Obowiązujące od 1 września br. nowe przepisy ustawy o VAT wprowadziły tzw. białą listę podatników VAT. Jest to specjalny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Podmioty można wyszukiwać po nazwie podmiotu, numerze NIP, REGON lub po numerze konta bankowego przedsiębiorcy. Rejestr prowadzi go szef Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Wyłączenie z kosztów od stycznia 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłata za fakturę zostanie dokonana na niezgłoszony rachunek bankowy, wpłacający nie będzie mógł zaliczyć tej wpłaty do kosztów uzyskania przychodów. Regulacje te mają dotyczyć wyłącznie płatności przekraczających 15 tys. zł. W ustawie przewidziana jest także możliwość uwolnienia się od tych konsekwencji. Podatnik będzie musiał złożyć zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Czytaj w LEX: VAT 2019 - przewodnik po zmianach >

Rachunki trzeba będzie sprawdzać

Remigiusz Fijak, doradca podatkowy z kancelarii TLA Poland tłumaczy, że w praktyce wszyscy podatnicy VAT powinni w pierwszej kolejności sprawdzić, czy wszystkie rachunki, których używają w działalności są znane urzędowi skarbowemu, a jeżeli tak nie jest, powinni dokonać aktualizacji danych. W drugiej kolejności natomiast przed dokonaniem przelewu podatnicy powinni sprawdzać, czy rachunek na jaki dokonują przelewu jest widoczny na białe liście i ewentualnie zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego fakt dokonania przelewu na inny rachunek.

 

Marcin Borkowski, Joanna Szlęzak-Matusewicz

Sprawdź  
POLECAMY

Problem ze zgłoszeniem zapłaty?

Z rozmów z ekspertami wynika jednak, że z praktycznym zastosowaniem przepisów będzie problem. - Jednym z większych wyzwań stojącymi przed podatnikami, którzy będą chcieli „ratować koszty”, w sytuacji, kiedy nie zapłacą na ujawniony na białej liście rachunek, będzie ustalenie właściwego dla wystawcy faktury właściwego urzędu skarbowego – wskazuje Grzegorz Symotiuk, doradca podatkowy w kancelarii TAX Doradztwo Podatkowe i Finansowe Symotiuk i Wspólnicy.

Sprawdź w LEX:

Ekspert wyjaśnia, że w przypadku osób fizycznych, na białej liście ujawnia się adres stałego miejsca prowadzenia działalności, albo adres miejsca zamieszkania, w sytuacji braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności. Natomiast właściwy urząd skarbowy zawsze ustala się według miejsca zamieszkania. - Jeżeli zatem zostanie ujawniony „adres stałego miejsca prowadzenia działalności”, to w zasadzie nie jest możliwe ustalenie właściwego dla wystawcy faktury urzędu skarbowego. Problemem jest to, że sprawdzając dane wystawcy faktury na białej liście nie ma możliwości weryfikacji, który adres został na tej liście ujawniony – podkreśla ekspert.

Sprawdź w LEX:

Czy posiadane przez spółkę zagraniczne rachunki bankowe będą wskazane na białej liście podatników? >

Czy solidarna odpowiedzialność przy zapłacie na konto "spoza białej listy" będzie mieć zastosowanie tylko do zapłat powyżej 15.000 zł? >

Dwa typy urzędów nie ułatwią sprawy

Grzegorz Symotiuk zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny problem, który będzie dotyczył osób prawnych. Przypomina, że w Polsce istnieją tzw. normalne i wyspecjalizowane urzędy skarbowe. - Podatnicy nie znają zazwyczaj przychodów, czy danych udziałowców spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, albo że  udziałowcami są obcokrajowcy. Tymczasem to te kryteria najczęściej powodują, że dany wystawca faktury podlega pod wyspecjalizowany urząd skarbowy – tłumaczy.  

Czytaj w LEX:

Zawiadomienie o przejściu do dużego urzędu skarbowego na przykładach >

Czy spółka z o.o. podlega pod wyspecjalizowany urząd skarbowy, jeżeli jej udziałowcami i członkami zarządu są osoby fizyczne nie posiadające obywatelstwa polskiego? >

Jego zdaniem, aby uniknąć problemów i paraliżu, powinna być przeprowadzona pilna nowelizacja przepisów dotyczących białej listy. Informacja o zleconym przelewie powinna być przekazywana urzędowi skarbowemu właściwemu dla podatnika, który dokonuje płatności, a nie ją otrzymuje.

Zobacz również:
Biała lista podatników VAT już dostępna >>

Skarbówka szybciej wykreśli firmę z rejestru VAT >>
Ważne zmiany w VAT od 1 września 2019 roku >>