Prawo.pl
Samo położenie bloku, w którym znajduje się mieszkanie ujęte w ewidencji i rejestrze zabytków, nie uprawnia do stosowania ulgi. Zabytek nieruchomy, uprawniający do odliczeń w ramach ulgi na zabytki, nie może też być układem urbanistycznym, ruralistycznym ani zespołem budowlanym. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Malwina Pasternak-Janik
28.04.2023
Domowe finanse PIT Rachunkowość
Działkowiec, przenoszący na rzecz nowego nabywcy prawa i obowiązki, wynikające z posiadania działki w rodzinnym ogrodzie działkowym oraz własność znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów, uzyskuje wynagrodzenie niestanowiące źródła przychodów. W takim przypadku uzyskana kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Potwierdza to niedawna interpretacja podatkowa.
Malwina Pasternak-Janik
28.04.2023
Domowe finanse PIT

Malarskie hobby daje przychody z praw majątkowych. To nie działalność gospodarcza

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Co do zasady, w rocznym PIT trzeba wykazać wszystkie zarobione pieniądze i rozliczyć podatek od wszystkich dochodów – także z zarobków z pracy hobbystycznej. Z najnowszej interpretacji podatkowej wprost wynika, że przychody ze sprzedaży obrazów malowanych hobbystycznie należy traktować jako pochodzące z praw majątkowych, a nie z działalności gospodarczej.
Wiesława Moczydłowska
28.04.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Osoba przesiedlająca się, podczas pobytu w państwie trzecim, wykorzystywała do osobistego użytku przemieszczane razem z nią rzeczy przez co najmniej sześć miesięcy przed zmianą miejsca zamieszkania. W takim samym celu będzie je wykorzystywać po powrocie do Polski. Tym sposobem spełnia jeden z kilku warunków zwolnienia przemieszczanego mienia osobistego z VAT.
Malwina Pasternak-Janik
27.04.2023
VAT Doradca podatkowy
VAT nie można odliczyć z faktur otrzymanych kilka miesięcy przed rejestracją firmy, kiedy podatnik korzystał ze zwolnienia podmiotowego. Zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług daje jednak prawo do odliczenia podatku. By z niego skorzystać, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Potwierdziła je właśnie Krajowa Informacja Skarbowa.
Wiesława Moczydłowska
27.04.2023
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Za datę powstania przychodu w odniesieniu do zbycia prawa majątkowego należy uznać datę przeniesienia własności wynikającą z aktu notarialnego. Co do zasady, kwoty otrzymanych zaliczek nie stanowią przychodu dla celów podatku dochodowego, dlatego nie wpływają ani na przychód podatkowy, ani na podstawę opodatkowania.
Malwina Pasternak-Janik
26.04.2023
CIT VAT Doradca podatkowy

W nowych przepisach na fundacje rodzinne czyha podatkowa pułapka

CIT PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Albo od ukrytego zysku, albo z tytułu nieodpłatnych świadczeń – tak czy inaczej fundacja rodzinna zapłaci dodatkowy podatek dochodowy. Wszystko przez ostatnią nowelizację przepisów, zmieniającą regulacje, które nawet nie weszły jeszcze w życie. Osoby zarządzające fundacjami rodzinnymi od 22 maja br. będą miały duży problem – dotyczący także cen transferowych.
Krzysztof Koślicki
26.04.2023
CIT PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Notariusz to nie zawsze płatnik podatku od spadków i darowizn

Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Nabycie ograniczonego prawa rzeczowego, jaką jest nieodpłatna służebność mieszkania, następuje pomiędzy ustanawiającym a nabywającym prawo. Jeżeli jedna ze stron pozostaje w związku małżeńskim, kluczowe jest wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przez drugiego z małżonków. Dodatkowo takie nabycie skorzysta ze zwolnienia podatkowego od spadków i darowizn.
Malwina Pasternak-Janik
25.04.2023
Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł na korzyść spółki jawnej, która w 2022 roku stała się podatnikiem CIT. Według sądu, w przypadku przekształcenia spółki na komandytową lub komandytowo-akcyjną w trakcie roku, spółka ta ma prawo do odliczenia CIT przypadającego na okres gdy funkcjonowała jako spółka jawna - pisze Marek Gwóźdź, counsel w ID Advisory.
Marek Gwóźdź
25.04.2023
CIT Doradca podatkowy

