Przejęcie spółki osobowej przez kapitałową w trybie uproszczonym, czyli bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej i wydawania udziałów wspólnikom spółki przejmowanej, nie skutkuje powstaniem po stronie spółki przejmującej przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny.
Wiesława Moczydłowska
30.01.2023
CIT Doradca podatkowy Spółki
Do prowadzenia działalności gospodarczej nie są potrzebne okulary – do takiego wniosku doszedł właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wydatki na ich zakup nie mogą być więc kosztem uzyskania przychodów. Wszystko dlatego, że można z nich korzystać również w celach prywatnych. Skarbówka pozwala jednak odliczać wydatki na zegarek i telewizor – tak jakby tych urządzeń nie można było wykorzystywać prywatnie.
Krzysztof Koślicki
30.01.2023
PIT Doradca podatkowy
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest organem obecnym w polskim systemie prawnym od stosunkowo niedawna, ale powoli zakorzeniającym się w świadomości społecznej. Od czasu do czasu do mediów przebijają się wypowiedzi rzecznika na różne tematy dotyczące prawnych meandrów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Czy jednak może on stanowić realne wsparcie dla firm?
Grzegorz Keler
28.01.2023
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Spadek z Niemiec objęty podwójnym podatkiem

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Jeżeli w chwili otwarcia spadku spadkobierca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium naszego kraju, to spadek otrzymany z Niemiec trzeba opodatkować zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Spadkobierca nie może zaliczyć podatku zapłaconego w Niemczech do długów i ciężarów spadkowych. Problemem jest brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od spadków i darowizn Polski z Niemcami.
Wiesława Moczydłowska
28.01.2023
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Emerytura wojskowa nie wchodzi do masy spadkowej, ale trzeba ją opodatkować PIT

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Otrzymanie przez córkę pieniędzy na podstawie przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji tytułem wypłaty przywróconych świadczeń emerytalnych po zmarłej matce, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Takie kwoty trzeba jednak objąć PIT. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wiesława Moczydłowska
27.01.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Obowiązek odtworzenia dokumentacji księgowej po pożarze spoczywa na podatniku, a nie na organach skarbowych. Tylko w przypadku, gdy podatnik ma problemy z jej odtworzeniem, bo np. kontrahent odmówi wydania duplikatu, podatnik może zwrócić się do organu podatkowego o pomoc. Do takiego wniosku doszedł właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.
Wiesława Moczydłowska
26.01.2023
CIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Przeniesienie własności składników majątkowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie umowy dożywocia, stanowi odpłatne zbycie. Ponieważ trudno jednak określić ich wartość, przekazanie nie podlega PIT. Możliwe jest również zastosowanie zwolnienia z VAT. Potwierdza to opublikowana niedawno interpretacja podatkowa.
Malwina Pasternak-Janik
25.01.2023
Domowe finanse PIT VAT Doradca podatkowy
Półtora roku (w tym przez ponad połowę 2022 r.) trwały tarcia pomiędzy resortem finansów a środowiskiem doradców podatkowych w zakresie przepisów dotyczących pośrednich transakcji rajowych. Krytykowano zarówno ich irracjonalność, ale przede wszystkim skomplikowanie i nieproporcjonalność obowiązków administracyjnych i dokumentacyjnych dla polskich podatników w stosunku do potencjalnych korzyści z ich wprowadzenia.
Radosław Chudy
25.01.2023
CIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Skarga kasacyjna, która nie spełnia wymogów formalnych określonych w przepisach Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uniemożliwia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu podjęcie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości rozstrzygnięcia dokonanego przez sąd I instancji. Do takiego wniosku doszedł NSA i oddalił jednostronicową skargę kasacyjną.
Wiesława Moczydłowska
25.01.2023
Prawnicy Doradca podatkowy

Przedsiębiorca może darować żonie poleasingowe auto bez VAT

Domowe finanse VAT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Darowizna żonie pojazdu wykupionego z leasingu przez męża przedsiębiorcę nie będzie powodowała powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Potwierdza to niedawna interpretacja wydana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Aby uniknąć podatku, trzeba jednak spełnić kilka warunków.
Wiesława Moczydłowska
25.01.2023
Domowe finanse VAT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Właściciele parkingów mogą w regulaminach określić kary umowne. Tego rodzaju opłata nie stanowi wynagrodzenia dla właściciela parkingu. Jest odszkodowaniem za niewywiązywanie się klienta z przewidzianych w regulaminie obowiązków. Nie podlega więc opodatkowaniu VAT. Potwierdziła to właśnie skarbówka.
Malwina Pasternak-Janik
24.01.2023
VAT Doradca podatkowy
Organy podatkowe powinny samodzielnie ustalić, czy i kiedy w spółce wystąpił stan niewypłacalności. Kwestia badania właściwego czasu na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest bowiem przesłanką obiektywną, ustalaną na podstawie okoliczności faktycznych każdej sprawy. Ewentualne powołanie biegłego zależy od uznania organów podatkowych, a nie strony postępowania. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
24.01.2023
CIT Spółki Prawo gospodarcze

Odpowiednio wypełniona deklaracja może dać oszczędności w podatku od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Firmy, które płacą podatek od nieruchomości, popełniają podstawowy błąd. Do bieżących deklaracji przepisują wartości z ubiegłych lat. Nie uwzględniają jednak w ogóle najnowszego orzecznictwa, które pozwala obniżyć kwotę należnych wpłat. Koniec stycznia to ostatni dzwonek na sprawdzenie rozliczeń. Do końca miesiąca trzeba złożyć deklarację podatkową, która przesądzi o wymiarze podatku na cały rok.
Krzysztof Koślicki
24.01.2023
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Czy każdy konflikt wspólników, który kończy się szeroko rozumianym „wyjściem” ze spółki, musi oznaczać koniec biznesu? Wiele zależeć będzie nie tylko od tego, w jakiej formie prawnej prowadzi się działalność, ale przede wszystkim, jak dobrze jest się przygotowanym do rozstania już na etapie tworzenia umowy spółki - pisze o tym Marta Napieralska, radca prawny, ekspert w kancelarii prawno-podatkowej Mariański Group.
Marta Napieralska
24.01.2023
Spółki Prawo gospodarcze
Rok 2022 był dla płatników podatku u źródła rokiem zawirowań, zmian i niepewności. Z 1 stycznia płatnicy rozpoczęli stosowanie mechanizmu pay & refund. Wykładnia oraz praktyka stosowania prawa przez organy podatkowe zrewidowały jednak myślenie na temat działania systemu oświadczeń WH-OSC – piszą Konrad Medoliński i Paweł Wyciślik z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.
Konrad Medoliński Paweł Wyciślik
23.01.2023
CIT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
W piątek Główny Urząd Statystyczny ogłosił wysokość przeciętnego wynagrodzenia za czwarty kwartał 2022 roku w sektorze przedsiębiorstw. Wskaźnik ten jest podstawą do obliczenia składki zdrowotnej dla płacących zryczałtowany podatek od przychodów (tzw. ryczałtowców). Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6965,94 zł (rok wcześniej było to 6221,04 zł).
Krzysztof Koślicki
23.01.2023
PIT Ubezpieczenia społeczne
Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.
Wiesława Moczydłowska
23.01.2023
CIT Doradca podatkowy

Decyzję samorządowego kolegium odwoławczego można zaskarżyć

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego
Rozpoznanie odwołania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze kończy postępowanie podatkowe. Jego decyzję można jednak zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten będzie mógł uchylić nie tylko zaskarżoną decyzję, ale również poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji.
Marek Sondej
21.01.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego
Prawdopodobnie ponad 600 tys. osób nie będzie mogło w tym roku skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu podatkowym za rok 2022. Wszystko za sprawą obowiązującej od 2023 r. wyższej kwoty wolnej od podatku. Przypomnijmy, że ulga pozwala pacjentom z niepełnosprawnością odliczać m.in. wydatki na leki, zabiegi rehabilitacyjne, czy przewóz odpłatną karetką.
Beata Dązbłaż
21.01.2023
Pacjent

