Od wpłynięcia projektu ustawy do Sejmu aż do jej uchwalenia minęło kilka miesięcy. W konsekwencji obawy przedsiębiorców o losy tego projektu były w pełni uzasadnione. Ustawa teraz prawdopodobnie będzie przedmiotem obrad Senatu podczas posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w dniach 31 lipca – 2 sierpnia. Jeżeli tak przebiegnie proces legislacyjny, wówczas przedsiębiorcom nie pozostanie nic innego jak dostosowanie się do nowych regulacji. Poniżej ogólne podsumowanie samej ustawy oraz co się zmieniło w wersjach projektu pomiędzy jego wpłynięciem do Sejmu a uchwaleniem.

 

POLECAMY

Główne założenia ustawy

Ustawa zakłada zastąpienie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r.:

  • Nomenklaturą Scaloną (popularnymi CN-ami) w zakresie towarów;
  • Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług z 2015 r. w zakresie usług.

Ułożenie na nowo systemu klasyfikacji, likwidacja niektórych pozycji z załączników do ustawy o VAT na rzecz bardziej ogólnego podejścia do klasyfikacji towarów oraz wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (WIS) ma w założeniu pomóc przedsiębiorcom w rozwiazaniu ich wątpliwości w zakresie towarów i usług na gruncie VAT.

 

POLECAMY

Kiedy ustawa wejdzie w życie

Ustawa co do zasady wejdzie w życie 1 listopada 2019 r., z okresem przejściowym dla nowej matrycy stawek VAT, która zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. Co oznacza w praktyce, że przedsiębiorcy będą mieli pięć miesięcy na dostosowanie się do nadchodzących regulacji. W tym okresie przedsiębiorcy będą mieli możliwość występowania z wnioskiem o wydanie wiążących informacji stawkowych, które będą wywierały skutek dopiero od 1 kwietnia 2020 r.

Należy dodatkowo podkreślić, iż jeżeli Senat nie wprowadzi dalszych poprawek, to już od 1 listopada 2019 r. 5 proc. stawka VAT będzie miała zastosowanie w zakresie e-booków oraz 8 proc. stawka VAT w zakresie e-czasopism.

Zobacz również: Obowiązkowy split payment od listopada >>

Kilka zmian projektu

Oprócz momentu wejścia w życie, ustawodawca w stosunku do pierwotnej wersji projektu wprowadził:

  • 5-proc. stawką VAT w zakresie napojów bezalkoholowych, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20 proc.,
  • 23-proc. stawką VAT, zamiast proponowanych wcześniej 5 proc., ma być objęte drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach,
  • podmiot wnioskujący o WIS jest obowiązany do dostarczenia, w terminie 7 dni, na wezwanie organu wydającego WIS próbki towaru, gdy jest to niezbędne dla prawidłowej klasyfikacji, gdy tego nie zrobi w terminie wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

Jak się przygotować?

Przede wszystkim po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw przedsiębiorcy powinni rozpocząć proces przekładania stosowanych klasyfikacji towarowych i usługowych na nowe systemy klasyfikacyjne (CN w przypadku towarów oraz PKWiU 2015 w przypadku usług). Proces ten może wymagać nieco większego zaangażowania z uwagi na fakt, że dwa odrębne systemy klasyfikacyjne nie będę się pokrywać a wręcz będą powodować pewnego rodzaju rozwidlenia i wątpliwości (jak w przykładzie poniżej). W tego typu przypadkach przedsiębiorcy będą mogli wystąpić o wydanie WIS. Zakładane przez ustawodawcę pięć miesięcy może nie być wystarczające w przypadku złożenia dużej liczby wniosków przez przedsiębiorców.  

Krzysztof Wiński, starszy menedżer w PwC