Z dniem 1 stycznia 2023 roku weszła w życie duża nowelizacja przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Część zmian dotyczy tzw. estońskiego CIT. Korzystanie z preferencyjnego opodatkowania dochodu będzie teraz łatwiejsze. Prawnicy chwalą, że duża część regulacji została doprecyzowana. Zauważają jednak, że zmiany mogłyby sięgnąć jeszcze dalej.
Krzysztof Koślicki
05.01.2023
CIT Doradca podatkowy Spółki

Nowe usługi w zakresie zezwoleń akcyzowych

Akcyza Rachunkowość Doradca podatkowy
Od 2 stycznia 2023 roku na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) zostały udostępnione nowe usługi w zakresie elektronicznego składania wniosków o wydanie, zmianę lub cofnięcie zezwoleń akcyzowych. Chodzi m.in. o prowadzenie składu podatkowego i nabywanie wyrobów akcyzowych.
Krzysztof Koślicki
04.01.2023
Akcyza Rachunkowość Doradca podatkowy
Fakt wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej i przeznaczenie ich do najmu prywatnego będą neutralne podatkowo i nie spowodują konieczności korygowania VAT. Nieruchomości muszą jednak być w dalszym ciągu wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT.
Malwina Pasternak-Janik
04.01.2023
Domowe finanse VAT Doradca podatkowy
Od stycznia 2023 roku obowiązują nowe zasady składania PIT-2 i innych formularzy-oświadczeń służących rozliczaniu zaliczek na PIT przez pracodawców. Z tematem po raz pierwszy muszą się zapoznać zatrudnieni na umowach o dzieło i zleceniach. Według nowych zasad, w niektórych sytuacjach druki muszą wypełnić również oni. Duże zmiany dotyczą jednak także pracowników. Piszemy o nich również w Tax Alert.
Krzysztof Koślicki
04.01.2023
PIT Rachunkowość Polski Ład
W ramach tegorocznej edycji akcji „Poprawmy prawo” jeden z Czytelników zwrócił uwagę na kwestię obowiązkowej rejestracji do VAT-UE. Twierdzi on, że przy sporadycznych transakcjach zagranicznych, to wymóg zbyt czasochłonny i niepotrzebny. Doradcy podatkowi zgadzają się z tymi argumentami i postulują zmianę prawa. Podkreślają jednak, że czasami dokonanie rejestracji może być opłacalne.
Krzysztof Koślicki
04.01.2023
VAT Rachunkowość Poprawmy prawo

Skarbówkę czeka modernizacja i podwyżki

Ordynacja VAT Administracja publiczna
Rząd chce zapewnić stabilne finansowanie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Do końca 2025 roku kontynuowany będzie program, który zapewni modernizację KAS. Chodzi też o podniesienie poziomu konkurencyjności zatrudnienia, m.in. poprzez podniesienie wynagrodzeń i uposażeń, w tym osobom zatrudnianym lub przyjmowanym do Służby Celno-Skarbowej.
Krzysztof Koślicki
03.01.2023
Ordynacja VAT Administracja publiczna
We wtorek, 3 stycznia, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Celem zmian ma być m.in. usprawnienie egzekucji administracyjnej. Chodzi też o umożliwienie przymusowego dochodzenia należności związanych z VAT.
Krzysztof Koślicki
03.01.2023
Ordynacja VAT Doradca podatkowy
Fundacje rodzinne, które będą miały charakter holdingowy i będą osiągać głównie zyski pasywne, będą mogły skorzystać z zasad estońskich. Dotychczas spółki o takim charakterze nie mogły korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT. Kto jeszcze zaoszczędzi na podatkach, korzystając z fundacji rodzinnych? Zapytaliśmy ekspertów.
Wiesława Moczydłowska
03.01.2023
CIT Doradca podatkowy Finanse
Zasada swobody umów co do wysokości wynagrodzenia za korzystanie ze służebności przesyłu jest wyłączona. Strony nie mogły inaczej unormować wzajemnego rozliczenia zapłaty wynagrodzenia. Natomiast pozwana spółka energetyczna była zobligowana do wyrównania wynagrodzenia za korzystanie ze służebności przesyłu z powodu korekty deklaracji podatkowej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.01.2023
Prawo cywilne Podatki i opłaty lokalne Prawo gospodarcze
Minister Finansów przedłużył do końca 2024 r. termin obowiązywania rozporządzenia zwalniającego kredytobiorców walutowych z podatku PIT od części dochodów związanych z kredytem mieszkaniowym. Rozporządzenie obejmuje również preferencje w zakresie podatku CIT po stronie kredytodawców.
Krzysztof Sobczak
02.01.2023
PIT Kredyty frankowe
Komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej jest od 1 stycznia 2023 roku objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Dla celów tych ubezpieczeń jest on traktowany jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
02.01.2023
Ubezpieczenia społeczne Spółki
W poniedziałek, 2 stycznia 2023 roku, wystartowała 20. jubileuszowa edycja Konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”. Akcja skierowana jest do przedsiębiorców. W specjalnej ankiecie mogą oni ocenić m.in. jakość obsługi w urzędach skarbowych oraz łatwość komunikacji i kompetencje pracowników.
Krzysztof Koślicki
02.01.2023
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Budzące wiele kontrowersji przepisy tzw. prawa holdingowego miały usprawnić działanie grup spółek. Jednak eksperci sugerują, że przepisy te należałoby w ogóle wykreślić z ustawy, albo w znacznym stopniu zmienić. Mogą być bowiem opacznie rozumiane i stosowane do zupełnie innych celów, niż te deklarowane przez rządowych projektodawców.
Paweł Rochowicz
02.01.2023
Spółki Prawo gospodarcze

