Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, autorstwa ministra finansów. Przewiduje on rozwiązania dotyczące procedur obowiązujących w egzekucji administracyjnej, w tym trybu rozpatrywania zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej i wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Regulacja ma na celu uproszczenie i usprawnienie postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego m.in.  w zakresie wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez elektroniczne doręczanie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego i zapewnienie automatycznej rejestracji tego tytułu w systemie obsługującym organ egzekucyjny.

 

Czego będą dotyczyć uproszczenia?

Zawiera też przepisy dotyczące uproszczenia procedury przekazywania dokumentów pomiędzy organami egzekucyjnymi. Obowiązujące przepisy spowalniają proces wymiany dokumentów pomiędzy organami egzekucyjnymi pozostającymi w zbiegu i prowadzą do znacznych opóźnień w realizacji zastosowanych środków egzekucyjnych.

Ustawa ma dotyczyć zmian w zakresie egzekucji z nadpłaty lub zwrotu podatku, m.in. poprzez wprowadzenie elektronizacji zajęć wierzytelności z tego tytułu dokonywanych przez komorników sądowych i niektóre administracyjne organy egzekucyjne. Obecne przepisy są przyczyną pracochłonnej i czasochłonnej obsługi zajęć nadpłaty lub zwrotu podatku dokonywanych przez komorników sądowych.

Czytaj też: Likwidacja skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego to błąd>>

Rząd chce, żeby przy egzekucji z pieniędzy wprowadzona została możliwość korzystania z terminali płatniczych. Wśród najważniejszych rozwiązań jest także egzekucja z rachunku prowadzonego przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową oraz z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach poprzez ich elektronizację.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 9 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.