Pisaliśmy kilka dni temu, że firmy próbują uniknąć podzielonej płatności. Jeden z dużych przedsiębiorców przez trzy tygodnie działania nowych przepisów na rachunku VAT miał jedynie 30 zł. Na fakturach zaczęły się też pojawiać różne dodatkowe zapisy. Jednym z przykładów jest taki dopisek: Prosi się o niestosowanie płatności split paymentem pod rygorem uznania niedopłaty zobowiązania, chyba że odrębna umowa stanowi inaczej. Pisaliśmy o tym tutaj. >>

Rachunek firmowy nie jest konieczny

Innym sposobem na uniknięcie otrzymania wpłaty od kontrahenta w formie podzielonej jest umieszczanie na fakturach i innych dokumentach numeru zwykłego rachunku bankowego. Wpłata na ROR, który nie jest związany, ani przypisany do działalności gospodarczej, uniemożliwi zastosowanie split paymentu. Potwierdza to Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, prowadząca własną kancelarię prawną. Ekspertka podkreśla, że split paymentu nie chcą przede wszystkim osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Zwraca uwagę, że nie mają oni obowiązku posiadania oddzielnych rachunków bankowych związanych z prowadzeniem biznesu. Przepisy prawne tego nie wymagają. Wpłaty od kontrahentów można otrzymywać na zwykłe konta bankowe.

 

 

Split payment tylko na rachunek firmowy

Fakt, że mechanizm podzielonej płatności może mieć zastosowanie tylko do biznesowych rachunków bankowych potwierdza także Ministerstwo Finansów. Resort zwraca uwagę, że zapłata w mechanizmie podzielonej płatności jest możliwa wyłącznie na rachunek rozliczeniowy kontrahenta lub rachunek imienny w SKOK, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
W związku z tym, jeżeli nabywca towaru lub usługi dokonuje przelewu w podzielonej płatności na rachunek wskazany przez kontrahenta i ten rachunek jest rachunkiem typu ROR, wówczas taki przelew zostanie odrzucony, a płatność nie zostanie zrealizowana – podkreśla MF.

Zobacz także: Podzielona płatność w VAT – procedura pozwala ustalić, czy może mieć zastosowanie mechanizm podzielonej płatności >>