Jak poinformował w piątek resort finansów, Marian Banaś w piśmie do ministra finansów Republiki Finlandii ponowił prośbę o zintensyfikowanie prac legislacyjnych nad wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym reformy stawek VAT.

Banaś wskazał, że obecne przepisy w dyrektywie VAT, dotyczące stawek VAT, wymagają nowelizacji, tak aby zapewnić wszystkim państwom członkowskim – w równym stopniu – możliwość stosowania obniżonych stawek VAT. Jego zdaniem, obniżone stawki mogą odgrywać znaczącą rolę w programowaniu polityki społecznej państwa.

Zobacz również: Zmiany w ustawie o VAT - plik JPK zastąpi deklarację >>