Rzecznik praw obywatelskich, prof. Marcin Wiącek w piśmie do minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej zasugerował  doprecyzowanie przepisów lub o ujednolicenie wykładni ustawy o podatku od spadków i darowizn w relacjach między członkami najbliższej rodziny. Wprawdzie przepisy ustawy wyraźnie przewidują w takich przypadkach zwolnienie z tej daniny, ale między podatnikami a fiskusem powstają spory na tle dokumentowania takich darowizn.

Czytaj też: Darowizna środków pieniężnych między małżonkami posiadającymi wspólne konto, a zwolnienie podatkowe >>>

Czytaj też: Darowizny - inflacyjna waloryzacja kwoty wolnej od podatku>>

Przepisy mówią, że w sytuacji, gdy wartość darowizn z ostatnich pięciu lat przekracza 9637 zł, należy udokumentować otrzymanie środków pieniężnych dowodem przekazania ich na rachunek płatniczy nabywcy. Nie jest przy tym jasne, czy konieczne jest udokumentowanie przekazania środków pieniężnych wyłącznie przelewem, czy też możliwa jest wypłata środków gotówką, a następnie wpłata ich na rachunek nabywcy. W sytuacji zaś przekazania środków gotówką powstaje kolejne pytanie, kto powinien dokonać takiej wpłaty pieniędzy, czy może to zrobić sam obdarowany, czy też musi jej dokonać wyłącznie darczyńca?

Rzecznik podaje praktyczne przykłady, w których np. osoby w podeszłym wieku, niekorzystające z bankowości, przekazywały pieniądze swoim dzieciom i spotykały się z odmową zastosowania zwolnienia. Z kolei sądy administracyjne uznawały, że sposób dokonania transferu pieniędzy ma tu drugorzędne znaczenie. Interpretowały przepisy w ten sposób, by dopuszczalna była także wpłata gotówki przez obdarowanego na własny rachunek. RPO podkreśla jednak, że zdarzają się też niekorzystne dla podatników rozstrzygnięcia sądów.

Czytaj też: Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nabycia w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy >>>

W ocenie Rzecznika, zwolnienie z podatku od darowizn dla najbliższej rodziny ma wymiar społeczny, bowiem zmierza do ochrony interesów majątkowych członków najbliższej rodziny. Cel ten niewątpliwie jest spójny z konstytucyjną zasadą ochrony rodziny, ale także i z obowiązkiem państwa uwzględniania w swej polityce społecznej i gospodarczej dobra rodziny.

Dlatego Marcin Wiącek sugeruje w piśmie do MF rozważenie podjęcia prac legislacyjnych w celu doprecyzowania przepisów. Jako alternatywne rozwiązanie wskazuje podjęcie działań zmierzających do ujednolicenia wykładni ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgodnej z korzystnym dla obywateli orzecznictwem sądów administracyjnych.

Czytaj też: Darowizny na rzecz członków rodziny jako sposób unikania opodatkowania >>>