Przedsiębiorca - podatnik VAT wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji. Chodziło o potwierdzenie, czy prawidłowo opodatkowuje on VAT sprzedaż lizaków z logo zamawiającego. Z racji braku możliwości produkcyjnych, dotyczących słodyczy, wnioskodawca zamawiał ich wykonanie u podwykonawcy ‒ przedsiębiorstwa polskiego, także zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT. Po realizacji zamówienia wnioskodawca odbierał partię lizaków z logo firmy, która złożyła u niego zamówienie i dostarcza ją zamawiającemu. Podwykonawca ‒ producent lizaków ‒ wystawia wnioskodawcy fakturę ze stawką VAT 23 proc., gdyż mając wątpliwości odnośnie wysokości tej stawki, stosują stawkę podstawową ze względów „ostrożnościowych”.

 

Ważna klasyfikacja PKWiU

Lizaki były produktem bezglutenowym, słodzonym izomaltem, czyli syntetyczną substancją słodzącą. Logo firmy zamawiającej nadrukowane było na opłatku zatopionym w lizaku. Co ważne, lizaki kwalifikowane były do grupowania statystycznego PKWiU 10.89.19.0. jako pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, i nie stanowiły ani produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc., ani ekstraktów słodowych. Według wnioskodawcy, na fakturach na rzecz odbiorcy finalnego (czyli przedsiębiorstwa zamawiającego, którego logo widnieje na lizakach) powinna być stosowana przy dostawie lizaków stawka w wysokości 8 proc. I to niezależnie od tego, jaką stawkę zastosował podwykonawca ‒ producent lizaków, który sam też ma wątpliwości w tym zakresie.

Zobacz również: W przyszłym roku kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe będą wyższe >>

Problematyczna stawka VAT

Wnioskodawca twierdzi, że uzasadnieniem do stosowania tej stawki jest przepis art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (w związku z art. 146a pkt. 2), odnoszący się do załącznika nr 3 do ustawy, a konkretnie do jego pozycji 48: Ex 10.89.19.0 - Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o  zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. Skład chemiczny lizaków powoduje, że w odniesieniu do nich ma zastosowanie ta właśnie klasyfikacja. Ponieważ nie stanowią one ani ekstraktów słodowych, ani produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc., nie wyłącza to lizaków z pozycji 48 załącznika do ustawy VAT. Uzasadniona jest zatem stawka VAT w wysokości 8 proc.

Tego samego zdania był organ interpretacyjny. Uznając stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie omieszkał jednak przypomnieć, że o wysokości stawki podatku wskazanego we wniosku produktu decyduje przede wszystkim prawidłowa klasyfikacja produktu do PKWiU.

Interpretacja z 22 lipca 2019 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.287.2019.2.WN

 

POLECAMY