Ulga rehabilitacyjna przysługuje wstecz - od daty powstania niepełnosprawności

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Niepełnosprawność
W celu skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej istotna jest data powstania niepełnosprawności, a nie data orzeczenia ją potwierdzającego. Po wydaniu orzeczenia można skorzystać z ulgi, korygując zeznania za poprzednie lata, jeśli niepełnosprawność powstała wcześniej niż data orzeczenia. Warunkiem jest zawarcie tej informacji w orzeczeniu. Tę korzystną interpretację potwierdziły właśnie organy skarbowe.
Wiesława Moczydłowska
25.04.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Niepełnosprawność
Ulga mieszkaniowa daje możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania w sytuacji, gdy dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczone zostaną przez sprzedającego na własne cele mieszkaniowe. Dzięki tej preferencji podatnik może zmniejszyć wysokość podatku, który musi zapłacić lub w ogóle pozbyć się obowiązku podatkowego – pisze Michał Rulewicz, radca prawny.
Michał Rulewicz
24.04.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Nikogo nie interesuje, czy czas poświęcony na obsługę zlecenia poświęcony jest na kwestie merytoryczne, czy dotyczące komunikacji z klientami. Skoro czasu potrzebnego na obsługę merytoryczną klienta nie da się skrócić ani pominąć, to zwiększenia efektywności obsługi powinniśmy poszukiwać optymalizując kwestie marketingowe i biznesowe. A tu Legal Alert przyda się zdecydowanie – mówi dr Bartosz Kubista, adwokat, doradca podatkowy.
Krzysztof Koślicki
24.04.2023
Prawnicy

Samotni rodzice mogą odzyskać podatek

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Jeśli samotny rodzic nie skorzystał z preferencyjnego opodatkowania łącznie z dzieckiem, może skorygować swoje zeznania podatkowe za pięć lat wstecz. Pozwala na to uchylenie przepisu zabraniającego łączne opodatkowanie z dzieckiem w sytuacji złożenia zeznania po terminie. Potwierdzają to w interpretacjach organy skarbowe.
Wiesława Moczydłowska
24.04.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Zameldowanie nie zostało przez ustawodawcę wymienione jako warunek uprawniający do skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Nie prowadzi ono bowiem do nabycia lokalu mieszkalnego, które następuje dopiero z chwilą zawarcia w formie aktu notarialnego ostatecznej umowy sprzedaży tej nieruchomości. Tak stwierdził w interpretacji podatkowej dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wiesława Moczydłowska
22.04.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie ministra finansów, z którego wynika, że systemem SENT zostaną objęte przewozy przez terytorium Polski albo przywozy do naszego kraju zbóż, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich. Nowe przepisy weszły w życie w piątek, 21 kwietnia.
Krzysztof Koślicki
21.04.2023
Doradca podatkowy
Jednostka może zaniechać umieszczania na dowodzie księgowym informacji o jego sprawdzeniu pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym, jeżeli wynika to z przyjętej przez nią techniki dokumentowania zapisów księgowych. Korzystanie z tego prawa powinno jednak zostać udokumentowane w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości jednostki.
Krzysztof Kaźmierski
21.04.2023
Ordynacja Rachunkowość

TSUE zajmie się polskim podatkiem od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
19 kwietnia 2023 r. miało zapaść pierwsze rozstrzygnięcie NSA w sprawie zwolnienia infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości w kontekście pomocy publicznej (sygn. III FSK 3/22). NSA zdecydował się jednak na skierowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (TSUE). Będzie to pierwsza tego typu sprawa przed europejskim trybunałem – pisze Rafał Kran, doradca podatkowy.
Rafał Kran
21.04.2023
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR - Corporate Social Responsibility) to powszechnie przyjęta metoda reklamy i promocji podmiotów gospodarczych. Samo powołanie się przez przedsiębiorcę na jej realizację to jednak za mało, by uznać ponoszone przez niego wydatki za koszt uzyskania przychodów. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Malwina Pasternak-Janik
21.04.2023
CIT PIT Doradca podatkowy Finanse
Już po raz dwudziesty rozstrzygnięto, które urzędy skarbowe są najbardziej przyjazne dla przedsiębiorców. W tym roku wyróżnienia otrzymały 64 urzędy, wypełniono również rekordową liczbę ankiet, na podstawie których przyznawano tytuły. Jak podkreślono, tegoroczna edycja wykazała, że przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z elektronicznych opcji kontaktów z urzędami, a komunikacja z urzędnikami jest coraz sprawniejsza.
Inga Stawicka
20.04.2023
Administracja publiczna
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ratyfikacji umowy między Polską a Brazylią w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania dochodów oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania. Okazuje się, że jest to pierwsza tego typu umowa w relacjach polsko-brazylijskich. Jak podkreśla MF, stanowi ważny etap w rozwoju dwustronnej współpracy i wymiany gospodarczej między państwami.
Krzysztof Koślicki
20.04.2023
Ordynacja Doradca podatkowy
Polski Ład wprowadził szereg zmian w polskim systemie podatkowym, a wśród nich nowe ulgi. Nowością jest wprowadzenie tzw. ulgi 4+ dla rodzin wielodzietnych i tej dla pracujących seniorów oraz bardzo kontrowersyjnej - na zabytki. Wprowadzono też tzw. ulgę na powrót. Dodatkowo zmiany dotknęły także ulgi rehabilitacyjnej – mówi serwisowi Prawo.pl Karolina Kubista, adwokat w kancelarii JKP. Legal.
Wiesława Moczydłowska
20.04.2023
Domowe finanse PIT
Problem rzeczywistego beneficjenta jest jednym z wielu aspektów, które należy uwzględnić w kontekście podatku u źródła (WHT). Obszar ten jest często kontrolowany przez urzędy skarbowe. Jedną z istotniejszych kwestii jest ustalenie rzeczywistego właściciela należności. Jednak nie w każdym przypadku jest to konieczne – piszą Tomasz Napierała i Weronika Sydow z ABC Tax.
Weronika Sydow Tomasz Napierała
20.04.2023
CIT PIT

Fundacja rodzinna w Polsce już za miesiąc - rozwiązanie dla każdej firmy?

