Spadek liczby chorych na Covid-19 zachęca do podróży. Trzeba jednak pamiętać, że to, co możemy przewozić przez granicę UE i w jakich ilościach jest ściśle uregulowane. Ilości niektórych towarów różnią się w zależności od tego, czy podróżujemy transportem lądowym, statkiem, czy samolotem.

 

Prezenty z wakacyjnych wojaży

Z przepisów prawa dewizowego wynika, że towary przywożone na użytek własny lub rodziny i prezenty są zwolnione z cła i podatku, o ile ich łączna wartość nie przekracza 300 euro (transport lądowy) lub 430 euro (transport lotniczy i transport morski). Jeśli urlopowicz podróżuje samochodem, autobusem lub pociągiem, musi on zgłosić prezenty, których łączna wartość przekracza 300 euro. W przypadku podróży statkiem lub samolotem, zgłoszeniu podlegają prezenty, których łączna wartość przekracza 430 euro.

 

Żywność w walizce

Żywność pochodzenia niezwierzęcego w ilościach niehandlowych, wyłącznie na własne potrzeby, można przywieźć na teren UE bez granicznej kontroli sanitarnej. Nie wolno jednak przywozić wszystkich możliwych owoców i warzyw. Dozwolone są tylko banany, duriany, ananasy, kokosy i daktyle. Pozostałe owoce będzie trzeba wrzucić do specjalnego pojemnika na granicy – zostaną zutylizowane.

Przywóz żywności pochodzenia zwierzęcego, m.in. mięsa, wędlin i nabiału, jest zabroniony. MF tłumaczy, że takie produkty mogą zawierać patogeny, które wywołują choroby zakaźne u zwierząt. Produkty pochodzenia zwierzęcego, nawet w niewielkich ilościach, trzeba oddać na granicy, wyrzucając je do specjalnego pojemnika.

Co ważne, nie można również przywozić roślin, np. doniczkowych, sadzonek lub kwiatów. Mogą być na nich obecne szkodniki, które przeniosą się na inne rośliny.

 

Leki w czasie podróży

Jeśli podróżnik jest w trakcie leczenia i kuracja będzie trwać również w czasie wyjazdu, powinien sprawdzić, czy stosowane przez niego leki nie są zabronione w państwie, do którego jedziesz. Taką informację można uzyskać np. w ambasadzie lub na stronach rządowych danego państwa. Jeśli natomiast o leki psychotropowe lub odurzające, trzeba uzyskać zezwolenie na ich wywóz od Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Tego rodzaju farmaceutyki mogą być objęte ograniczeniami w przywozie w państwie, do którego się jedzie.

Jeżeli urlopowicz zamierza przywieźć leki z innego państwa, może to zrobić, jednak w ilości do pięciu najmniejszych opakowań danego leku. Co istotne, nie wolno przesyłać leków w paczkach lub listach.

 

Iwona Jaroszewska-Ignatowska, Zuzanna Rosner-Laskorzyńska

Sprawdź  
POLECAMY

Dobra kultury

Resort finansów przypomina, że zabronione jest wprowadzanie na terytorium Unii Europejskiej dóbr kultury, które zostały nielegalnie wyprowadzone z terytorium kraju, w którym powstały lub zostały odkryte. W przypadku złamania zakazu dotyczącego przywozu takich dóbr, będzie groziła grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Możliwe będzie również orzeczenie przez sąd przepadku dóbr kultury, które pochodzą z takiego przestępstwa.

Zobacz również: Wakacje za granicą - rząd żongluje rozporządzeniami, Polacy kombinują jak wyjechać i wrócić >>

 

Wyroby tytoniowe

Podczas przekraczania granicy UE trzeba zachować limity przywozowe wyrobów tytoniowych. Limity zależne są od rodzaju transportu.

Jeżeli przybywa się do UE transportem lądowym, to można przywieźć z podróży:

 • 40 papierosów, lub
 • 20 cygaretek, lub
 • 10 cygar, lub
 • 50 g tytoniu do palenia.

 

Jeżeli przybywa się do UE samolotem lub statkiem, można przywieźć:

 • 200 papierosów, lub
 • 100 cygaretek, lub
 • 50 cygar, lub
 • 250 g tytoniu do palenia.

 

Płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie

Z należności celno-podatkowych zwolnione są przywożone do UE:

 • Płyn do papierosów elektronicznych
 • a) 50 mililitrów – w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim,
 • b) 10 mililitrów – w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub morski.
 • Wyroby nowatorskie
 • a) 0,04 kilograma - w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim,
 • b) 0,008 kilograma - w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub morski.

Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia płynu do papierosów elektronicznych wymienionych w pkt a) i wyrobów nowatorskich wymienionych w pkt a), pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 proc.

Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia płynu do papierosów elektronicznych wymienionych w pkt b) i wyrobów nowatorskich wymienionych w pkt b), pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 proc.

 

Alkohol przywożony z wakacji

Szczególne zasady dotyczą także przewożonego alkoholu.

Napoje alkoholowe są zwolnione z należności celnych i podatkowych, jeśli podróżny wraca z krajów poza UE i zachowa limity:

 • 1 litr alkoholu mocnego powyżej 22 proc. (np. wódka) lub
 • 2 litry alkoholu do 22 proc. (np. likier) i
 • 4 litry wina oraz
 • 16 litrów piwa.

 

Środki pieniężne w gotówce w walizce

Środki pieniężne poniżej równowartości 10 tys. euro (lub równowartości w innej walucie) w gotówce można przewieźć przez granicę bez zgłoszenia Służbie Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej. Natomiast jeżeli wjeżdżając do Unii Europejskiej lub wyjeżdżając z niej, podróżny przewozi co najmniej 10 tys. euro, musi złożyć deklarację tych środków Służbie Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej. Środek lokomocji, którym się poruszasz nie ma tu znaczenia.

 

Gatunki zagrożone wyginięciem

Przewóz przez granicę okazów roślin i zwierząt, które należą do gatunków zagrożonych wyginięciem, a także wykonanych z nich wyrobów, reguluje Konwencja Waszyngtońska CITES. Nielegalny przewóz okazów to przestępstwo, za które grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Możliwy jest on tylko na podstawie odpowiednich zezwoleń i świadectw CITES. MF wskazuje, że z uwagi na to, że słoń jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem, przewóz przez granicę wyrobów z kości słoniowej jest zabroniony. Dzikie koty też są gatunkami zagrożonymi wyginięciem.

Podczas wakacji trzeba zachować ostrożność, aby nie stać się ofiarą przemytników. Nie wolno zostawiać bagaży bez opieki w miejscach publicznych i nie dawać ich obcym. Nie powinno się też przyjmować od osób nieznajomych rzeczy do przewiezienia przez granicę.

Więcej informacji przydatnych przy planowaniu wakacyjnej podróży na stronie www.granica.gov.pl.