Minister finansów odniósł się w ten sposób do założeń nowelizacji ustawy o PIT, opublikowanych 27 stycznia w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nie podał więcej szczegółów.

Ministerstwo Finansów poinformowało 27 stycznia, że chce wprowadzić PIT kasowy na zasadzie dobrowolności. Będą mogli go wybrać przedsiębiorcy, których przychody nie przekroczyły kwoty 500 tys. zł oraz rozpoczynający prowadzenie działalności. Eksperci postulowali wówczas zwiększenie progu 500 tys. zł, który uznali za zbyt niski. 

Ministerstwo deklaruje, że celem wprowadzenia kasowego PIT jest wsparcie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach. Kasowy PIT polega na tym, że przedsiębiorcy będą płacić podatek dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za wydany towar albo wykonaną usługę oraz potrącać koszty uzyskania przychodów w dacie zapłaty za otrzymany towar lub wykonaną usługę.

Obecnie w rozliczeniu PIT zasadą jest memoriałowy sposób ustalania przychodów z działalności gospodarczej. Przychodem są bowiem kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Dla przedsiębiorcy przychód powstaje w dacie wystawienia faktury, wykonania usługi lub wydania towaru, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca otrzymał należną mu zapłatę. W konsekwencji przedsiębiorca musi zapłacić podatek od dochodu, którego jeszcze faktycznie nie otrzymał.

Zasadą jest też memoriałowy sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów. Po stronie kosztów uzyskania przychodów ich memoriałowe rozliczanie umożliwia podatnikom, przy ustalaniu dochodu do opodatkowania, uwzględnianie kosztów uzyskania przychodów, które de facto nie zostały jeszcze zapłacone.

- Memoriałowa zasada ustalania przychodów z działalności gospodarczej jest szczególnie uciążliwa dla przedsiębiorców prowadzących działalność w niewielkich rozmiarach. Negatywnie wpływa na ich płynność finansową i w efekcie, na możliwość konkurowania z większymi firmami - uzasadnia MF.

Zgodnie z planem, projekt ma być przyjęty przez rząd w II kwartale 2024 r.

Czytaj również: MF: PIT kasowy będzie dobrowolny i dla małych firm >>