Minimalna stawka wynagrodzenia w 2020 r. ma wynieść 2600 zł i będzie wyższa o 350 zł od aktualnie obowiązującej. Wysokość minimalnej pensji ma znaczący wpływ na wymiar kar, które organy podatkowe mogą nakładać na podatników, na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego.

Aktualizacja: Sprawdź również, ile wyniosą kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2021 roku >>

Przestępstwo a wykroczenie skarbowe

Popełnianie przestępstw i wykroczeń skarbowych jest karane. Kwalifikacja zależy od wartości popełnionego czynu.

Kodeks karny skarbowy określa, że przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Wykroczeniem skarbowym jest natomiast czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wartość graniczna pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem wyniesie zatem w 2020 r. 13 tys. zł.

Czytaj w LEX: Przestępstwa i wykroczenia skarbowe w podatku VAT >

 


Kary za wykroczenia skarbowe

Karą za wykroczenia skarbowe jest kara grzywny. Określa się ją kwotowo. Kara grzywny – co do zasady - może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wyrokiem nakazowym można natomiast wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Co ważne, wymierzając karę grzywny lub nakładając ją mandatem karnym, uwzględnia się także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

W 2020 r. kara grzywny wyniesie zatem od 260 zł do 52 tys. zł. Mandat karny nie będzie mógł być natomiast wyższy niż 5,2 tys. zł. Maksymalna kara grzywny nałożona wyrokiem nakazowym wyniesie 26 tys. zł.

Zobacz również: Urząd łatwiej zajmie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku >>

Fiskus będzie mógł prowadzić ukryte kontrole >>

Kary za przestępstwa skarbowe

Karami za przestępstwa skarbowe są:

  • kara grzywny w stawkach dziennych,
  • kara ograniczenia wolności oraz
  • kara pozbawienia wolności.

Z przepisów kodeksu karnego skarbowego wynika, że wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa - 720. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w wysokości nieprzekraczającej 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą. Także w tym przypadku, ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Co istotne, stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Czytaj w LEX: Księgowanie faktur na przełomie roku na przykładach >

W 2020 r. stawka dzienna wyniesie od 86,67 do 34 668 zł. Kara grzywny nie będzie mogła być niższa, niż 866,70 zł. Maksymalna wysokość kary grzywny wyniesie 24 960 960 zł. Wyrokiem nakazowym będzie można wymierzyć karę do 6 933 600 zł.