Ministerstwo Finansów twierdzi, że tzw. minimalny CIT, czyli podatek od strat, nie obejmuje podmiotów prowadzących działalność leczniczą, bo ceny ich usług są regulowane. Z taką interpretacją nie zgadzają się jednak ich właściciele i prezesi. Bo nie obejmie ona wszystkich świadczeń i podmiotów, a po drugie nie jest wiążąca.
Jolanta Ojczyk
16.02.2022
CIT Spółki Finansowanie zdrowia
Z rządu cały czas płyną informacje, że w najbliższym czasie przepisy Polskiego Ładu zostaną zmienione. Zmiany w rozliczeniach PIT wprowadzane w trakcie roku muszą być jednak korzystne dla podatników. Zdaniem doradców podatkowych, z realizacją tej zasady może być problem. Może się też okazać, że wybrana forma opodatkowania dochodów po zmianach może okazać się niekorzystna.
Krzysztof Koślicki
15.02.2022
Ordynacja PIT Polski Ład

Podatek od nieruchomości za domek letniskowy zależy od konstrukcji i kwalifikacji budynku

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Domowe finanse
Opodatkowanie domków letniskowych podatkiem od nieruchomości zawsze było przedmiotem niejasności. Sprawa jest o tyle istotna, że od kwalifikacji przedmiotu opodatkowania zależy wysokość płaconego podatku. Tymczasem w tej kwestii pojawiają się od lat wątpliwości w zakresie podstawowych zagadnień, których ustalenie jest kluczowe dla stwierdzenia prawidłowości opodatkowania.
Krzysztof Kaźmierski
15.02.2022
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Domowe finanse

Spółki komandytowo-akcyjne przez Polski Ład wracają do łask

Ordynacja CIT PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Obserwacje doradców podatkowych pokazują, że przedsiębiorcy masowo zainteresowali się prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółek komandytowo-akcyjnych. Zachętą są korzystne zasady rozliczenia podatku i brak składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Licząc na korzyści, nie można jednak zapominać o ryzykach – a tych jest całkiem sporo.
Krzysztof Koślicki
15.02.2022
Ordynacja CIT PIT Doradca podatkowy Polski Ład
W sytuacji, gdy płatnik korzysta z ochrony wynikającej z błędnej indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie niepobranych zaliczek, to na podatniku nadal ciąży odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe w zakresie PIT z tytułu otrzymanego odszkodowania. To podatnik odpowiada bowiem całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe. Tak stwierdził w poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny.
Wiesława Moczydłowska
14.02.2022
Ordynacja PIT Rachunkowość
Od wtorku, 15 lutego, na podatników w usłudze Twój e-PIT będą czekać przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) rozliczenia roczne za 2021 rok. Przedsiębiorcy będą mogli z kolei wysyłać PIT poprzez system e-Deklaracje. Rozliczenia podatku potrwają w tym roku do 2 maja. Ale PIT-28 za 2021 r. można składać tylko do 28 lutego.
Krzysztof Koślicki
14.02.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Podatnik, który wykorzystywał nieruchomość w ramach najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem, a następnie planuje wynajem w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, powinien uwzględnić w wartości początkowej nieruchomości odpisy amortyzacyjne za okres opodatkowania ryczałtem – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Wiesława Moczydłowska
14.02.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Przedsiębiorcy opodatkowani PIT podstawę wymiaru składki zdrowotnej za styczeń 2022 roku mają ustalać na podstawie zasad obowiązujących w 2021 roku. Według nowych reguł składkę trzeba będzie rozliczyć dopiero 20 marca. Będzie ona dotyczyła lutego, a podstawą jej obliczenia będą dochody styczniowe.
Krzysztof Koślicki
14.02.2022
Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
W tym roku po raz pierwszy spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowcy są zobowiązani do zaraportowania swoich struktur udziałowych. Jeśli ich rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, mają na to czas do końca marca. Według ekspertów, ten termin to jedyny aspekt, który nie budzi wątpliwości praktycznych. Niejasny pozostaje zakres przekazywanych informacji, a także ich forma.
Krzysztof Koślicki
14.02.2022
CIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Resort finansów wydłuży terminy sprawozdawcze za 2021 rok. Więcej czasu będzie też na złożenie zeznań CIT za ubiegły rok. Konsultacje projektu rozporządzenia dotyczącego wydłużenia terminów sprawozdawczych i ewidencyjnych trwały do 9 lutego 2022 roku, a teraz projekt zamieszczono na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Krzysztof Koślicki
13.02.2022
CIT Rachunkowość