Podatnik-przedsiębiorca nie może się bogacić kosztem konsumenta

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo unijne
Podatnik, który stosował niewłaściwą stawkę VAT przy sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych i uzyskał Wiążącą Informację Stawkową, że może stosować stawkę niższą, nie ma możliwości korekty i wystąpienia o zwrot nadpłaconego VAT. Zdaniem skarbówki, taka możliwość doprowadziłaby do bezpodstawnego wzbogacenia tego podatnika kosztem konsumenta i budżetu państwa.
Wiesława Moczydłowska
02.01.2023
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo unijne

Nowy Rok tradycyjnie pełen zmian w prawie

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Domowe finanse Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze
Ustawodawca przyzwyczaił nas, że początek każdego roku wymaga zapoznania się z mnóstwem zmian w obowiązujących przepisach. Tegoroczne nowelizacje dotkną niemal każdego aspektu prawa. Od 1 stycznia obowiązują m.in. nowe zasady rozliczania wynagrodzeń, najmu, czy płacenia podatku w oparciu o tzw. estoński CIT. Zmiany dotkną także np. zatorów płatniczych, zasad składania reklamacji i wymiaru sprawiedliwości.
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Nocuń Krzysztof Koślicki Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha Renata Krupa-Dąbrowska Wiesława Moczydłowska Robert Horbaczewski
01.01.2023
Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Domowe finanse Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze
Z początkiem stycznia 2023 roku uchylone zostały przepisy o pośrednich transakcjach rajowych. Podniesione zostały progi dokumentacyjne dla bezpośrednich transakcji rajowych realizowanych zarówno z podmiotami powiązanymi jak i niepowiązanymi. Będzie też nowa wersja formularza TPR. Wzrosły jednak kary za brak dokumentacji cen transferowych.
Krzysztof Koślicki
01.01.2023
CIT Doradca podatkowy
Od Nowego Roku rzecznik finansowy będzie mógł brać udział we wszystkich postępowaniach cywilnych istotnych z punktu widzenia klientów podmiotów rynku finansowego, a nie tylko tych dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych. Większe środki fnansowe trafią też na edukację finansową.
Regina Skibińska
31.12.2022
Prawo gospodarcze Finanse
Już od stycznia przyszłego roku podatnicy będą mieli możliwość przekazania na rzecz organizacji pożytku publicznego 1,5 proc. swojego podatku dochodowego, zamiast dotychczasowego 1 proc. Zwiększona stawka będzie miała zastosowanie już do zeznań podatkowych składanych za 2022 rok. Pewne ułatwienia wprowadzono dla emerytów i rencistów.
Wiesława Moczydłowska
31.12.2022
Domowe finanse PIT
Mówi się: do trzech razy sztuka. Coś w tym jest, ponieważ to już trzeci rok z rzędu, kiedy okres Świąt Bożego Narodzenia oraz koniec kalendarzowego roku są tak aktywne dla doradców podatkowych realizujących dla swoich klientów obowiązki dokumentacyjne i raportowe z zakresu cen transferowych – pisze Radosław Chudy, prawnik.
Radosław Chudy
30.12.2022
CIT Doradca podatkowy
Resort finansów przypomina, że od rozliczenia 2022 roku PIT-28 i PIT-28S składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Ryczałt za grudzień 2022 r. oraz za ostatni kwartał 2022 r. trzeba natomiast rozliczyć do końca lutego 2023 roku. W kolejnych latach ryczałt ma być płatny do 20. stycznia następnego roku podatkowego.
Krzysztof Koślicki
30.12.2022
PIT Rachunkowość
Obejmując funkcję przewodniczącej w 2018 r. zdawałam sobie sprawę, że nie będzie łatwo, ale rzeczywistość przerosła nawet moje wyobrażenia. Samodzielnie przygotowałam ponad 4,5 tys. zestawów po 10 pytań każdy na egzaminy ustne. I to zasadniczo – ręcznie dokonując wyboru z opublikowanego „Wykazu”. Dopiero w ostatnim roku kadencji z pomocą przyszli mi informatycy – mówi prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic.
Wiesława Moczydłowska
30.12.2022
Prawnicy Doradca podatkowy
Zgodnie z treścią przepisów ustawy o VAT, podatnik ma obowiązek wystawiać fakturę dokumentującą sprzedaż - odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług. Zasada ta dotyczy także podmiotów działających w ramach umowy o współorganizacji wydarzeń kulturalnych. Potwierdza to niedawna interpretacja podatkowa.
Malwina Pasternak-Janik
29.12.2022
VAT Rachunkowość
1 stycznia 2021 roku wszedł w życie art. 27c ustawy o CIT, ustanawiający obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o strategii podatkowej realizowanej przez największych podatników. Dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na publikację sprawozdania z realizowanej strategii podatkowej (za 2021 rok), upływa 31 grudnia 2022 roku.
Katarzyna Rybak Piotr Świstak
29.12.2022
Ordynacja CIT Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów przedstawiło dane o wpływach z PIT za 2021 rok. Z danych wynika, że łączny dochód podatników płacących PIT przekroczył 1,1 bln zł. Co ważne, był to ostatni rok obowiązywania prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku, z czego skorzystało 21,5 mln podatników – pisze dr Antoni Kolek.
Antoni Kolek
29.12.2022
Domowe finanse PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Koniec rządowej tarczy antyinflacyjnej oznacza, że wygasną dotychczasowe preferencje w VAT dla paliw, gazu i energii elektrycznej. Ministerialne rozporządzenie utrzymuje natomiast zerową stawkę na żywność i pomoc dla Ukrainy. Gospodarstwa domowe o niskich dochodach będą mogły jednak odzyskać kwotę VAT od gazu.
Paweł Rochowicz
29.12.2022
VAT Akcyza
Zastąpienie obecnego, 95-proc. zwolnienia dywidendowego pełnym stuprocentowym zwolnieniem, możliwość tworzenia polskiej spółki holdingowej również przez prostą spółkę akcyjną, łagodniejsze warunki skorzystania ze zwolnienia – to korzystne zmiany wchodzące w życie z początkiem przyszłego roku. Eksperci wskazują, że pewne warunki i wymogi jednak pozostają i wymagają pilnego urealnienia.
Wiesława Moczydłowska
29.12.2022
CIT Doradca podatkowy Spółki

