą przesłanki, aby ograniczyć się jedynie do stwierdzenia, że zostało ono wydane z naruszeniem prawa.
Dorian Lesner
30.08.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Szkoła i uczeń

Rząd wprowadza parapodatki i liczy dochody, o celach zapomina

Ordynacja Finanse publiczne Doradca podatkowy Administracja publiczna
Opłata od torebek foliowych miała ograniczyć ilość śmieci, podatek cukrowy – zmniejszyć spożycie cukru, opłata od tzw. małpek – alkoholu. Do budżetu wpływają z nich grube miliony, jednak, jak się okazuje, nikt już nie sprawdza, czy założone cele faktycznie są realizowane. Wiadomo natomiast, że... małpki urosły – by firmy nie musiały płacić podatku, sprzedają alkohol w większych butelkach.
Krzysztof Koślicki
30.08.2021
Ordynacja Finanse publiczne Doradca podatkowy Administracja publiczna
W niedzielę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w tym roku rząd przyjmie wielki program ubezpieczenia od klęsk żywiołowych. Polisy mają być powszechne i dostępne dla wszystkich rolników. Premier Morawiecki zapewnił, że nie będzie to program komercyjny.
Krzysztof Koślicki
29.08.2021
Administracja publiczna Rynek
Prezydent w sobotę w Stalowej Woli podpisał specustawę dotyczącą pozyskania gruntów leśnych pod inwestycje w Jaworznie i Stalowej Woli. Nowelizacja przepisów ma pozwolić na zamianę gruntów w tych miastach m.in. pod inwestycje związane z elektromobilnością. - Ustawa jest dedykowana tylko dwóm miejscom w Polsce, konkretnym działkom, oznaczonym w załączniku,
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.08.2021
Środowisko Administracja publiczna
Do 17 grudnia polski ustawodawca ma czas na implementowanie unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów. Jeżeli tego nie uczyni w terminie, to unijne przepisy będą stosowane w naszym kraju bezpośrednio. Miasta, starostwa i duże gminy nie czekają na rząd i same zaczęły tworzyć procedury chroniące sygnalistów, ale wątpliwości jest wciąż wiele.
Robert Horbaczewski
28.08.2021
Samorząd terytorialny Prawo unijne
Raport końcowy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego jest informacją publiczną. Zarówno ustawa Prawo lotnicze, jak i wydane na jej podstawie rozporządzenie w sprawie trybu pracy tego gremium nie zakłada ograniczeń w tym zakresie. Natomiast unijne prawo stanowi wprost, że raport podaje się do publicznej wiadomości w możliwie najkrótszym terminie.
Dorian Lesner
28.08.2021
Administracja publiczna
Sejmik Województwa Lubelskiego podtrzymał stanowisko w sprawie LGBT. Za uchyleniem było 14 radnych, przeciw – 17. Zwolennicy anulowania uchwały z 2019 roku mówili o możliwości utraty środków z UE. Marszałek województwa zapewnił, że nie ma takiego zagrożenia. 19 sierpnia taką samą decyzję podjął sejmik województwa małopolskiego.
Krzysztof Sobczak
27.08.2021
Administracja publiczna
Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że do 2029 roku do szpitali trafi 7 miliardów złotych z subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych. Te pieniądze mają być wydane na rozwój infrastruktury, ratownictwo medyczne i wymianę łóżek. Pierwsze konkursy mają być ogłoszone jeszcze do końca tego roku. Do rozdysponowania będzie 950 milionów złotych.
Jolanta Ojczyk
27.08.2021
Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Będzie podwyżka uposażeń funkcjonariuszy ABW

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
Z 3,86 do 3,97 ma wzrosnąć wielokrotność kwoty bazowej stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podwyżka ma urealnić jej wartość do rzeczywistej wysokości wynikającej z wielkości funduszu uposażeń funkcjonariuszy ujętej w ustawie budżetowej na rok 2021. Projekt rozporządzenia w tej sprawie właśnie został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.
Grażyna J. Leśniak
27.08.2021
Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
Przygotowanie pisma do urzędu wcale nie musi być wyzwaniem, a mimo to często nastręcza trudności. Jak skomponować pismo, jakich słów użyć i jak informować o sprawie? Akcja Masz Głos Fundacji Batorego 31 sierpnia organizuje bezpłatne webinarium „Ja i urząd. Jesteśmy w kontakcie”.
Robert Horbaczewski
27.08.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Część proponowanych przez resort sprawiedliwości zmian w Funduszu Sprawiedliwości nawiązuje pośrednio do ustaleń z naszego raportu, ale niektóre są sprzeczne z istotą naszych rekomendacji - poinformowała w piątek Najwyższa Izba Kontroli. Jako jedną z tych zmian sprzecznych z rekomendacjami NIK wymieniono umożliwienie finansowania zakupu nieruchomości ze środków Funduszu.
Krzysztof Sobczak
27.08.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Cyfryzacja po polsku - pozwolenie na budowę szybciej na papierze

Administracja publiczna Budownictwo Nowe technologie
Urzędy nie radzą sobie z cyfryzacją formalności budowlanych. Brakuje im dobrych komputerów, nie wszystkie mają również elektroniczny obieg dokumentów oraz oprogramowanie powiązane z ePuap-em. Na razie więc cyfryzacja istnieje głównie na… papierze. A tradycyjny sposób załatwiania pozwolenia na budowę jest wciąż i najlepszy, i najszybszy.
Renata Krupa-Dąbrowska
27.08.2021
Administracja publiczna Budownictwo Nowe technologie
Na oficjalnych stronach rządowych pojawiła się informacja o rozpoczęciu prac legislacyjnych nad zmianą przepisów prawa, które pozwolą na likwidację prawa użytkowania wieczystego. Czy istnieją realne szanse na powszechne i oparte o akceptowalne przez użytkowników wieczystych będących przedsiębiorcami, warunki finansowe, aby zlikwidować prawo użytkowania wieczystego?
Mirosław Narolski
27.08.2021
Prawo cywilne Administracja publiczna Budownictwo
Polska służba zdrowia jest przygotowana na czwartą falę koronawirusa – zapewnia wiceminister Waldemar Kraska. Ale z rozmów z przedstawicielami samorządów i dyrektorami szpitali wynika, że dokładnego planu nie ma. Część wojewodów rozmawia z szpitalami, ale nie wszyscy. A te boją się braków kadrowych, narzekają na brak wytycznych do prowadzenia terapii i długofalowej strategii.
Jolanta Ojczyk
27.08.2021
Zarządzanie Koronawirus a prawo