Darowizna samochodu objęta VAT, nawet gdy to przekazanie w bliskiej rodzinie

Domowe finanse VAT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Przekazanie przez podatnika VAT w formie darowizny samochodu osobowego na rzecz ojca - trzeba opodatkować VAT. Czynność ta nie korzysta ze zwolnienia od podatku. Opodatkowania darowizny można byłoby uniknąć, gdyby podatnik wykupił lub wycofał samochód na cele osobiste, zamiast wykupu do działalności gospodarczej. Potwierdza to skarbówka w najnowszej interpretacji.
Wiesława Moczydłowska
12.02.2022
Domowe finanse VAT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Prezydent w czwartek odwołał ze stanowiska ministra finansów Tadeusza Kościńskiego, który 7 lutego zrzekł się tej funkcji. Nie ma jeszcze jego następcy, a do czasu wyłonienia nowego kandydata na stanowisko ministra, funkcję tę będzie pełnił premier Mateusz Morawiecki. Ten z kolei, w piątek odwołał ze stanowiska wiceministra finansów Jana Sarnowskiego.
Wiesława Moczydłowska
11.02.2022
Administracja publiczna
Zdaje się, że projektodawcy, na czele których stoi wicepremier Sasin, obawiają się, że Senat odrzuci nowelę kodeksu spółek handlowych. Postanowili więc zastosować swoisty „szantaż”, swoistą „gangsterkę” legislacyjną. Dążąc do uchwalenia noweli KSH umożliwiającej wymuszenie posłuszeństwa biznesu wobec władzy dołączyli korzystną dla niektórych przedsiębiorców zmianę, ale nie związaną z prawem spółek.
Michał Romanowski
11.02.2022
Spółki Prawo gospodarcze Polski Ład
Aby koszt najmu mieszkania w innej miejscowości został uznany za koszt uzyskania przychodu, faktury i rachunki to za mało. Niezbędne są też dokumenty umożliwiające ustalenie związku przyczynowo-skutkowego wydatków z uzyskanymi przychodami z działalności gospodarczej. Powinny być to potwierdzenia wykonywania usług i konieczności pobytu w tej miejscowości.
Wiesława Moczydłowska
11.02.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

W Polskim Ładzie także ulga na prototypy

CIT PIT Rachunkowość Finanse
Ulga na prototypy to jedna z nowych ulg podatkowych wprowadzonych w Polskim Ładzie. Mogą z niej skorzystać firmy, które inwestują w swój rozwój. Ulga dotyczy produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. W założeniu ma pozwolić taniej wytworzyć prototyp, a następnie wdrożyć wynalazek do produkcji.
Krzysztof Koślicki
10.02.2022
CIT PIT Rachunkowość Finanse
Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że jest duża szansa, że już w marcu 2022 r. przedsiębiorcy będą po raz pierwszy płacić składkę zdrowotną, tak jak wszyscy inni – pracownicy, emeryci, zleceniobiorcy – od dochodu. To efekt przyjętych w środę przez Sejm zmian w Polskim Ładzie. Nowelizacja musi być jednak jeszcze przyjęta przez Senat i podpisana przez prezydenta.
Krzysztof Koślicki
10.02.2022
PIT Rachunkowość Polski Ład
Prezydent Andrzej Duda powołał w czwartek prezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którym został Jacek Chlebny (fot.), dotychczasowy wiceprezes NSA kierujący Izbą Ogólnoadministracyjną oraz prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, którą kierować będzie nadal Joanna Lemańska.
Krzysztof Sobczak
10.02.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Organy podatkowe nie mogą wrzucać podatników do jednego worka i wszystkich traktować jak potencjalnych przestępców. Fakt, że kontrahent przedsiębiorcy może mieć zaległości podatkowe lub działa w branży, gdzie często dochodzi do oszustw skarbowych, to za mało, by odmówić odblokowania środków z rachunku VAT. Potwierdził to jednoznacznie WSA w Łodzi.
Krzysztof Koślicki
10.02.2022
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Sejm w nowelizacji kodeksu spółek handlowych przyjął zmiany w Polskim Ładzie

PIT Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład
Sejm przyjął w środę dużą nowelizację kodeksu spółek handlowych. Ustawa co do zasady odnosi się do zmian dotyczących spółek, ale duża część nowych przepisów ma korygować rozwiązania Polskiego Ładu. Chodzi przede wszystkim o zasady obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Będzie można uwzględniać m.in. różnice remanentowe.
Krzysztof Koślicki
09.02.2022
PIT Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład

Polski Ład nie działa, bo działać nie może

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Można było mieć wrażenie, że prace nad Polskim Ładem były farsą. Ostatnie działania rządu sprawiły jednak, że zamiast komedii mamy grecką tragedię. Każde proponowane rozwiązanie wydaje się jeszcze gorsze od poprzedniego. Dobrego sposobu na panujący chaos jednak nie ma. Zamiast tego powstają kolejne łatki, upchane gdzie się da – dzisiaj np. w kodeksie spółek handlowych.
Krzysztof Koślicki
09.02.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład

