Serwis Prawo.pl dotarł do informacji, że banki obciążają rachunki VAT z tytułu płatności podatku wynikającego jedynie z deklaracji VAT przy użyciu np. formularzy VAT-7 czy VAT-7K. Nie robią tego jednak, jeśli podatnik użyje np. formularzy SADN, czyli płatności z tytułu zgłoszeń celnych.

 

Zobacz również: Firmy nie chcą dzielić płatności  >>

Split payment uniemożliwia przelewy zbiorcze >>

Namysłowski: Stosowanie split paymentu może wywołać kontrolę >>

Komentarz praktyczny: Import towarów  >>

 

Błędne działanie banków

Jak tłumaczy Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNDP, VAT od importu towarów jest daniną wpłacaną na rachunek urzędu skarbowego. Spełnione są zatem przesłanki zapłaty z rachunku VAT. Przedsiębiorstwa, dla których VAT importowy jest znaczącą częścią podatku do odliczenia od podatku należnego, mogą mieć niezawinione kłopoty z płynnością w związku z zamrożeniem środków na rachunku VAT. Dotyczy to głównie podmiotów, którzy są w znacznej mierze importerami. Praktycznie nie występuje u nich VAT do odliczenia na podstawie faktur, a VAT do zapłaty z deklaracji jest znacznie niższy niż kwoty zapłacone im przez nabywców na rachunkach VAT.

Ekspert zwraca uwagę, że wprawdzie należności celno-podatkowe wpłacane na rachunek urzędu skarbowego poprzez wspomniany formularz SADN mogą obejmować również cło, ale system powinien być tak skonstruowany, aby to uwzględniać.

 

 

 

Rachunek VAT do wpłat na rzecz naczelnika urzędu skarbowego

Nikończyk zwraca uwagę, że zgodnie z art. 62b Prawa bankowego rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu m.in. dokonania płatności kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT przy użyciu komunikatu przelewu oraz wpłaty podatku od towarów i usług, dodatkowego zobowiązania podatkowego, odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

Obecnie po reformie Krajowej Administracji Skarbowej podatek z tytułu importu jest płatny na rachunek urzędu skarbowego. Płatności za pomocą SADN powinny zatem także być dokonywane z rachunku VAT – podsumowuje Nikończyk.

Zobacz również: Podzielona płatność w VAT >>

Specyfika rachunku VAT w obliczu mechanizmu podzielonej płatności >>

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.