Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) ogłosił listę projektów, które zostały wytypowane do ubiegania się o Europejską Nagrodę Sektora Publicznego (EPSA). W grupie 40 najwyżej ocenionych projektów z 14 krajów znalazła się polska usługa Twój e-PIT. Tegoroczna edycja  konkursu przebiega pod hasłem Nowe rozwiązania kompleksowych wyzwań – sektor publiczny zorientowany na obywatela, zrównoważony i dopasowany do przyszłości.

 

Eksperci zajmujący się administracją ocenili ponad 160 wniosków (m.in. w kategorii administracji europejskiej i krajowej, regionalnej i lokalnej). Dotyczyły one takich dziedzin jak modernizacja i reforma administracji publicznej, społeczeństwo informacyjne i digitalizacja, edukacja, zdrowie oraz porządek publiczny i bezpieczeństwo. Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone w październiku br., a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas gali finałowej w listopadzie w holenderskim Maastricht.

Zobacz również: Skarbówka prześwietli przychody samozatrudnionych >>