Spółka cywilna nie jest stroną czynności cywilnoprawnej

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Spółka cywilna na gruncie prawa cywilnego jest traktowana tylko i wyłącznie jako umowa między wspólnikami. Nie może być ona podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych. Stroną czynności cywilnoprawnej są wspólnie i solidarnie działający wspólnicy spółki – i to oni muszą rozliczyć daninę. Ma to znaczenie m.in. przy umowach pożyczki zawieranych przez spółkę.
Krzysztof Kaźmierski
09.02.2022
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Polska Agencja Nadzoru Audytowego rozpoczęła ogólnopolską kampanię społeczną na temat znaczenia badania przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych. Podkreśla, że sprawozdania są źródłem informacji o sytuacji majątkowej i finansowej firmy. Takie informacje służą nie tylko samej jednostce do podejmowania decyzji w zarządzaniu tą jednostką, ale także użytkownikom zewnętrznym.
Wiesława Moczydłowska
09.02.2022
Rachunkowość Finanse
Istotne stało się oszacowanie przychodów i kosztów, aby podjąć decyzję, którą z form opodatkowania: ryczałt, podatek liniowy czy skalę podatkową, wybrać. W zależności od rodzaju i wielkości działalności oraz sytuacji rodzinnej podatnika różnice w kwocie podatku mogą sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych – pisze Marek Gwóźdź z ID Advisory.
Marek Gwóźdź
09.02.2022
PIT Rachunkowość Polski Ład
Polskie uczelnie kształcące przyszłych adwokatów i radców prawnych wciąż kładą zbyt mały nacisk na naukę pozyskiwania informacji prawnej. Tymczasem to jedna z podstawowych umiejętności prawnika-praktyka. Powinien on wiedzieć, jak korzystać z systemów legalresearch-owych i jak weryfikować tak pozyskane informacje - mówi Grzegorz Wierczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.
Patrycja Rojek-Socha
09.02.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Lekarz skorzysta z niskiego ryczałtu, jeśli prowadzi badania kliniczne

PIT Doradca podatkowy Zawody medyczne Polski Ład
Przychody lekarza mogą być opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu. Zależą one od rodzaju i symbolu działalności PKWiU. Od początku 2022 roku 14-proc. stawką zostały objęte przychody w zakresie opieki zdrowotnej. Badania kliniczne polegające na testowaniu nowych leków lub metod leczenia opodatkowane są z kolei 8,5-proc. lub 12,5-proc. podatkiem.
Wiesława Moczydłowska
09.02.2022
PIT Doradca podatkowy Zawody medyczne Polski Ład
ZUS wysyła już emerytom i rencistom PIT-y. Na tej podstawie można przygotować roczne zeznania podatkowe. PIT za 2021 rok będzie można składać od 15 lutego do 2 maja. Jedną z metod jest skorzystanie z serwisu e-Urząd Skarbowy. W rocznym PIT można przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.
Krzysztof Koślicki
08.02.2022
Domowe finanse PIT
Wydawane interpretacje podatkowe pokazują, że problem sprzedaży działek, a co za tym idzie, uznanie sprzedającego za podatnika VAT, ciągle budzi spory na linii organ-podatnik. Taki właśnie spór został rozstrzygnięty niedawnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który uchylił interpretację organu podatkowego.
Krzysztof Kaźmierski
08.02.2022
Domowe finanse VAT
„Umysł jest jak spadochron. Nie działa, jeśli nie jest otwarty” (Frank Zappa). Przepisy tworzą ludzie i kontekst. Wielu paraliżuje strach przed myśleniem, władzą oraz ów kontekst. Projekt nowelizacji spółek handlowych powstał pod kierownictwem ministra Sasina. Dlaczego minister aktywów państwowych określa zasady funkcjonowania spółek - zastanawia się prof. Michał Romanowski.
Michał Romanowski
08.02.2022
Rynek Spółki Prawo gospodarcze

W kontrze do inflacji przepisów

Doradca podatkowy Finanse Poprawmy prawo
Sprawy regulacyjne, zwłaszcza te podatkowe, od lat są bardzo wysoko na agendzie prezesów polskich firm. Nasze doroczne badanie wśród szefów firm CEO Survey wskazuje, że menedżerowie w naszym kraju uznają potencjalne ryzyka z tym związane za jedne z najbardziej priorytetowych. Z myślą m.in. o przedsiębiorcach włączyliśmy się w akcję "Poprawmy prawo" – pisze Cezary Żelaźnicki, partner zarządzający kancelarią PwC Legal.
Cezary Żelaźnicki
07.02.2022
Doradca podatkowy Finanse Poprawmy prawo

Ryczałt od przychodów dla nauczycieli nie zawsze korzystny

Szkoła i uczeń PIT Szkolnictwo wyższe Polski Ład
Polski Ład dał nauczycielom prawo do rozliczania się w formie ryczałtu od przychodów według 8,5 proc. stawki. Wcześniej podatek wynosił 17 proc. Z preferencji nie skorzystają jednak wszyscy, którzy świadczą usługi w zakresie edukacji. Ryczałt będzie wyjątkowo niekorzystny zwłaszcza dla tych, którzy zatrudniają pracowników lub generują wysokie koszty uzyskania przychodów – a o te, po ostatnich podwyżkach prądu, nie jest trudno.
Krzysztof Koślicki
07.02.2022
Szkoła i uczeń PIT Szkolnictwo wyższe Polski Ład
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski