Już 1 września zacznie działać specjalny rejestr podatników VAT. Wykaz podmiotów w nim zarejestrowanych będzie prowadzony w formie elektronicznej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W założeniu ma to być wygodne narzędzie służące do szybkiej weryfikacji danych kontrahentów i ich rachunków, w szczególności dotyczących rejestracji do celów VAT. Wykaz ma zminimalizować ryzyko nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT i ograniczyć wyłudzenia podatków.

Zobacz więcej: Ważne zmiany w VAT od 1 września 2019 roku >>

Będą w nim podane także informacje dotyczące numerów rachunków bankowych przedsiębiorcy, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym. Podatnicy będą musieli dokonywać płatności przewyższających kwotę 15 tys. złotych na rachunek zawarty w wykazie. Jeśli kontrahent podatnika dokona płatności za fakturę na niezgłoszony rachunek bankowy, od stycznia przyszłego roku nie będzie mógł zaliczyć tej wpłaty do kosztów uzyskania przychodów.

Zobacz również: Biała lista podatników VAT ma wpłynąć na staranność przedsiębiorców >>

Wpłata na niezgłoszony rachunek nie będzie kosztem >>

Fiskus sprawdza, czy firmy rejestrujące się jako podatnicy VAT UE istnieją >>

Zdaniem Radomira Szarańca, doradcy podatkowego, wiceprzewodniczącego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, tzw. biała lista podatników VAT pozwoli podatnikom na łatwiejsze weryfikowanie swoich kontrahentów i zwiększy pewność obrotu. Da też przedsiębiorcom argument do obrony, w przypadku zarzutów uczestniczenia w tzw. przestępstwach karuzelowych. Ale są też minusy.

Czytaj w LEX: Optymalizacja kosztów używania samochodów osobowych w firmie po 1.01.2019 r. >

Negatywne konsekwencje w podatkach dochodowych

- Niestety przepisy te będą miały także negatywne konsekwencje. Przede wszystkim w przypadku płatności przekraczających 15 tys. złotych dokonanych za pomocą karty kredytowej, kont PayPal czy za pomocą pośredników w płatnościach, co bardzo często występuje w przypadku zakupów internetowych – podkreśla Radomir Szaraniec.  Zauważa, że w takich sytuacjach płatność nie jest dokonywana na rachunek bankowy kontrahenta wskazany na białej liście i podatnik w razie kontroli będzie musiał liczyć się z ryzykiem odmowy zaliczenia wydatku zapłaconego w taki sposób do kosztów uzyskania przychodu.

 


Będę problemy z weryfikacją rachunków

Największy polski serwis aukcyjny już poinformował swoich klientów o konieczności zmiany sposobów rozliczeń i zachęcił do konsultacji z doradcą podatkowym. Jak podkreśla Radomir Szaraniec, problemy pojawią się też przy tzw. rachunkach wirtualnych, choć wiceminister finansów Tadeusz Kościński w odpowiedzi na interpelacje poselską nr 32747 zapewnił, że organy podatkowe będą traktowały płatności za rachunki wirtualne jak zapłatę na rachunek wskazany na białej liście. Nie wynika to jednak wprost z przepisów.

Czytaj w LEX: VAT 2019 - przewodnik po zmianach >

Zdaniem eksperta, innym zagrożeniem będzie ujawnienie, w którym banku dany przedsiębiorca posiada rachunki. Może to doprowadzić  do zwiększenia liczby ataków internetowych na przedsiębiorców, zmierzających do przejęcia kontroli nad rachunkami bankowymi. Może też częściej dochodzić do podszywania się przez przestępców pod przedsiębiorców i rozsyłania fałszywych informacji o zmianie numeru rachunku, a informacje o aktualnym numerze rachunku bankowego mogą służyć uwiarygodnieniu takich oszustw w oczach kontrahentów.

 

Przed firmami żmudne procedury przygotowawcze

Wprowadzenie konieczności weryfikacji kont bankowych dostawców, będących czynnymi podatnikami VAT, będzie zatem kolejnym wyzwaniem stawianym przed podatnikami. - Warto w związku z tym podjąć działania adaptacyjne, polegające na stworzeniu procedury umożliwiającej zarządzanie procesem weryfikacji i jednocześnie minimalizującej ryzyko podatkowe związane z zakwestionowaniem kwot wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów – podpowiada Piotr Chojnacki, doradca podatkowy w kancelarii TA&TPT. Jego zdaniem, by zbudować taką procedurę, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy używany system księgowy pozwala na stworzenie raportu przedstawiającego dane dostawcy, w szczególności nazwę, numer VAT oraz numery rachunków bankowych przypisane do niego. Jeśli system księgowy zapewni te informacje, to kolejnym krokiem może być automatyzacja weryfikacji rachunków w bazie danych. - Często spotykanym sposobem automatyzacji jest rozwiązanie wykorzystujące zaawansowane opcje arkusza kalkulacyjnego Excel. Istotne jest to, by - oprócz weryfikacji - określić też sposób gromadzenia dowodów jej przeprowadzenia. Niezbędne będzie również ustalenie, kto w firmie miałby odpowiadać za weryfikację rachunków, aktualizację systemu księgowego oraz rozwiązywanie wszelkich spraw z tym związanych. Istotne jest to, by weryfikacja odbywała się nie tylko w dniu dokonania płatności lecz również systematycznie, w krótkich odstępach czasowych – zwraca uwagę Piotr Chojnacki. Dodaje również, że opracowana procedura powinna być również udokumentowana, aby osoby odpowiedzialne miały szczegółową instrukcję działania. Ochroni to przed zniekształceniem procesu oraz zabezpieczy podmiot na wypadek rotacji pracowników.

Czytaj w LEX: Zerowy PIT dla młodych - zasady oraz wyliczenie wynagrodzenia dla umowy o pracę i umowy zlecenia >