Darowizna od ciotki w ramach rodziny zastępczej bez podatku

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Darowizna pieniężna przekazana przez ciotkę, jako opiekuna prawnego na rzecz wychowanka, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Ustawodawca zrównuje sytuację prawną dzieci biologicznych i przysposobionych z dziećmi, które pozostają (bądź pozostawały) w rodzinach zastępczych. Konieczne jest jednak zgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym.
Wiesława Moczydłowska
21.01.2023
Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Prawnik, pobierający emeryturę i prowadzący kancelarię, może skorzystać z ulgi dla seniorów, zawieszając czasowo pobieranie emerytury. Musi jednak opłacać składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu działalności gospodarczej. Składki te są dobrowolne dla przedsiębiorcy pobierającego emeryturę. Warunkiem zwolnienia jest jednak ich opłacanie, co zmniejsza atrakcyjność ulgi i o czym przedsiębiorcy nie wiedzą.
Wiesława Moczydłowska
20.01.2023
PIT Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Należności na pokrycie kosztów przesyłki, jakie otrzymuje sprzedający od osób nabywających towar, nie są kwotami powiększającymi przychód z tytułu sprzedawanych towarów. Tym samym, przychód stanowi wyłącznie kwota sprzedawanego towaru i tylko ta kwota powinna podlegać opodatkowaniu. Ważna jednak jest treść regulaminu sprzedaży wysyłkowej.
Malwina Pasternak-Janik
19.01.2023
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Nowa preferencja, którą w praktyce podatnicy po raz pierwszy zastosują w 2023 roku, stanowi uzupełnienie ulgi badawczo-rozwojowej. Polega w praktyce na pomniejszeniu kwot zaliczek na podatek dochodowy pobieranych od wynagrodzeń osób zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi o niewykorzystaną część ulgi B+R - pisze Jagoda Trela z ID Advisory.
Jagoda Trela
19.01.2023
CIT PIT Rachunkowość Polski Ład

E-rozliczenia podatków ułatwiają pracę, ale głównie fiskusowi

Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Organy podatkowe zyskują kolejne źródła wiedzy o podatnikach. Wkrótce z pomocą skarbówce przyjdą obowiązkowe faktury elektroniczne w ramach Krajowego Systemu e-Faktur i obligatoryjny wymóg przesyłania urzędnikom ksiąg rachunkowych. Dzięki tym narzędziom, kontrole będą trwały nieustannie. Istnieje też ryzyko prób obchodzenia przepisów o przedawnieniu, które następuje po 5 latach.
Krzysztof Koślicki
19.01.2023
Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.
Krzysztof Koślicki
18.01.2023
Domowe finanse PIT
Jedną z wielu nowości w CIT w ramach Polskiego Ładu w 2022 r. było wprowadzenie instytucji podatku od przerzuconych dochodów – w praktyce osobnego rodzaju opodatkowania CIT płaconego w określonych sytuacjach od ponoszonych kosztów. Tegoroczne zmiany przekształcają tę niszową regulację w kolejny uciążliwy obowiązek dla podatników ponoszących wydatki na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych.
Piotr Zaremba
18.01.2023
CIT Doradca podatkowy
Organy podatkowe nie mogą orzekać o odpowiedzialności osób trzecich-wspólników spółki za jej zobowiązania, jeśli sąd uchylił decyzje wymiarowe dotyczące zobowiązań samej spółki. Organy podatkowe mają obowiązek zawiesić postępowanie w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej do dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.
Wiesława Moczydłowska
18.01.2023
Ordynacja Doradca podatkowy

Miasta kuszą nagrodami i bonusami w zamian za rozliczony PIT

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych są gotowe wydać małe gminy na loterie podatkowe, aby przekonać obywateli do zapłaty podatku PIT we właściwym urzędzie skarbowym. Duże miasta wydają jeszcze więcej i kuszą innymi atrakcjami. Ale część samorządów wycofuje się z loterii z powodu oszczędności i tego, że nie widzą sensu w inwestowaniu w pozyskanie podatku, który rząd im uszczupla.
Robert Horbaczewski
18.01.2023
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Osoba, która ma już pięć mieszkań, zapłaci przy transakcji wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych. To próba nabywania lokali służących zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych przez osoby fizyczne. Projekt ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych został skierowany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Monika Sewastianowicz
17.01.2023
Przedsiębiorcy skarżą się na niekorzystne zasady rozliczania składki zdrowotnej, wynikające z przepisów Polskiego Ładu. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w tej sprawie w Ministerstwie Finansów. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia poinformowało o propozycjach uproszczenia od 1 stycznia 2024 r. ustalenia miesięcznej składki zdrowotnej.
Grażyna J. Leśniak
17.01.2023
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski