Autorem zmian jest Ministerstwo Finansów.

Podzieloną płatność (tzw. split payment) trzeba będzie stosować obowiązkowo w odniesieniu do dostaw towarów i usług, które aktualnie zasadniczo objęte są mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej. Dodatkowo rząd chce także objąć obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności także transakcji, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria  oraz urządzenia elektryczne i ich części oraz akcesoria.

Zobacz również: Obowiązkowy split payment pełen niedoróbek >>

Mechanizm podzielonej płatności receptą na wyłudzenia

- Mechanizm podzielonej płatności to rozwiązanie pozbawione wad charakterystycznych dla odwróconego obciążenia. Jego stosowanie eliminuje oszustwa w VAT już na samym początku. Mechanizm ten uważany jest za jedno z rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym, który eliminuje ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem – tłumaczy rząd. Dodaje, że stosowanie mechanizmu podzielonej płatności z założenia utrudnia lub wręcz uniemożliwia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji, a jednocześnie zapewnia lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich.

Czytaj w LEX: Obowiązkowy split payment >

 

Dodatkowa informacja na fakturze

Elementem identyfikującym obowiązkowe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności do danej transakcji będzie odpowiednia informacja zamieszczona na fakturze. Brak tego wskazania będzie skutkował nałożeniem wysokich kar. Konsekwencje określą przepisy o VAT, PIT, CIT i kodeksu karnego skarbowego.

Pisaliśmy o tym: Dotkliwe kary za brak podzielonej płatności >>

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności ma być stosowany w relacjach biznesowych wyłącznie w zakresie faktur, w których wartość brutto wynosi powyżej 15 tys. zł. obejmujące transakcje dotyczące towarów lub usług, wymienionych w dodawanym do ustawy o VAT załączniku nr 15.

Czytaj w LEX: VAT 2019 - przewodnik po zmianach >

Z projektu wynika, że obowiązkiem stosowania split paymentu zostanie objęta sprzedaż m.in.:

 • węgla,
 • prętów ze stali,
 • rury,
 • srebro, złoto i ołów,
 • komputery,
 • aparaty fotograficzne,
 • akumulatory,
 • odpady szklane,
 • surowce wtórne,
 • usługi robót budowlanych,
 • usługi malarskie,
 • usługi szklarskie.

Jednocześnie zachowana również będzie możliwość dobrowolnego split paymentu przy innych transakcjach.

 


Z rachunku VAT także inne daniny

Rząd chce również, aby zarówno w modelu dobrowolnym, jak i obowiązkowym, możliwe było opłacanie z rachunku VAT, nie tylko podatku VAT – jak to ma miejsce obecnie – ale również innych należności, czyli podatków dochodowych, akcyzy, cła oraz składek ZUS. - Wprowadzenie tej możliwości jest odpowiedzią na obawy zgłaszane przez podatników, co do pogorszenia się ich płynności finansowej w związku z ograniczoną dyspozycyjnością środków zgromadzonych na rachunku VAT – tłumaczy rząd. Możliwe też będzie stosowanie mechanizmu podzielonej płatności do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury. Zaproponowano także przepisy umożliwiające dokonywanie jednym komunikatem przelewu płatności za więcej niż jedną fakturę.