Dzięki nowej usłudze Twój e-PIT nie trzeba składać rocznych zeznań podatkowych PIT-37 i PIT-38. PIT zostanie rozliczony automatycznie. Nie trzeba składać żadnych wniosków. Skorzystanie z Twojego e-PIT umożliwi szybszy zwrot podatku. Fiskus zwróci nadpłatę w ciągu 45 dni, a nie standardowych trzech miesięcy.

Twój e-PIT dla każdego podatnika

Rozliczony PIT jest udostępniony w serwisie podatki.gov.pl. Aby zapoznać się z jego treścią trzeba wybrać zakładkę „Twój e-PIT” i dokonać uwierzytelnienia się. W tym celu konieczne jest wpisanie swoich danych. Chodzi o:

  • PESEL (albo: NIP i datę urodzenia), 
  • kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017,
  • kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018,
  • kwotę nadpłaty lub niedopłaty podatku za rok 2017.

Możliwe jest też zalogowanie za pomocą profilu zaufanego. Można go założyć i potwierdzić w pełni online. Warunkiem jest posiadanie konta w bankach: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank. Wystarczające będzie też konto na platformie Envelo.

Zobacz również: Twój e-PIT już dostępny >>

Kilka opcji do wyboru

Po sprawdzeniu danych, podatnik ma kilka opcji do wyboru. Po pierwsze, może zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

PIT domyślnie jest przygotowany jako indywidualne rozliczenie podatnika. Może on jednak zmienić sposób rozliczenia na wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Można także zmienić dane ulgi na dzieci lub ją dodać. Rozliczony PIT można uzupełnić o inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Wreszcie, możliwe jest też odrzucenie przygotowanego rozliczenia i wypełnienie formularza samodzielnie w innej formie. W tym przypadku Twój e-PIT proponowany przez urząd nie będzie brany pod uwagę. Można też nie zrobić nic. W takim przypadku, 30 kwietnia, rozliczenie przygotowane przez skarbówkę zostanie uznane za złożone.

W przygotowanym formularzu automatycznie zostanie wskazana organizacja pożytku publicznego, którą podatnik wybrał w zeszłym roku. Powtórzony też zostanie cel szczegółowy. Można jednak edytować te dane. Możliwy jest więc wybór innej organizacji.

W sobotę, 16 marca, pracownicy urzędów skarbowych będą pomagać podatnikom w rozliczeniu rocznego podatku. Specjalna akcja odbędzie się w 75 centrach handlowych w całym kraju. Z urzędnikiem skarbówki będzie można się spotkać w godz. 12-20. 

Zobacz również: Ulga rehabilitacyjna w PIT >>