Krzysztof Koślicki: Jak Pan ocenia pierwsze miesiące funkcjonowania podzielonej płatności?

Wojciech Śliż: Bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo zadowoleni, zwłaszcza, że jest to system całkowicie dobrowolny. Udało nam się wprowadzić mechanizm podzielonej płatności, dzięki któremu podatnikom łatwiej jest zawierać transakcje gospodarcze np. z nowymi podmiotami, których jeszcze nie znają. Zapłata split paymentem pozwala wyeliminować ryzyko związane z udowodnieniem rzetelności kontrahentów. Jest to także jedna z przesłanek dochowania należytej staranności przez podatnika.

 


Dużo podmiotów skorzystało do tej pory z podzielonej płatności?

Przez pierwsze trzy miesiące ponad 2,7 mln transakcji zostało zapłaconych w ten sposób. Szacujemy, że wartościowo było to nieco ponad 7 proc. wszystkich przelewów. Z tej formy rozliczenia skorzystało ok. 414 tys. podatników. Liczba ta systematycznie wzrasta. Było co prawda pewne zwolnienie we wrześniu, ale już w październiku mamy znaczące odbicie.

Czy podatnicy mogą mieć pewność, że w przypadku ewentualnego sporu z organami podatkowymi, stosowanie przez nich split paymentu będzie traktowane jako dopełnienie należytej staranności?

Tak. Przed wprowadzeniem split paymentu przygotowaliśmy specjalny dokument dotyczący metodologii weryfikacji należytej staranności.

 

 


 

Ten dokument był adresowany jednak do organów podatkowych. Dokumentu skierowanego do podatników nie ma.

Jeśli chodzi o split payment w metodologii, którą mają władze skarbowe, znajduje się wyraźna wskazówka. Podzielona płatność ma być jednoznaczną przesłanką zachowania należytej staranności przez podatnika. Forma tego dokumentu i skierowanie go do władz skarbowych, a nie do podatników, jest moim zdaniem wystarczająca. Organy podatkowe dostały jasną i precyzyjną wskazówkę.

Zobacz również:
Split payment w złotówkach i na razie tylko dla chętnych >>

Czy podatnik może zdecydować wobec których kontrahentów stosować split payment? >>
Split payment pogorszy płynność finansową niektórych firm >>

Ministerstwo Finansów chce, aby – przynajmniej dla niektórych branż – split payment był obowiązkowy.  Na to potrzebna jest jednak zgoda Komisji Europejskiej. Wniosek jest złożony. Myśli Pan, że Komisja na to pozwoli?

Myślę, że tak. Jesteśmy ze sobą w stałym kontakcie. Odpowiadamy na wszystkie pytania. Przedstawiamy uzasadnienia. Liczę na to, że Komisja Europejska przedstawi swoją decyzję w grudniu lub w styczniu.

Załóżmy, że otrzymamy zgodę Komisji. Kiedy split payment miałby stać się obowiązkowy?

Wdrożenie dobrowolnego systemu podzielonej płatności zajęło nam blisko rok. Przygotowania wymagały intensywnej pracy. Mam tu na myśli zarówno infrastrukturę, ale także legislację. Teraz, jak będziemy wprowadzać obowiązkowy mechanizm, kwestie techniczne z pewnością zajmą już mniej czasu. Przygotowanie odpowiednich przepisów będzie jednak wymagało na pewno trochę czasu. Mogę powiedzieć, że obowiązkowy split payment nie pojawi się na pewno w pierwszej połowie 2019 roku. Będziemy się starali, żeby była to druga połowa roku.

A po co właściwie ten obowiązkowy split payment?

Chodzi o uszczelnienie systemu podatkowego. Chcemy go wprowadzić w tych branżach, które stosują w tej chwili odwrócony VAT. Podzielona płatność będzie obowiązkowa także w przypadkach, gdzie teraz obowiązuje tzw. solidarna odpowiedzialność, oraz kaucje.

Ale dobrowolność stosowania podzielonej płatności dla wszystkich pozostałych podatników zostanie zachowana, tak?

Tak. Chcemy, żeby korzystanie ze split paymentu było dobrowolne dla pozostałych branż i żeby było stosowane przez coraz więcej podmiotów.

Zobacz również:
Tylko jeden rachunek VAT do podzielonej płatności >>

Jak zapłacić część należności w systemie split payment? >>
Split payment mało popularny, więc będzie obowiązkowy >>

Branża zwraca uwagę, że jeśli stosowanie podzielonej płatności ma być obowiązkowe, trzeba najpierw wprowadzić kilka modyfikacji. Chodzi m.in. o to, że split paymentu nie można stosować do przelewów zbiorczych, które są bardzo często stosowane, ani też do płatności w walutach obcych.

Tak, znam te postulaty. Nie wszystkie jednak mogą być spełnione. Kwestia stosowania podzielonej płatności do przelewów zbiorczych jest bardzo ciekawa. Split payment musi jednak umożliwiać śledzenie transakcji. Kluczem do dokonywania weryfikacji płatności jest informacja o numerze faktury. Jeśli miałby to być przelew zbiorczych, dostęp do tych danych byłby znacząco utrudniony, jeśli nie niemożliwy.

Jeśli chodzi natomiast o płatności w walutach obcych będziemy chcieli to dokładnie przeanalizować. Jeśli split payment ma być obowiązkowy, a transakcje w walutach obcych są dozwolone, to musimy stworzyć mechanizm podzielonej płatności także dla przelewów walutowych. Nie daliśmy tej możliwości w systemie dobrowolnym ze względu na koszty przygotowania systemu. Warto jednak zwrócić uwagę, że do tej pory odnotowaliśmy tylko trzy próby przelewu walutowego split paymentem. Oczywiście nie były udane.

Przedsiębiorcy chcieliby także mieć możliwość regulowania innych należności publiczno-prawnych z rachunku VAT.

Zastanawiamy się, czy nie wprowadzić takiej możliwości. Wprowadzenie obowiązkowego split paymentu może być dobrą okazją, żeby to zmienić.

A rachunki ROR? Dalej będzie można dzięki nim unikać dzielenia płatności?

Prywatne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe nie dają możliwości zastosowania split paymentu. Takie rachunki nie powinny być używane do rozliczeń biznesowych, zabraniają tego regulaminy korzystania z kont bankowych. Niemniej jednak są czasami używane przez przedsiębiorców do celów biznesowych. W naszej ocenie to sprawa pomiędzy bankami i ich klientami.

Rozmawiał Krzysztof Koślicki