Przekazywanie wskazanych pieniędzy nie stanowi darowizny, a w konsekwencji nie musi być zgłaszane naczelnikowi urzędu skarbowego.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny. Dotyczy to, między innymi, darowizn dokonywanych pomiędzy małżonkami, w tym małżonkami, między którymi istnieje rozdzielność majątkowa (np. wyrok NSA z 25 stycznia 2013 r., sygn. akt I FSK 1125/11).

 

Nie każde przekazanie pieniędzy to darowizna

Nie zawsze jednak otrzymywane nieodpłatnie pieniądze mają charakter darowizn. Przykładowo, nie uważa się za przekazywanie darowizn przekazywania środków pieniężnych tytułem realizacji obowiązku alimentacyjnego wynikającego z przepisów ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (przykładowo interpretacja indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 września 2016 r., nr 2461-IBPB-2-1.4515.243.2016.2.HK).

Mając to na uwadze zauważyć należy, że w myśl art. 27 krio, oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Z treści pytania wynika, że przekazywanie małżonce pieniędzy, o których mowa, następuje w wykonaniu tego właśnie obowiązku. W związku z tym ich przekazywanie nie stanowi darowizny, a w konsekwencji nie musi być zgłaszane naczelnikowi urzędu skarbowego (w szczególności celem spełnienia warunku zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy).

Czytaj więcej w LEX: Darowizna środków pieniężnych między małżonkami posiadającymi wspólne konto a zwolnienie podatkowe - komentarz praktyczny >>>

Czytaj więcej w LEX: Darowizny na rzecz członków rodziny jako sposób unikania opodatkowania >>>

Czytaj więcej w LEX: Darowizna a przekazanie przedsiębiorstwa między małżonkami >>>

Zobacz również: Darowizny: Fiskus nieugięty, orzecznictwo rozbieżne, MF nie widzi problemu >>