Według Ministerstwa Finansów, kasowy PIT ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r. Obecnie projekt ustawy jest przedmiotem uzgodnień wewnętrznych w resorcie. Przedsiębiorcy będą mogli wybrać kasową metodę rozliczania przychodów i kosztów. Dzięki tym rozwiązaniom będą płacić podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za wydany towar albo wykonaną usługę oraz potrącać koszty uzyskania przychodów w dacie zapłaty za otrzymany towar lub wykonaną usługę. 

Początkowo zakładano, że kasowy PIT będą mogli wybrać przedsiębiorcy, których przychody nie przekroczyły kwoty 500 tys. zł oraz rozpoczynający prowadzenie działalności. Jednak ostatnio MF poinformowało, że limit zostanie zwiększony do 250 tys. euro.

- W celu ułatwienia podatnikom rzetelnego wywiązywania się z obowiązku wykazywania przychodów, projekt ustawy wdrażający kasowy PIT wprowadza obowiązek ewidencjonowania faktur dokumentujących przychody rozliczane metodą kasową. Przyczyni się to również do usprawnienia weryfikacji przez organy podatkowe rzetelności wykazywanych przychodów przez podatników stosujących kasowy sposób rozliczeń - poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi na interpelację poselską nr 2243.

Według niego, wybierając kasowy sposób rozliczeń, podatnicy będą ewidencjonować zdarzenia gospodarcze w prowadzonych przez nich w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej urządzeniach księgowych. W przypadku stosowania opodatkowania na ogólnych zasadach (skala podatkowa, podatek liniowy) będzie to podatkowa księga przychodów i rozchodów, a w przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – ewidencja przychodów.

- W urządzeniach tych podatnicy już obecnie ujmują niektóre rodzaje przychodów w sposób kasowy, np. odszkodowania, odsetki. Podobnie jest w przypadku niektórych kosztów uzyskania przychodów, np. w odniesieniu do zapłaconych odsetek od pożyczek lub kredytów. Dla celów kasowego PIT podatnicy będą mogli wykorzystywać również narzędzia, z których obecnie korzystają, stosując przepisy dotyczące tzw. zatorów płatniczych. Mogą to być, np. prowadzone przez podatnika ewidencje lub rejestry płatności - poinformował Jarosław Neneman.

Czytaj również: MF: PIT kasowy będzie dobrowolny i dla małych firm

Minister Finansów: Kasowy PIT będzie do limitu 250 tys. euro