Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw – poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP w komunikacie. 

- Skomplikowane przepisy podatkowe i tajemnica podatkowa umożliwiają niektórym wielonarodowym firmom tzw. agresywne planowanie podatkowe czyli uchylanie się od opodatkowania. W przeciwieństwie do małych i średnich przedsiębiorstw lub indywidualnych podatników, wielonarodowe firmy mają możliwość przenoszenia zysków z jednego kraju do drugiego, aby obniżyć płacone podatki. Szacuje się, że państwa UE tracą w ten sposób rocznie 50–70 mld euro - uzasadnia Ministerstwo Finansów.

Nowelizacja przewiduje m.in., że:

  • Duże wielonarodowe przedsiębiorstwa będą musiały publicznie ujawnić sprawozdania dotyczące podatku dochodowego.
  • Dane zawarte w sprawozdaniach będą musiały być ujawniane oddzielnie dla wszystkich państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. EOG – obejmuje kraje UE oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein) oraz tzw. rajów podatkowych, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność.

Ustawa zakłada, że publiczne udostępnianie przez firmy informacji na temat podatków zapłaconych w miejscu, w którym rzeczywiście został wygenerowany zysk, będzie miało kluczowe znaczenie dla zwiększenia przejrzystości podatkowej w UE.

  • Sprawozdawczość podatkowa w podziale na kraje pomoże zwiększyć społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw przez przyczynianie się – poprzez płacenie podatków – do dobrobytu państwa, w którym prowadzona jest działalność.
  • Nowa sprawozdawczość da wszystkim obywatelom ogólny przegląd podatków, płaconych od swojego dochodu przez wielonarodowe przedsiębiorstwa.
  • Zaproponowane rozwiązania zwiększą także przejrzystość, jeśli chodzi o działalność firm w tych krajach, które nie przestrzegają międzynarodowych norm zarządzania w kwestiach podatkowych, czyli w tzw. rajach podatkowych.

Nowe przepisy mają być zasadniczo zastosowane po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się 22 czerwca 2024 r. lub po tym dniu.

Czytaj również: Biegli rewidenci i księgowi rozmawiają z MF o przyszłości zawodu >>