Prawo cywilne Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Do wejścia w życie ustawy o fundacjach rodzinnych pozostał miesiąc. Instytucja ta staje się powoli przedmiotem zainteresowania i rozmów również wśród tych firm rodzinnych, które nie myślały wcześniej o budowie firmy na pokolenia. Czy rzeczywiście jednak fundacja rodzinna może umożliwić biznesom uniknąć problemów związanych z sukcesją? Wokół samej fundacji rodzinnej pojawia się sporo mitów, które miałyby przeczyć jej przydatności.
Anita Pardej
20.04.2023
Prawo cywilne Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Większość Polaków dokonała już rozliczenia PIT za 2022 rok. W kwietniu rozliczyć zamierza się zaledwie 18 proc. podatników. Okazuje się, że najpopularniejszą formą rozliczenia podatku jest usługa Twój e-PIT. Korzysta z niej ponad połowa Polaków - takie dane wynikają z badania KPMG w Polsce. Co ciekawe, 4 na 10 podatników nie wie, że Polski Ład wprowadził przepisy, które wpłynęły na rozliczenie podatku za 2022 rok.
Krzysztof Koślicki
19.04.2023
Domowe finanse PIT

Termin zwrotu PIT zależy od sposobu rozliczenia

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Najdłużej na zwrot nadpłaty w PIT za 2022 rok będą czekać podatnicy, którzy wyślą wypełnione zeznanie podatkowe w formie papierowej. Ustawowy termin zwrotu wynosi w takim przypadku trzy miesiące. Znacznie krócej na zwrot będą czekać jednak te osoby, które rozliczą się z fiskusem w formie elektronicznej. Sezon składania rocznych PIT za 2022 roku mija 2 maja 2023 roku.
Krzysztof Koślicki
19.04.2023
Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Zarząd sukcesyjny w firmie, której właściciel zmarł, będzie przedłużany automatycznie do momentu wydania postanowienia przez sąd w tej sprawie. Obecnie często zdarza się, że wniosek o przedłużenie zarządu jest składany tuż przed jego wygaśnięciem, a sądy nie mają wystarczająco dużo czasu na wydanie postanowienia w tym zakresie. To jedna ze zmian mających ułatwić przejmowanie firm.
Renata Krupa-Dąbrowska
19.04.2023
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Wprowadzona przez Polski Ład ulga na robotyzację przysługuje także na wcześniejsze zakupy robotów przemysłowych oraz funkcjonalnie związanych z nimi maszyn i urządzeń, dokonane przed 1 stycznia 2022 r. Odpisy amortyzacyjne od tych urządzeń stanowią koszty uzyskania przychodu. Potwierdza to w najnowszej interpretacji skarbówka i eksperci.
Wiesława Moczydłowska
19.04.2023
CIT PIT Doradca podatkowy

Ulepszenie środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców dotknie również podatków

Ordynacja Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów CIT Doradca podatkowy
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Przewiduje on również zmiany w prawie podatkowym. Chodzi przede wszystkim o ordynację podatkową, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek rolny, leśny i przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Krzysztof Koślicki
18.04.2023
Ordynacja Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów CIT Doradca podatkowy
Patrząc wstecz na zakończony niedawno I kwartał bieżącego roku, można stwierdzić wprost, że wnioskodawcy i podatnicy nadal mają liczne wątpliwości dotyczące interpretowania i stosowania przepisów o cenach transferowych. Te ostatnie, mimo (względnie) jednolitego brzmienia od stycznia 2019 r., w wielu obszarach pozostają nadal nieostre i nieprecyzyjne – pisze Radosław Chudy, prawnik w Kancelarii GWW.
Radosław Chudy
18.04.2023
CIT PIT Doradca podatkowy
Jeśli usługi bezpłatnego ładowania samochodu są dostępne dla wszystkich klientów, nie muszą oni płacić podatku. Przychód z nieodpłatnych świadczeń w takim przypadku nie powstanie. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w oczekiwanej od dawna przez branżę e-pojazdów interpretacji. Zdaniem ekspertów, stanowisko skarbówki może mieć jeszcze szersze zastosowanie.
Krzysztof Koślicki
18.04.2023
PIT Doradca podatkowy Finanse
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski