Zgodnie z projektowaną zmianą, w celu usprawnienia obsługi zajęcia wierzytelności, zredukowano ciążące na organach podatkowych, które będą dłużnikiem zajętej wierzytelności, obowiązki informacyjne. Obowiązek zawiadamiania będzie dotyczył tylko przypadku braku właściwości, tj. gdy organ podatkowy nie jest dłużnikiem zajętej wierzytelności. Łatwiej będzie też egzekwować niskie zaległości. Jak wynika z uzasadnienia, z uwagi na częste dokonywanie zajęć wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w niewielkiej wysokości zaproponowano zmianę, która powinna wpłynąć na poprawę ekonomiki realizowanych przez organy egzekucyjne i dłużników zajętej wierzytelności czynności.

 

Przyjęto, że w przypadku zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w wysokości do 100 zł będzie można zastosować uproszczony tryb. Nie będzie trzeba stosować przepisów art. 62–63a i art. 69a § 1 ustawy. Dłużnik wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku przekaże wówczas kwotę z zajętej wierzytelności organowi egzekucyjnemu, który jako pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – organowi egzekucyjnemu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie. Rozwiązanie to ma zapobiec powstaniu zbiegu egzekucji i w konsekwencji - przekazywaniu adnotacji w sprawie zbiegu pomiędzy organami egzekucyjnymi. Tym samym organy egzekucyjne, które dokonały zajęcia nadpłaty lub zwrotu podatku, zostaną odciążone od obowiązku wykonywania dodatkowych czynności, które prowadziłyby do wyegzekwowania kwot w niskiej wysokości.

Zobacz również: Fiskus będzie mógł prowadzić ukryte kontrole >>