Najem 2023 - czas na analizę umów z najemcami

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Nowy rok przynosi istotne zmiany w zakresie opodatkowania wynajmu nieruchomości. Eksperci radzą, żeby podatnicy przeanalizowali umowy z najemcami i dokonali w nich ewentualnych zmian, tak aby sprecyzować, że koszty mediów, które fizycznie opłaca wynajmujący, są zwracane przez najemcę. Tego rodzaju zapisy pozwolą na wyłączenie tych kwot z zakresu przychodów podlegających opodatkowaniu.
Wiesława Moczydłowska
28.12.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład
WSA, stwierdzając wbrew temu, czego żądał skarżący i wbrew treści skargi, że zarówno wierzytelność, jak i środki otrzymane w wyniku jej realizacji powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, wyszedł poza skargę. Przekroczył zatem uprawnienie, które daje mu prawo. Do takiego wniosku doszedł niedawno Naczelny Sąd Administracyjny w ciekawej sprawie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu przy rozbiórce World Trade Center.
Wiesława Moczydłowska
28.12.2022
Prawnicy Ordynacja PIT Doradca podatkowy
Aż 67 procent przedsiębiorstw uważa, że w ostatnich sześciu miesiącach, pogorszyły się warunki prowadzenia biznesu. 28% nie widzi znaczącej zmiany, a dla 5% warunki się poprawiły. Najbardziej krytycznie oceniają rzeczywistość średnie firmy. Jeszcze gorsze są nastroje przedsiębiorców odnośnie prowadzenia firmy w kontekście zmian w prawie i działań administracji.
Krzysztof Sobczak
27.12.2022
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Czy prawnik powinien podejmować się wszystkich zleceń, jakie przynosi mu rynek? Zasady etyczne adwokatów i radców prawnych wykluczają prowadzenie spraw, w których mogłoby dojść do konfliktu interesów. Jednak w praktyce podjęcie się lub odmowa prowadzenia spraw konkretnego klienta zależy też od innych czynników: spodziewanego zarobku, zyskania renomy albo działalności pro bono.
Paweł Rochowicz
27.12.2022
Prawnicy Doradca podatkowy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski