Jeśli zmiany zostaną podpisane przez prezydenta, podatku od zbiórek charytatywnych nie będzie. Senat przyjął bowiem bez poprawek zmiany przepisów w zakresie podatku od spadków i darowizn. O lipca zaczną więc obowiązywać nowe, wyższe limity zwolnień z podatku. Nie będzie jednak konieczności sumowania darowizn pochodzących od wielu osób. To kolejny i chyba już przedostatni odcinek zamieszania z opodatkowaniem zbiórek charytatywnych.

Czytaj w LEX: Sankcyjny podatek od spadków i darowizn oraz PCC w kontekście ustaleń w sprawie nieujawnionych przychodów >

Zobacz również: Żona nie zapłaci podatku od darowizny otrzymanej przez męża >>

Przypomnijmy: W piątek 14 kwietnia, odbyło się głosowanie na senackim wetem do zmian w opodatkowaniu spadków i darowizn. Odrzucone zostało weto Senatu dotyczące ustawy deregulacyjnej, czyli ustawy likwidującej zbędne bariery administracyjne i prawne. W czwartek, 20 kwietnia, została ona podpisana przez prezydenta, a 27 kwietnia opublikowano ją w Dzienniku Ustaw. Zmiany w zakresie podatku od spadków i darowizn miały wejść w życie 1 lipca br. Częściowo są korzystne. Będą bowiem wyższe limity zwolnień z podatku od spadków i darowizn. Z brzmienia nowych przepisów wynika jednak, że jeśli zebrane z darowizn od wielu osób pieniądze przekroczyłyby kwotę 54180 zł, pojawiłaby się jednak konieczność zapłacenia podatku. Chodzi bowiem o to, że od lipca 2023 r. opodatkowaniu ma podlegać nabycie przez nabywcę własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie pięciu lat, począwszy od dnia 1 lipca 2023 r. oraz w każdym kolejnym okresie pięciu lat:

  • 36120 zł od jednej osoby lub 108360 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 27090 zł od jednej osoby lub 81270 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 18060 zł od jednej osoby lub 54180 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Jeśli zatem zebrane z darowizn od wielu osób pieniądze przekroczą kwotę 54180 zł, pojawi się konieczność zapłacenia podatku. Dzięki czwartkowej decyzji Senatu, przepisy w tym kształcie nie wejdą jednak w życie.

Zobacz procedury w LEX:

Podstawa opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn - spadkobranie >

Podstawa opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn - darowizna >

 


Przyjęte w czwartek zmiany mają doprowadzić do likwidacji opodatkowania darowizn pochodzących od wielu osób. Zmiany zawarte są w przepisach dotyczących zmian w podatku od towarów i usług - pakiecie Slim VAT 3, który także ma wejść w życie 1 lipca. Jeśli prezydent je podpisze, podatku od zbiórek jednak nie będzie.

Zobacz procedurę w LEX: Nieujawnione źródła przychodu >

Od lipca opodatkowaniu będzie podlegało nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

  • 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 5733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Czytaj w LEX: Udokumentowanie dokonania darowizny jako warunek zwolnienia od podatku od spadków i darowizn > 

Sprawdź odpowiedzi ekspertów na pytania: