Nie ma już możliwości wspólnego preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem. Zastąpiła je ulga odliczana od podatku w wysokości 1500 zł. Wspólne opodatkowanie zastosować można jeszcze w rozliczeniu za rok 2021. Wprowadzone w ramach Polskiego Ładu zmiany dla osób samotnie wychowujących dzieci są niekorzystne – oceniają eksperci.
Wiesława Moczydłowska
26.01.2022
PIT Rachunkowość Polski Ład
Na postanowienie sądu pierwszej instancji w sprawie wynagrodzenia kuratora strony, której miejsce pobytu nie jest znane, przysługuje zażalenie do innego składu tego sądu w drodze analogii. Jeżeli kuratorem takim jest adwokat, jego wynagrodzenie podlega podwyższeniu o należny podatek od towarów i usług - brzmi uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.01.2022
Prawnicy VAT
Regulacje rozporządzenia z 7 stycznia br. w sprawie zaliczek mają być przeniesione do ustawy. Ponadto projektowane są regulacje rekompensujące utratę środków na fundusze rehabilitacji osób niepełnosprawnych wskutek zwiększenia kwoty wolnej. PFRON będzie finansował wsparcie w 2022 r. z własnych środków, a od 2023 r. będzie mógł otrzymać dotację z budżetu państwa na ten cel, w wysokości nie wyższej niż 150 mln zł.
Wiesława Moczydłowska
25.01.2022
PIT Rachunkowość Polski Ład
Za dostawę świadczoną w sposób ciągły należy uznać ciąg kolejnych świadczeń (dostaw), stanowiących realizację przyjętego zobowiązania do dokonania szeregu dostaw częściowych określonych towarów, objętych jednym stosunkiem zobowiązaniowym. Ważna jest też powtarzalność świadczeń i ustalone terminy płatności.
Krzysztof Kaźmierski
25.01.2022
VAT Rachunkowość
Były wiceprezes zarządu chciał się uwolnić od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki. Naczelny Sąd Administracyjny uznał jednak, że brak wiedzy o kondycji finansowej nie jest do tego wystarczającą przesłanką. Członek zarządu ponosi bowiem odpowiedzialność za prowadzenie spraw spółki, nawet jeśli nie wykonywał swoich obowiązków lub ograniczył kompetencje.
Dorian Lesner
25.01.2022
CIT VAT Spółki
Premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że Artur Soboń przejdzie z Ministerstwa Rozwoju i Technologii do Ministerstwa Finansów, aby wesprzeć wdrożenie Polskiego Ładu. Poinformował o tym w sobotę rzecznik rządu Piotr Müller, a w poniedziałek Soboń otrzymał nominację. Dotychczas Soboń jest sekretarzem stanu w MRiT i pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju lokalnego.
Robert Horbaczewski
24.01.2022
Administracja publiczna
Projekt opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji przewiduje, że mechanizm przedłużenia terminów poboru i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy wprowadzony rozporządzeniem będzie uregulowany w ustawie. Zapowiadana zmiana ma też zrekompensować utratę środków na fundusze rehabilitacji niepełnosprawnych. Projekt ma być rozpatrzony we wtorek przez rząd.
Krzysztof Sobczak
24.01.2022
PIT Rachunkowość Ubezpieczenia społeczne
Podatek u źródła, prawo do odliczenia VAT, transakcje z podmiotami powiązanymi, usługi niematerialne i aporty znaków – to główne tematy cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem fiskusa. Urzędnicy starają się także obejmować kontrolą okresy możliwie najstarsze – by zdążyć przed przedawnieniem, ale także by naliczyć możliwie wysokie odsetki.
Krzysztof Koślicki
24.01.2022
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Nabycie środków pieniężnych w wyniku przekazania tytułem zapisu zwykłego trzeba objąć podatkiem od spadków i darowizn. Konieczność rozliczenia daniny pojawia się jednak w momencie wykonania zapisu, a nie otwarcia spadku. Zapis zwykły to nie to samo co windykacyjny. Potwierdza to niedawna interpretacja organów skarbowych.
Wiesława Moczydłowska
22.01.2022
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Premier zapowiada zmiany w Polskim Ładzie i proponuje dwa systemy prawne

Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w piątek, że rząd przygotowuje zmiany w przepisach Polskiego Ładu. Jeśli zarabiający do 12,8 tys. zł stracą na Polskim Ładzie, będą mogli rozliczyć się jak w 2021 r., czyli według starych zasad. Dodał, że ulgą dla klasy średniej objęci będą też np. emeryci i zleceniobiorcy.
Krzysztof Koślicki
21.01.2022
Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład

MF objaśnia zasady poboru zaliczek na PIT

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia do kontrowersyjnego rozporządzenia w sprawie obliczania zaliczek na dwa sposoby. Przepis ma zastosowanie, gdy miesięczne przychody uzyskane przez podatnika za pośrednictwem płatnika nie przekroczą 12 800 zł, przy czym limit ten powinien być stosowany odrębnie dla każdego źródła przychodów.
Wiesława Moczydłowska
21.01.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład

MF łagodzi zasady Polskiego Ładu, ale wbrew przepisom

Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Ministerstwo Finansów wydało broszurę informacyjną. Wynika z niej m.in., że PIT-2 pracownicy mogą składać przez cały rok, w dowolnym momencie. Natomiast prawo do ulgi dla klasy średniej pracodawcy mają liczyć narastająco. W ten sposób ryzyko konieczności zwrotu ulgi będzie minimalne. Problem jednak w tym, że propozycje resortu nie mają żadnej podstawy w przepisach ustawy.
Krzysztof Koślicki
21.01.2022
Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Senat zaproponował w czwartek wieczorem wniesienie poprawek do ustawy czasowo obniżającej VAT do zera na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa. Poprawki rozszerzają m.in. katalog towarów, które mają być od 1 lutego tego roku opodatkowane niższymi stawkami. Ustawa trafi teraz ponownie do Sejmu.
Grażyna J. Leśniak
20.01.2022
VAT
Ulga dla rodzin 4+ to preferencja dla rodziców, którzy wychowują co najmniej czworo dzieci. Ministerstwo Finansów potwierdziło w czwartek, że ulga będzie przysługiwała za cały rok podatkowy czyli nawet wtedy, gdy czwarte dziecko urodzi się 31 grudnia. Z odliczenia może skorzystać każdy rodzic.
Krzysztof Koślicki
20.01.2022
Domowe finanse PIT Polski Ład
Niestosowanie rozporządzenia o zmianie terminów poboru i przekazania zaliczek na PIT prowadzi do pokrzywdzenia interesu pracowników, zleceniodawców, emerytów i rencistów, podczas gdy to właściwe ważny interes podatników legł u podstaw decyzji o przedłużeniu terminów pobrania nadwyżki zaliczki i jej przekazania do urzędu skarbowego – ocenia Ministerstwo Finansów w stanowisku opublikowanym w czwartek.
Grażyna J. Leśniak
20.01.2022
PIT Prawo pracy Polski Ład
Odwołanie w sprawie decyzji w podatku od nieruchomości musi wyrażać niezadowolenie strony z decyzji. Ale to nie wystarczy. Trzeba jeszcze podnieść zarzuty przeciwko decyzji, określić istotę i zakres swojego żądania, i co najważniejsze, wskazać dowody uzasadniające to żądanie.
Marek Sondej
20.01.2022
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek apeluje do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego o zainicjowanie prac legislacyjnych w celu przywrócenia poprzedniej ulgi. Chodzi o możliwość preferencyjnego opodatkowania dla osób samotnie wychowujących dzieci. Polski Ład odebrał im możliwość preferencyjnego opodatkowania.
Wiesława Moczydłowska
20.01.2022
Domowe finanse PIT Polski Ład
Andrzej Ladziński, nowy przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Tomasz Rolewicz, członek KRDP VI kadencji spotkali się 19 stycznia z ministrem finansów, Tadeuszem Kościńskim. KRDP rozpoczyna w ten sposób odbudowę relacji z resortem.
Wiesława Moczydłowska
20.01.2022
Doradca podatkowy Polski Ład
Indeksacja zasiłku rodzinnego i przywilejów podatkowych przyznawanych przez Austrię pracownikom, których dzieci zamieszkują na stałe w innym państwie członkowskim, jest sprzeczna z prawem Unii – uważa rzecznik generalny. Jego zdaniem, pracownicy pochodzący z innych państw członkowskich powinni móc korzystać w Austrii z takich samych zasiłków i przywilejów podatkowych co pracownicy austriaccy.
Grażyna J. Leśniak
20.01.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Zmiana przepisów prawa podatkowego, która nastąpiła wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu, wprowadziła wiele znaczących zmian również w ramach podatku CIT. Jedną z nich stanowi dodanie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych artykułu 24aa, który wprowadza nową formę opodatkowania - podatek od przerzucanych dochodów.
Sławomir Buszko
20.01.2022
CIT Doradca podatkowy Polski Ład
W środę w Kancelarii Prezydenta RP odbyły się konsultacje kierownictwa KPRP oraz przedstawicieli rządu w sprawie Polskiego Ładu. Kancelaria Prezydenta przedstawiła swoje uwagi dotyczące wprowadzanych przepisów. Dotyczyły one zarówno rozliczeń osób fizycznych jak i przedsiębiorców.
Krzysztof Koślicki
20.01.2022
PIT Polski Ład
Liczne i skomplikowane zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu mogą skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową zarówno przedsiębiorców jak i wspierających ich księgowych. To może zaistnieć w ciągu miesięcy, a nawet dopiero po latach. To budzi niepokój księgowych, którzy szukając zabezpieczenia przed takim ryzykiem, mogą skorzystać z ubezpieczenia.
Regina Skibińska
20.01.2022
Polski Ład

Opóźnienia w KRS zmuszają firmy do płacenia wyższych podatków

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki Polski Ład
Obserwacje doradców podatkowych pokazują, że firmy muszą już nawet kilka miesięcy czekać na zarejestrowanie przekształcenia lub innej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tymczasem bez wpisu w rejestrze – zmiana pozostaje nieważna. Problem staje się coraz bardziej palący, bo każdy dzień zwłoki, to w wielu przypadkach konieczność płacenia wyższego podatku.
Krzysztof Koślicki
20.01.2022
CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki Polski Ład
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rolniczym handlu detalicznym. Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom sprzedaż własnych produktów. Przychody z tego tytułu do 100 tysięcy złotych będą zwolnione z podatku. Dotychczas limit wynosił 40 tysięcy złotych.
Krzysztof Koślicki
19.01.2022
PIT Rachunkowość

Kongres KPMG: Podatników czeka rok pełen wyzwań

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
W środę odbyła się dwunasta już edycja Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG. Z wystąpień ekspertów płynie jeden wniosek – 2022 rok będzie czasem wielu trudnych wyzwań dla podatników. Dostarczą ich kompleksowe zmiany w ramach Polskiego Ładu, ale także praktyka organów podatkowych m.in. w zakresie cen transferowych, podatku u źródła czy kosztów uzyskania przychodów w firmach, które działają w grupach.
Krzysztof Koślicki
19.01.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Ułatwienie doradcom podatkowym możliwości aplikowania w celu powołania na urząd sędziego sądu administracyjnego, wprowadzenie stroju urzędowego (togi) dla doradców podatkowych, dążenie do prawidłowego wykorzystywania instytucji pełnomocnika tymczasowego w postępowaniach podatkowych oraz współpraca z Ministerstwem Finansów.
Wiesława Moczydłowska
19.01.2022
Prawnicy Doradca podatkowy
Krajowa Rada Doradców Podatkowych ma utworzyć Centrum Mediacyjne w celu rozwoju i promocji pozasądowych metod rozwiązywania sporów i rozwiązywania ich w drodze mediacji. Wynika to z uchwały podjętej na Zjeździe Doradców Podatkowych. Rada przygotuje regulamin działania Centrum Mediacji, w którym określi zasady jego funkcjonowania.
Wiesława Moczydłowska
19.01.2022
Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy
Polski Ład wprowadził zmiany w rozliczaniu inwestycji. Ułatwienia dotyczą m.in. IP Box i ulgi badawczo-rozwojowej. Eksperci nowe przepisy oceniają korzystnie, jednak dopóki nie zmieni się podejście i praktyka organów podatkowych, z nowych rozwiązań nie będzie łatwo skorzystać. Urzędnicy muszą przestać blokować rozliczanie ulg. Potwierdza to już nawet NSA.
Krzysztof Koślicki
19.01.2022
PIT Rachunkowość Polski Ład
Osoby wykonujące zawody medyczne, w tym lekarze weterynarii, muszą zmienić formę opodatkowania. Dotyczy to tych podatników, którzy do końca grudnia 2021 roku rozliczali podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania trzeba złożyć w urzędzie skarbowym.
Krzysztof Koślicki
18.01.2022
PIT Zawody medyczne Polski Ład
E-Paragony to nowa, bezpłatna aplikacja przygotowana przez Ministerstwo Finansów. Za jej pomocą można zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony, a także zgłaszać organom podatkowym nieprawidłowości. Aplikacja jest anonimowa i – jak zapewnia resort – całkowicie bezpieczna.
Krzysztof Koślicki
18.01.2022
Ordynacja Domowe finanse VAT
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski