Senat opowiedział się podczas środowego głosowania za odrzuceniem w całości ustawy deregulacyjnej. Teraz wróci ona do Sejmu. Chodzi o ustawę o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

Czytaj: Senat odrzucił w całości ustawę "deregulacyjną">>

Wniosek o odrzucenie ustawy, zaakceptowany w środę przez senackie komisje, złożył we wtorek podczas debaty na posiedzeniu plenarnym Senatu Adam Szejnfeld (KO).

Przypomnijmy: 26 stycznia br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, nowelizującą m.in. ustawę o podatku od spadków i darowizn. Przewiduje ona znaczne podniesienie kwot wolnych w tym podatku od 1 lipca 2023 r. I wszystko byłoby pięknie, gdyby ustawodawca nie „przekombinował” wprowadzając limity darowizn od kilku osób. Zrodziło to obawy, że wszelkie darowizny, w tym na chore dzieci, otrzymywane w formie różnego rodzaju zrzutek internetowych spowodują konieczność zapłaty podatku w sytuacji przekroczenia tych limitów.

- Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn podwyższa kwotę wolną od podatku. Dzięki temu podatki będą niższe. Wprowadzone do niej górne kwoty limitów dla darowizn od kilku osób miały wyeliminować ewentualne nadużycia – tłumaczyło Ministerstwo Finansów.

Czytaj w LEX: Kowalski Radosław, Jak uniknąć zapłaty podatku od darowizn na przykładach? >

Chodzi o to, że jeśli wartość zbiórki przekazana przez wielu darczyńców jednemu organizatorowi przekroczy łącznie 54 180 zł, wówczas beneficjent musiałby zapłacić podatek. Obecnie, konieczność zapłaty podatku wystąpi jedynie od pojedynczych wpłat powyżej 5 308 zł, które pochodzą od osób nie spokrewnionych z beneficjentem zbiórki. Pojedyncze osoby wpłacają raczej mniejsze kwoty, natomiast łączne zbiórki dają często wysokie kwoty, stąd niekorzystny efekt nowelizacji.

 

Nowelizacja przewiduje z jednej strony podwyższenie kwot wolnych w każdej z trzech grup podatkowych, z drugiej zaś wprowadza limity tych kwot w okresie pięciu lat:

  • 36 120 zł (jest 10 434 zł) od jednej osoby lub 108 360 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 27 090 zł (jest 7 878 zł) od jednej osoby lub 81 270 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 18 060 zł (5 308 zł) od jednej osoby lub 54 180 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

- Górne limity darowizn od wielu osób wprowadzone zostały, żeby zapobiec możliwości prania pieniędzy. Istnieje bowiem ryzyko uniknięcia 75 proc. PIT od tzw. nieujawnionych dochodów poprzez deklarowanie ich otrzymania tytułem darowizn – tłumaczyło Ministerstwo Finansów.

Zobacz również: Darowizny: Fiskus nieugięty, orzecznictwo rozbieżne, MF nie widzi problemu >>

Postępowanie o nieujawnione dochody

- Postępowanie podatkowe w zakresie nieujawnionych dochodów może dotyczyć każdej osoby, która dokonuje wydatków większych niż uzyskiwane przychody. Organy podatkowe w swych systemach przechowują informację o kwotach wykazanych w zeznaniach podatkowych oraz o transakcjach, które podlegają podatkowi od czynności cywilno-prawnych. Gromadzą też dane o darowiznach i spadkach – zauważał Michał Cielibała, Prezes Zarządu Biura Rachunkowego BIUREX, twórca Akademii Podatkowej TaxMania.

Ekspert dodawał, że informacje te stanowią podstawę typowania do kontroli.

- Podatnicy od wielu lat mieli szansę na wykazanie sporych kwot, z darowizn które nie trzeba było zgłaszać naczelnikowi urzędu skarbowego. Obecna nowelizacja ustawy wprowadza limity darowizn od wielu osób, tym samym o wiele trudniej będzie się bronić przed zarzutami fiskusa – podkreślał Michał Cielibała.

