Stosowanie split paymentu jest możliwe od lipca br. Korzystanie z niego jest dobrowolne. To płatnik decyduje, czy chce dzielić płatność. Mechanizm podzielonej płatności dotyczy tylko transakcji między firmami w złotówkach i może być stosowany tylko tam, gdzie VAT jest naliczony na fakturze. Może być wykorzystywany tylko do pojedynczych płatności. Nie można stosować go do płatności zbiorczych. Z tych m.in. względów firmy cały czas nie przekonały się w pełni do płacenia w ten sposób. Zawierają nawet różnego rodzaju porozumienia, żeby nie stosować między sobą podzielonej płatności.

Zobacz również:
Firmy próbują uniknąć podzielonej płatności >>

Firmy nie chcą dzielić płatności >>
Czy mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment będzie obejmował płatności realizowane w tzw. direct debit? >>

Obowiązkowy split payment już wkrótce?

Ministerstwo Finansów chce, aby przynajmniej w niektórych branżach, split payment stał się obowiązkowy. Złożyło w tej kwestii wniosek do Komisji Europejskiej o zgodę na wprowadzenie zmiany w prawie. Resort finansów chciałby obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objąć w pierwszej kolejności te branże, które obecnie stosują odwrotne obciążenie w VAT. Zgoda najprawdopodobniej zostanie udzielona wiosną przyszłego roku. W takiej sytuacji split paymant mógłby stać się obowiązkowy z początkiem 2020 r.

Zobacz również:
Czy faktura sprzedażowa wystawiona w EURO z VAT-em na polską firmę za usługę transportową ma być również podzielona płatnością split payment? >>

Jak zapłacić część należności w systemie split payment? >>

Przepisy do naprawy

- Split payment funkcjonujący w Polsce, chociaż prostszy w stosowaniu niż jego zagraniczne odpowiedniki, nie jest pozbawiony wad. Te wady to wyłomy i wyjątki w jego powszechności, które wydłużają czas podjęcia decyzji przez przedsiębiorców co do tego, czy w danym przypadku można płatność podzielić, czy nie. Skoro split payment ma być obowiązkowy, przedsiębiorcy powinni mieć jak największy komfort jego stosowania – wskazuje Tomasz Kassel, partner w PwC. Zwraca także uwagę, że korzystanie z podzielonej płatności jest za drogie w obsłudze. Jego zdaniem korzystanie z tej formy rozliczeń nie może kreować kosztów administracyjnych.

 


Problemem jest także, że mechanizm podzielonej płatności nie może być stosowany do wszystkich kategorii transakcji, a sam system bankowy automatycznie nie podpowiada przedsiębiorcy, czy jego zlecenie może być zrealizowane. Zwiększa to nakład pracy związanej z przelewami bankowymi. Kassel zwraca uwagę, że trzeba wybierać przelewy do podzielonej płatności, a o braku dokonania przelewu biznes często dowiaduje się po czasie.

Zobacz również:
Wpłata na zwykłe konto wyklucza split payment >>

MF: Za pół roku w niektórych branżach może być obligatoryjny split payment >>
Banki utrudniają korzystanie z podzielonej płatności >>
Split payment komplikuje rozliczenia VAT >>

Propozycje zmiany

- Rozwiązaniem jest zmniejszenie przypadków, w której podzielona płatność nie może zostać zrealizowana, a także danie przedsiębiorcom możliwości płacenia w split payment całych paczek przelewów, a nie tylko pojedynczych transakcji. Jeśli przedsiębiorca musi stosować ten mechanizm, to trzeba skrócić czas potrzebny przedsiębiorcy żeby przelew wykonać. Skoro VAT ma zostać wprowadzony do specjalnego obiegu, niech będzie to łatwe – podkreśla Marcin Zawadzki, wicedyrektor w dziale prawno-podatkowym w PwC.

 

 

 

Zdaniem ekspertów konieczne jest także rozszerzenie stosowania split paymentu również na płatności w walutach obcych. Nie byłoby już konieczne dokonywanie selekcji faktur do zapłaty. - Powszechną praktyką jest, że jednoosobowi przedsiębiorcy wykorzystują indywidualne rachunki bankowe w działalności. Dzięki temu mechanizm podzielonej płatności nie może być stosowany. Jeśli split payment miałby być obowiązkowy, przepisy powinny zabronić takiej możliwości – tłumaczą eksperci PwC. Jak wynika z danych, niemal 95 proc. odrzuceń przez systemy bankowe podzielonych płatności jest właśnie próba wpłaty na rachunki prywatne.

Korzystanie ze split paymentu powinno także umożliwiać zapłatę VAT z decyzji organów celnych lub dokumentów importowych. Teraz nie ma takiej możliwości. Przepisy powinny umożliwiać także przelewanie środków pomiędzy rachunkami VAT w różnych bankach.