Okazuje się, że wprowadzona w tym roku po raz pierwszy, jako rewolucyjne ułatwienie w składaniu zeznań podatkowych, usługa e-PIT, z której mieli okazję skorzystać Polacy, ma szereg niedociągnięć w swoim funkcjonowaniu.

Czytaj w LEX: PIT-37 - praktyczny poradnik >

‒ Jeżeli podatnik złożył własnoręcznie przygotowane zeznanie podatkowe, to powinno ono mieć pierwszeństwo przed zeznaniem złożonym automatycznie w systemie e-PIT. Dotyczy to przede wszystkim tych sytuacji, w których przygotowany przez MF projekt zeznania, nie uwzględniał wszystkich źródeł dochodu podatnika, w szczególności dochodów pochodzących z zagranicznych źródeł. Tymczasem obserwujemy obecnie sytuacje, w których urzędy skarbowe wysyłają do podatników wezwania do zapłaty podatku wyliczonego w oparciu o przygotowane przez MF zeznanie podatkowe, podczas gdy podatnik niezależnie złożył zeznanie podatkowe, skutkujące inną wysokością zobowiązania podatkowego ‒ mówi Piotr Hanuszewski, ekspert podatkowy w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

 

Deklaracje papierowe z pierwszeństwem

Zdaniem eksperta, wynika to z faktu, że urzędy nie odnotowały jeszcze w systemie wpływu zeznań podatkowych złożonych własnoręcznie przez podatników w wersji papierowej. Ponieważ nikt wcześniej nie przewidział tego zbiegu deklaracji elektronicznych przygotowanych automatycznie w systemie e-PIT z deklaracjami papierowymi wysłanymi pocztą tradycyjną albo złożonych bezpośrednio w urzędzie skarbowym, toteż podatnicy zaczęli otrzymywać wezwania do zapłaty podatku za 2018 r. według przygotowanego automatycznie rozliczenia. 

Czytaj w LEX: Wspólne opodatkowanie małżonków >

W efekcie konieczne jest niestety składanie dodatkowych wyjaśnień do urzędów skarbowych. W przeciwnym wypadku, urząd skarbowy może rozpocząć dochodzenie należności wynikającej z zeznania przygotowanego w systemie e-PIT na drodze egzekucji administracyjnej ‒ ostrzega Hanuszewski.

Zobacz również: Albo zwolnienie z PIT, albo wspólne rozliczenie >>

Na wezwanie trzeba odpowiedzieć

W odpowiedzi na wezwanie podatnicy mogą albo napisać pismo z wyjaśnieniami i wysłać je lub złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym, albo osobiście wyjaśnić sytuację w urzędzie, przedstawiając kopię złożonego zeznania rocznego z pieczątką potwierdzającą wpływ do urzędu skarbowego ‒ jeśli PIT był składany osobiście w urzędzie, a w przypadku wysłania pocztą ‒ potwierdzenia nadania.  

Jak tłumaczy Prawo.pl wydział prasowy Ministerstwa Finansów, w ramach usługi Twój e-PIT dla każdego podatnika na podstawie informacji będących w posiadaniu KAS przygotowane zostało roczne rozliczenie na formularzu PIT-37 lub/i PIT-38. Podatnik mógł zaakceptować przygotowany dla niego PIT-37 lub go edytować, zmieniając sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem poprzez podanie danych małżonka.  Mógł także złożyć samodzielnie swoje rozliczenie. Jeśli nie zrobił tego przed 30 kwietnia, to przygotowane dla niego w usłudze Twój e-PIT zeznanie podatkowe było automatycznie złożone. ‒ Mogło się zdarzyć, że podatnik wysłał zeznanie pocztą i przed 30 kwietnia nie dotarło ono do urzędu skarbowego lub nie zostało wprowadzone do systemu. Wówczas w takiej sytuacji ważniejsze jest zeznanie złożone przez podatnika (bez względu na sposób rozliczenia: indywidualne, wspólne, jako rodzic samotnie wychowujący dzieci), co wynika bezpośrednio z przepisów prawa ‒ uspokaja MF.  Ministerstwo podkreśla, że jeśli małżonkowie rozliczyli się wspólnie (papierowo), a mimo to nastąpiła automatyczna akceptacja poprzez usługę Twój e-PIT, to w takiej sytuacji zeznanie udostępnione przez usługę zostało anulowane.

Czytaj w LEX: Dowody w postępowaniu podatkowym >

 


Problem z nierezydentami

To jednak nie koniec kłopotów podatników. Innym problemem, który ‒ jak twierdzi ekspert KPMG w Polsce ‒ można zaobserwować w funkcjonowaniu systemu e-PIT, jest automatyczne przygotowywanie zeznań podatkowych w oparciu o informację PIT-8C dla osób o ograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce. Chodzi o tzw. nierezydentów podatkowych. ‒ Co do zasady, zgodnie z postanowieniami funkcjonujących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanych między Polską a innymi krajami, dochody z zysków kapitałowych podlegają opodatkowaniu wyłącznie w kraju rezydencji podatkowej.

Czytaj w LEX: Doręczenia w postępowaniu podatkowym – najczęstsze nieprawidłowości >

Tymczasem system e-PIT przygotował dla takich osób formularze PIT-38 z zadeklarowanym dochodem z kapitałów pieniężnych i również w tych wypadkach urzędy skarbowe wzywają do zapłaty należności wynikających z przygotowanych automatycznie zeznań podatkowych ‒ podkreśla Hanuszewski. Jego zdaniem, jest to tym bardziej zastanawiające w sytuacjach, w których urząd skarbowy posiada informację o zagranicznym adresie zamieszkania podatnika, a więc powinien prawidłowo ocenić konieczność składania zeznań podatkowych w Polsce przez nierezydentów.

Czytaj w LEX: Informacje podatkowe od nierezydentów >