Czytaj w LEX: Strzelec Dariusz, Dowody w postępowaniach w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów >

 


Nowelizacja korzystna, ale do poprawy

- Podatnicy od dawna oczekiwali na zwiększenie tzw. kwot wolnych w podatku od spadków i darowizn. Trzeba bowiem odnotować, że te wartości pozostawały na niezmienionym poziomie od wielu lat, co w połączeniu choćby z inflacją realnie i sukcesywnie obniżało ich znaczenie dla podatników. Moim zdaniem, nowelizację pozytywnie odbiorą osoby, dla których zdarzenia objęte podatkiem od spadków i darowizn to sytuacje incydentalne. Oceniam jednak, że zmiany nie są jednoznacznie pozytywne, a dla niektórych mogą być nawet krzywdzące - komentował z kolei Marcin Bodziony, doradca podatkowy z PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Spółka komandytowa.

Czytaj w LEX: Liżewski Sławomir, Postępowanie w przedmiocie dochodów nieujawnionych - krok po kroku >

 

Limit nabyć od wielu osób niekorzystny

Choć rośnie kwota wolna dla nabyć od jednej osoby - wskazywał ekspert - to równolegle pojawia się nieznany do tej pory limit kwoty wolnej w przypadku nabyć od wielu osób.

- Dotknie on przykładowo wszystkich otrzymujących wiele mniejszych darowizn, które po zsumowaniu wygenerują kwotę przekraczającą limit dla nabyć od wielu osób. Dotyczy to choćby tych, którzy pozyskują środki w ramach różnego rodzaju zbiórek. Ministerstwo Finansów zapowiedziało doprecyzowanie przepisów tak, aby nowelizacja była neutralna dla zbiórek na cele charytatywne. Pytanie jednak, jaki będzie ostateczny kształt zmian i co z tymi, którzy korzystają z hojności innych osób, ale ich zbiorki nie zostaną uznane za zbiórki w celach charytatywnych? Niefortunność nowelizacji może być destrukcyjna dla idei crowdfundingu” – podkreślał Marcin Bodziony.

Zobacz procedury w LEX:

Dotychczas zbiórki zazwyczaj bez podatku

Kolejny ekspert podobnie oceniał nowelizację.

- Samo podwyższenie kwot wolnych oceniam pozytywnie. Obowiązujące limity nie były zmieniane od 2000 r. (poza podwyższeniem kwot wolnych od podatku w stopniu odpowiadającym wzrostowi cen w październiku ub.r.)  Minęły już 23 lata, dlatego realna ich wysokość znacząco spadała na skutek inflacji. Negatywnie oceniam natomiast wdrożenie zbiorczych limitów dla darowizn od kilku osób – podkreślał Piotr Prokocki, doradca podatkowy.

Jego zdaniem, budzi to szczególne zastrzeżenia w odniesieniu do darowizn realizowanych przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej.

- Wprowadzenie zbiorczego limitu wolnych od podatku darowizn realizowanych pomiędzy osobami zaliczanymi do tej grupy uderzy w zbiórki publiczne, w tym realizowane za pośrednictwem portali internetowych. Dotychczas organy podatkowe prezentowały korzystne stanowisko, zgodnie z którym – w przypadku tego rodzaju zbiórek - możemy przyjąć, iż każda darowizna realizowana jest przez inną osobę (jeżeli z danych przekazanych nam przez portal prowadzący zbiórkę nie wynika nic innego). Opodatkowaniu podlegały w praktyce wyłącznie jednorazowe przelewy, których wysokość przekraczała kwotę 5308 zł – podkreślał Piotr Prokocki.

Zauważa on, że opodatkowanie pojawiało się przy tego rodzaju zbiórkach bardzo rzadko. Wprowadzenie zbiorczego limitu spowodowałoby jednak drastyczny wzrost opodatkowania takich zbiórek.

 - Jeżeli nowe (zbiorcze) limity nie będą obejmowały zbiórek na cele charytatywne, negatywne skutki nowej regulacji nie będą mocno odczuwalne przez najbardziej potrzebujących – twierdził Piotr Prokocki.

Sprawdź: Jakie skutki podatkowe niesie za sobą wystawienie usługi na aukcji charytatywnej? >